Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: - Ενημέρωση ΕΜΘ - ΕΠΟΠ ΣΞ για μετατάξεις

Π.Ο.Ε.Σ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: - Ενημέρωση ΕΜΘ - ΕΠΟΠ ΣΞ για μετατάξεις

Αγαπητές συναδέλφισσες - Αγαπητοί συνάδελφοι ΕΜΘ - ΕΠΟΠ.

Το ΓΕΣ, με το υπ΄ αριθμ. Φ.400/6/758583/Σ.423/02.9.2019 έγγραφό του, με θέμα: "Προσωπικό - Διοικητικά (Μετατάξεις)", γνώρισε την πρόθεσή του για, σύμφωνα με το ν.3883/2010, δυνατότητα μετατάξεων των ΕΜΘ για κάλυψη επιχειρησιακών απαιτήσεων εξειδικευμένης εκπαίδευσης και ΕΠΟΠ για απονομή β΄ ή γ΄ ειδικότητας, μετά τη μονιμοποίησή τους, με υποβολή προτάσεων έως την 04.11.2019.