Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Στρατιωτικά δελτία ταυτότητας και διαβατήρια

Π.Ο.Ε.Σ. - Στρατιωτικά δελτία ταυτότητας και διαβατήρια

Με τα σχετικά έγγραφά μας (δείτε εδώ) είχαμε αναδείξει πολλάκις, αφ΄ ενός τα προβλήματα που προκύπτουν από την ισχύ των στρατιωτικών δελτίων ταυτότητας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Χώρας και αφ΄ ετέρου τη διαφορετικότητά τους ως έγγραφα πιστοποίησης σε σχέση με τους λοιπούς Έλληνες πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των συναδέλφων μας υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας.

Προσφάτως ενημερωθήκαμε από συναδέλφους μας στα Σώματα Ασφαλείας ότι ήδη η ΕΛ.ΑΣ. έχει δρομολογήσει διαδικασίες, με τη σύμφωνη γνώμη/άποψη  του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Π.Σ., για αλλαγή των δελτίων ταυτότητας των υπηρετούντων στελεχών τους και τη χορήγηση σε αυτούς αφ΄ ενός δελτίων ταυτότητας όμοιου με των λοιπών Ελλήνων πολιτών, τα οποία θα έχουν και ισχύ ταξιδιωτικού εγγράφου και αφ΄ ετέρου υπηρεσιακού δελτίου, για χρήση του εντός των Οργανισμών τους (ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Π.Σ.).

Κατόπιν τούτων θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναληφθούν ενέργειες και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ώστε, κατά πρότασή μας ως σχετικά, να εκδοθούν και να χορηγηθούν: α)  και στα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δελτία ταυτότητας, όμοια με των λοιπών πολιτών, προκειμένου τούτα να έχουν και ισχύ ταξιδιωτικών εγγράφων και β) υπηρεσιακά δελτία ταυτότητας, για υπηρεσιακή και μόνο χρήση.