Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Ταυτότητες στρατιωτικών και διαβατήρια

Π.Ο.Ε.Σ. - Ταυτότητες στρατιωτικών και διαβατήρια

ΘΕΜΑ : Δελτία Ταυτότητας Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων

ΣΧΕΤ : Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.»)

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του σχετικού, θεσπίστηκε ότι για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, τους επαγγελματίες οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, τους σπουδαστές των ανώτατων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ανώτερων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών και για τους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης εκδίδεται δελτίο ταυτότητας, ίσης αποδεικτικής ισχύος με τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ως ταξιδιωτικού εγγράφου.

Μέχρι και σήμερα δεν έχει, εξ όσων γνωρίζουμε, ξεκινήσει κάποια ενέργεια προκειμένου να εκδοθεί και χορηγηθεί το ως άνω δελτίο ταυτότητας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε όπως τύχουμε ενημέρωσης, ώστε εν συνεχεία να ενημερώσουμε και τις/τους συναδέλφους μας.

ΠΟΕΣ 297/2019 - ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία