Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Υπολογίστε το ποσό για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο

Π.Ο.Ε.Σ. - Υπολογίστε το ποσό για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μετά το σχετικό έγγραφο της ΓΕΣ/ΔΟΙ (δείτε εδώ), με το οποίο δόθηκαν οδηγίες για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, η Ομοσπονδία μας δέχθηκε πληθώρα τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τα οποία τέθηκε το ερώτημα: πόσα πρέπει να καταβάλλω;

Προς διευκόλυνσή σας, σας παρουσιάζουμε τις κάτωθι πληροφορίες αναφορικώς με τον τρόπο υπολογισμού του ποσού που οφείλεται να καταβληθεί για την αναγνώριση τους ως άνω χρόνου:

α. Για όσους έχουν προσληφθεί έως την 31/12/1992:

ΕΤΟΣ

(χρονικό διάστημα κράτησης)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ  ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΡΑΤΗΣΗ

1990 έως 30/6/1991

5,25 %

ΒΜ + ΕΧΥ + ΑΤΑ (μέχρι 31/12/1996)

1/7/1991 έως 30/12/1992

5,75%

ΒΜ + ΕΧΥ + ΑΤΑ (μέχρι 31/12/1996)

 

 

Σημείωση: Μετά την 1/1/1997 υπήρξε αλλαγή του μισθολογίου και η ΑΤΑ αντικαταστάθηκε από άλλο επίδομα   

β. Για όσους έχουν προσληφθεί από τη 1/1/1993:

ΕΤΟΣ

(χρονικό διάστημα κράτησης)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ  ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΡΑΤΗΣΗ

1/1/1993

6,67 %

Επί του συνόλου των αποδοχών

γ. Μετά το έτος 2017 για όλες τις κατηγορίες των συναδέλφων, ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρόσληψης, οι κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ γίνονται επί του συνόλου των αποδοχών (στις αποδοχές επί των οποίων γίνεται η κράτηση δεν συμπεριλαμβάνεται η προσωπική διαφορά)