ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 
Πρόεδρος:                                         Συνταγματάρχης Τσουκαράκης Ανέστης, 6974365800
Αντιπρόεδρος:                                 Υπολοχαγός Ρεντζούλας Γεώργιος, 6937441520
Γενικός Γραμματέας:                       Λοχαγός Μαστρογιαννάκης Χρίστος, 6972516650 
Αν. Γενικός Γραμματέας:                Πλωτάρχης Παπαχαρτοφύλης Ευστάθιος, 6974860612
Ταμίας:                                               Αρχιλοχίας ΕΜΘ Μωράτης Αθανάσιος, 6936645857
Οργανωτικός Γραμματέας:             Αρχικελευστής ΕΜΘ Τσάκαλος Αναστάσιος, 6943487931 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων:    Ανθυπολοχαγός Χολίδης Ιωάννης, 6979198114

Μέλος:                                               Υπολοχαγός Πετκίδης Θεόδωρος, 6977614766
Μέλος:                                               Υπολοχαγός Σαντοριναίος Παναγιώτης, 6945708906
Μέλος:                                               
Ανθυπασπιστής Τσαπρούνης Βάιος, 6947401286
Μέλος:                                               
Πλωτάρχης Δροσόπουλος Παναγιώτης, 6977786903
Μέλος:                                               
Υπολοχαγός Ντουκάκης Γρηγόριος, 6932761640
Μέλος:                                               
Λοχαγός Χατζηγεωργίου Νικόλαος, 

Μέλος:                                               
ΕΠΟΠ Λοχίας Καρτσωνάκης Αντώνιος
Μέλος:                                               Σμηναγός Δερβίσης Βασίλειος, 6983504250
 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Πρόεδρος:                                   Συνταγματάρχης Τσουκαράκης Ανέστης
Γενικός Γραμματέας:                 Λοχαγός Μαστρογιαννάκης Χρίστος 
Οργανωτικός Γραμματέας:       Αρχικελευστής Τσάκαλος Αναστάσιος
Μέλος:                                         Πλωτάρχης Παπαχαρτοφύλης Ευστάθιος
Μέλος:                                         Αρχιλοχίας ΕΜΘ Μωράτης Αθανάσιος
 
 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:                                   
Πλωτάρχης Ντίγκος Νικόλαος
Μέλος:                                          
ΕΠΟΠ Λοχίας Παπαδημητρίου Αθανάσιος
Μέλος:                                          ΕΠΟΠ Λοχίας Βερβέρης Κυριάκος

александр лобановский

лобановский обыск

ооо полигон