Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρακτικό Συνεδριάσεως του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ

Πρακτικό Συνεδριάσεως του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ

Το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας .....   Διαπιστώνει τη μη συμμόρφωση του Δημοσίου προς την 1125/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να συμμορφωθεί προς την εν λόγω απόφαση εντός οκτώ (8) μηνών από την κοινοποίηση, σε αυτό, του παρόντος πρακτικού.   Ορίζει νέα ημερομηνία συζητήσεως της υποθέσεως ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης την 23η Οκτωβρίου 2018.