Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΜΤΣ

ΜΤΣ: Ανακοίνωση για καταβολή ΒΟΕΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής ΒΟΕΑ (Βοηθημάτων Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας) μηνών Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου 2018, ανακοινώνει τα εξής :

ΜΤΣ: Καταβολή ΒΟΕΑ Φεβρουαρίου - Μαρτίου - Απριλίου 2018. Προσοχή στις ημερομηνίες

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής ΒΟΕΑ (Βοηθημάτων Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας) μηνός Ιανουαρίου 2018 και της ηλεκτρονικής πληρωμής των, ανακοινώνει τα εξής :

Συνήγορος του Πολίτη VS ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, με Απόφαση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, μειώθηκε δραστικά το επιτόκιο που επιβάλλεται στις περιπτώσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων μερισμάτων.

Μ.Τ.Σ. - Έναρξη χορήγησης του ΒΟΕΑ για το έτος 2018

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει την έναρξη χορήγησης του ΒΟΕΑ για το έτος 2018, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.