Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συντάξεις χηρείας - τί προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τίτλο: "Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου κα

Π.Ο.Ε.Σ. - Εγκύκλιος για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των στρατιωτικών

Το Υπουργείο Εργασίας και προκειμένου να διευκρινιστούν οι ασφαλιστικές κρατήσεις επί των αποδοχών - αμοιβών - αποζημιώσεων των στρατιωτικών, εξέδωσε την κάτωθι εγκύκλιο, σύμφωνα με την παράγραφο Η της οποίας: