Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Υπολογισμός των οφειλομένων αναδρομικών

Το ιστολόγιο enstoloi.net δημιούργησε σελίδα, όπου γίνεται ανάλυση των αποδοχών στρατιωτικών με το υπό κατάργηση μισθολόγιο 2014 και με το “υπό αποκατάσταση” μισθολόγιο 2011.

Π.Ο.Ε.Σ. - Υπολογίστε τα αναδρομικά σας

Με συγκεκριμένη τακτική και στρατηγική και την ορθή νομική καθοδήγηση του νομικού παραστάτη της Ομοσπονδίας μας, δικηγόρου Αθηνών κ.

Π.Ο.Ε.Σ. - Υπολογισμός καταβαλλόμενων μερισμάτων από τα Μετοχικά Ταμεία

Τροπολογία κατατέθηκε την 24.7.2018 στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ), σχ

Π.Ο.Ε.Σ. - Εγκύκλιος για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των στρατιωτικών

Το Υπουργείο Εργασίας και προκειμένου να διευκρινιστούν οι ασφαλιστικές κρατήσεις επί των αποδοχών - αμοιβών - αποζημιώσεων των στρατιωτικών, εξέδωσε την κάτωθι εγκύκλιο, σύμφωνα με την παράγραφο Η της οποίας: