Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

Συντάξεις χηρείας - τί προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τίτλο: "Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου κα

Ε.Φ.Κ.Α. - Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχων συντάξεως θανάτου

Κοινοποιούμε την υπ΄ αριθμ. 26/8.6.2018 εγκύκλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), όπως μας απεστάλη, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.