Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Π.Ο.Ε.Σ. - Υπολογισμός καταβαλλόμενων μερισμάτων από τα Μετοχικά Ταμεία

Τροπολογία κατατέθηκε την 24.7.2018 στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ), σχ

Π.Ο.Ε.Σ. - Παρατείνεται έως τέλος Δεκεμβρίου 2018 η έκδοση του ΠΔ περί μετακινήσεων του προσωπικού

Με τροπολογία - προσθήκη που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τίτλο "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης