Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΒΟΗΘΗΜΑ

Μ.Τ.Σ. - Έναρξη χορήγησης του ΒΟΕΑ για το έτος 2018

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει την έναρξη χορήγησης του ΒΟΕΑ για το έτος 2018, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.