Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υπόδειγμα αναφοράς για προκαταβολή έναντι οδοιπορικών εξόδων

Υπόδειγμα αναφοράς για προκαταβολή έναντι οδοιπορικών εξόδων

Ενόψει υλοποίησης των μεταθέσεων, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 200/1993, σε κάθε περίπτωση μετακίνησης στρατιωτικού, για την αντιμετώπιση των εξόδων μετάθεσης ή εκτέλεσης υπηρεσίας επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον μετακινούμενο στρατιωτικό εις βάρος της Παγίας Προκαταβολής, ποσού μέχρι τα τρια τέταρτα (3/4) του δικαιουμένου, κατόπιν έγκρισης του Διοικητή της μονάδας, από την οποία μισθοδοτείται, η οποία (προκαταβολή) συμψηφίζεται κατά την εξόφληση των σχετικών δικαιωμάτων.

Συνημμένα υπόδειγμα αναφοράς για υποβοήθησή σας.

Επισυναπτόμενα αρχεία