Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υποδείγματα Αναφορών

Υπόδειγμα αναφοράς για την αναγνώριση ως διπλάσιου του χρόνου σε Μονάδες εκστρατείας
Υπόδειγμα αναφοράς για προκαταβολή έναντι οδοιπορικών εξόδων
Υπόδειγμα αναφοράς και υπευθύνων δηλώσεων για την άδεια ανατροφής τέκνου
Διεκδικώ τα δικαιώματά μου. Τί κάνω όταν η Υπηρεσία δεν μου έχει απαντήσει επί της ενδικοφανούς προσφυγής μεταθέσεώς μου;
Διεκδικούμε την απαλλαγή που δικαιούμαστε - υπόδειγμα αναφοράς
Μη υπηρεσιακή αναφορά για βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών
Μη υπηρεσιακή αναφορά για αδυναμία αγοράς από το εμπόριο ζώνης ανάρτησης ξίφους
Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και άλλα δημόσια έγγραφα που μπορείτε να βγάλετε από τον υπολογιστή του σπιτιού σας...
Μη υπηρεσιακή αναφορά για χορήγηση 3μηνης αδείας ανατροφής 3ου τέκνου και πάνω
Μη υπηρεσιακή αναφορά για χορήγηση απαλλαγής μετά από 24ωρη υπηρεσία