Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΥΠΟΙΚ: Θα καταβάλλουμε και τους τόκους από τις δικαστικές αποφάσεις

ΥΠΟΙΚ: Θα καταβάλλουμε και τους τόκους από τις δικαστικές αποφάσεις

Πλήρως δικαιωμένη αισθάνεται η Ομοσπονδία μας, μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που αφορά στην επιστροφή κατά 100% των αναδρομικών ποσών που παρανόμως και αντισυνταγματικώς μάς παρακρατήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 31.12.2016, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 1125/2016 απόφασης της Ολομελείας του ΣτΕ, που απέσπασε και πάλι η Ομοσπονδία μας.

Οφείλουμε να δώσουμε προσοχή και αξίζει να σημειώσουμε 2 άρθρα. Συγκεκριμένα, την παράγραφο 4 του άρθρου 1, που αφορά και συνεπεία τούτου υπολογίζονται και οι υπηρεσιακές μεταβολές των στελεχών κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 31.12.2016:

ΥΠΟΙΚ: Θα καταβάλλουμε και τους τόκους από τις δικαστικές αποφάσεις

 

και το άρθρο 3, που αφορά στους επιδικασθέντες τόκους. Το συγκεκριμένο άρθρο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δικαιώνει πλήρως την παρελθοντική αλλά και μελλοντική τακτική που χάραξε και υλοποίησε η Ομοσπονδία μας. Συγκεκριμένα, από την πρώτη κιόλας απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ, δηλαδή από την υπ΄ αριθμ. 2193/2014 απόφαση που κέρδισε η Ομοσπονδία μας, είχαμε παροτρύνει όλες και όλους σας να προχωρήσετε σε αγωγές, προκειμένου αφ΄ ενός να κλειδώσετε σε κάθε περίπτωση τα δικαιούμενα οφειλούμενα ποσά και αφ΄ ετέρου να ασκηθεί η όσο το δυνατόν περισσότερη πίεση προς το δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών). Με το άρθρο 4 σαφώς ορίζεται ότι, όταν προσκομισθεί δικαστική απόφαση που θα προσδιορίζει τα οφειλούμενα ποσά, αυτά θα καταβληθούν με τους νόμιμους τόκους από την επίδοση της αγωγής μέχρι και την πλήρη εξόφληση της αξίωσης. 

 

ΥΠΟΙΚ: Θα καταβάλλουμε και τους τόκους από τις δικαστικές αποφάσεις

 

Προσοχή λοιπόν με τις κινήσεις ενός/μιας εκάστου/ης όσον αφορά στην αναδρομική διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών και αδείας. Οι αξιώσεις με τους γεννηθέντες τόκους (6% ετησίως) κλειδώνουν με την επίδοση της όποιας αγωγής.