Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

24
Δευ, Ιουν

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Οικονομικά (Επίδομα Ιδιαιτέρων Συνθηκών Εργασίας)

ΣΧΕΤ.:   α.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 011/2023 έγγραφό μας

             β.   ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. Φ.841/26674/Σ.4145/2023 (ΦΕΚ Β΄ 1425, Καθορισμός ύψους, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της προσαύξησης του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθήκων εργασίας για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική αποστολή.»)

             γ.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 032/2023 έγγραφό μας

             δ.   ΕΠ Φ. 841/7/283957/Σ.763/14-Μαρ-23/ΓΕΝ/Ε3

   1.   Όπως προειδοποιούσαμε πολύ καιρό προ θεσμοθέτησης [σχετικό (α)], ο όλος χειρισμός της περίπτωσης του περιβόητου επιδόματος που ξεκίνησε για το Στόλο και κατέληξε προσάρτημα του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 127 του ν.4472/2017 δι’ άπαντες, έχει προκαλέσει μεγάλο αναβρασμό και αισθήματα οργής και αγανάκτησης συνολικά στο προσωπικό του ΠΝ και τα οποία μας μεταφέρονται σε καθημερινή, πλέον, βάση.

   2.   Χθες πληροφορηθήκαμε για δύο ειδών αντιδράσεις: αφενός για «άτυπες» (μέσω non paper ΓΕΕΘΑ), αφετέρου για «επίσημες» [(δ) σχετικό]. Η πρώτη, δυστυχώς, επιχειρεί να παρουσιάσει ένα σχεδόν πανηγυρικό κλίμα, αφού κάνει λόγο για «νέα πραγματικότητα, που για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ και Ειδικές Δυνάμεις) που εκτελεί «ειδική αποστολή», είναι πολύ καλύτερη από αυτά που ίσχυαν μέχρι τώρα». Ωστόσο, όπως θα δείξουμε και στη συνέχεια αποκρύπτει πλήρως τη «νέα πραγματικότητα» και θυμίζει περισσότερο ενέργειες πανικού που προσπαθούν να δικαιολογήσουν κακήν κακώς τα αδικαιολόγητα, με αποτέλεσμα να καθίστανται παραπλανητικές. Η δεύτερη αντίδραση (ΓΕΝ/Ε3) μένει περισσότερο στο ύψος των περιστάσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως, είμαστε στην ιδιαίτερα δυσάρεστη θέση να ανακοινώσουμε ότι οι προβλέψεις της Ένωσής μας επιβεβαιώνονται πλήρως.

   3.   Συνολικά από τις διευκρινίσεις προκύπτουν ξεκάθαρα τα κάτωθι:

               α.   Τα πλεύσιμα καταργούνται για όσες περιπτώσεις θα καταβάλλεται η «προσαύξηση», όπως εξάλλου επιβεβαιώνει και το ΓΕΝ [παρα.4 του (δ) σχετικού]. Ο λόγος που καταργούνται είναι αυτός που είχαμε αποκαλύψει εγκαίρως: όπως προβλέπει η ΚΥΑ, όποιος λαμβάνει αποζημίωση για εκτέλεση υπηρεσίας, δεν δικαιούται την «προσαύξηση».

 

               β.   Το ανωτέρω επιβεβαιώνεται πλήρως και από τις διευκρινίσεις του non paper που καθιστούν ξεκάθαρο τον εμπαιγμό, το οποίο προκειμένου να ωραιοποιήσει την κατάσταση κάνει λόγο για «προσαύξηση» που θα καταβάλλεται «αντί των ποσών του προηγούμενου καθεστώτος». Εν ολίγοις δεν υπάρχει καμία προσαύξηση. Υπάρχει κατάργηση ημερήσιας αποζημίωσης και αντικατάστασή της με επίδομα. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε ποια ακριβώς είναι η «νέα πραγματικότητα» που πρέπει να αφήνει ικανοποιημένο το προσωπικό.

 

              γ.   Η πλειοψηφία των πλόων των πολεμικών πλοίων, όπως προκύπτει από το Παράρτημα «Α» του (δ) σχετικού (ασκήσεις κλπ), όντως εξαιρείται. Ωστόσο σε αυτό το σημείο προκύπτει ένα ενδιαφέρον ερώτημα: σύμφωνα με την παρα.5 του (δ) σχετικού, οι πλόες που εξαιρούνται θα αποζημιώνονται με βάση το (κατά το εκφραστικό του non paper) «προηγούμενο καθεστώς». Άρα στην περίπτωση αυτή, ποιοι είναι οι πλόες που θα αποζημιώνονται ως «αποστολές» με 20 €/ημέρα μικτά, όπως προβλέπει η παρα.2α του άρθρου 1 της (β) σχετικής; Θα καταθέσουμε τη δική μας ερμηνεία σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα στο τέλος του παρόντος.

 

              δ.   Η «νέα πραγματικότητα» θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, αντί της αυτοτελούς φορολόγησης που υφίστατο στο «προηγούμενο καθεστώς», δηλαδή από 10% σε 30-40% ανά περίπτωση. Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες και επειδή το non paper το αποκρύπτει επιμελώς, το ΓΕΝ μας επιβεβαιώνει με ρητή αναφορά [παρα.6 του (δ) σχετικού].

 

              ε.   Η «νέα πραγματικότητα» θα επηρεάζει δυσμενώς τα φορολογικά κλιμάκια καθόσον πλέον θα προσμετράται στο εισόδημα. Από τα δύο τελευταία προκύπτει ότι η μείωση θα είναι διπλή: και από τον πρόσθετο φόρο και από την πιθανότητα αλλαγής φορολογικού κλιμακίου.

 

              στ.  Σε αντίθεση με τα (θεωρούμε, τεχνηέντως) ασαφή παραδείγματα του non paper, το ΓΕΝ επιλέγει (πολύ ορθά) μόνο το παράδειγμα αποζημίωσης για τον πλου σκοπούντος μιας Φρεγάτας, όπως πράξαμε κι εμείς. Σύμφωνα με αυτό το παράδειγμα (όπου εφιστούμε την προσοχή στις έντονες επισημάνσεις μας επί των κειμένων): «Κελευστής που συμμετέχει σε Σκοπούν Φρεγάτας διάρκειας 15 ημερών θα λάβει 900,00 ευρώ αντί των 293,55 ευρώ του προηγούμενου καθεστώτος, δηλαδή 606,45 ευρώ παραπάνω. Η συγκεκριμένη απασχόληση συνιστά ειδική αποστολή εντός περιοχής ευθύνης Αρχηγού ΓΕΕΘΑ». Εν λόγω περιγραφή αποτελεί μνημείο εμπαιγμού διότι παρουσιάζει τη μέγιστη δυνατή αποζημίωση και μάλιστα με ακαθάριστες αποδοχές, όταν θα έπρεπε να παρουσιάζει την ελάχιστη και μάλιστα ως πληρωτέα, για να μπορεί να αντιληφθεί το προσωπικό αν χάνει και τι ακριβώς και αν η «νέα πραγματικότητα» είναι τω όντι ευεργετική.

 

              ζ.   Ακόμα σοβαρότερα, όλα τα ανωτέρω αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι, πολύ μεγάλο μέρος από τον προϋπολογισμό του ΓΕΝ για το προσωπικό υφαρπάζεται με νόμιμες διαδικασίες και ενσωματώνεται στα περιβόητα 25.000.000 € του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών, τα οποία πλέον θα διαχειρίζεται το ΓΕΕΘΑ. Κοινώς, η Πολιτεία για μια ακόμα φορά εφηύρε οικονομικούς πόρους μέσα από εσωτερικές ανακατατάξεις και πρόσθετη φορολογία, αφαιρώντας από το ΓΕΝ σημαντικούς πόρους για το προσωπικό του ΠΝ. Και εδώ τίθεται ένα ιδιαίτερα σοβαρό ερώτημα: ποιο είναι το ποσόν που θα αποστερείται κάθε χρόνο πλέον το ΓΕΝ και κατ’ επέκταση το προσωπικό του ΠΝ;

   4.   Πλέον έχει αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η Ηγεσία επιχειρεί να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα, όμως με αυτό τον τρόπο δημιουργεί νέα προβλήματα. Υπενθυμίζουμε ότι η παρα.5 του άρθρου 1 της (β) σχετικής δεν αφήνει καμία αμφιβολία περί των δικαιούχων: «Η ανωτέρω προσαύξηση δεν καταβάλλεται στο προσωπικό που μετακινείται για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαίδευση ή άσκηση ή σε ειδικούς πλόες, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνει ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας, πλήρη ή μειωμένη.».

   5.   Συνοψίζοντας, υπό τη «σκιά» της προαναφερθείσας παραγράφου και προκειμένου να μην ολοκληρωθεί το φιάσκο και αποκλειστεί εντελώς το ΠΝ από την «προσαύξηση» (που δεν υφίσταται), συνέβησαν τα εξής:

               α.   Καταργήθηκαν τα πλεύσιμα για μέρος των πλόων, προκειμένου οι δικαιούχοι να πληρούν μια από τις κύριες προϋποθέσεις (να μην λαμβάνουν αποζημίωση για εκτέλεση υπηρεσίας), όπως είμαστε βέβαιοι ότι ήταν και η αρχική πρόθεση του νομοθέτη (που όπως είχαμε αποκαλύψει απέφυγε σκοπίμως διά της ασάφειας να αναφέρει ότι η προσαύξηση θα ήταν αθροιστική).

 

              β.   Αντί να προσδιοριστούν ποιοι είναι οι ειδικοί πλόες, ώστε ακολούθως να δούμε όλοι ποιοι πλόες εξαιρούνται (πέραν και των ασκήσεων), επελέγησαν πλόες που συμπεριελήφθησαν στις «ειδικές αποστολές» της (β) σχετικής [παρα.3α άρθρου 1].

 

              γ.   Σε συνάφεια με την προηγούμενη παρατήρηση, δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιες είναι οι «αποστολές» που θα αποζημιώνονται με 20 €/ημέρα. Διότι εάν ισχύει η παρα.6 του (δ) σχετικού [που θεωρούμε προφανές ότι όντως ισχύει και, μάλιστα, επιβεβαιώνει αυτό που είχαμε προβλέψει], τότε όσοι πλόες δεν θα αποζημιώνονται με 60 €/ημέρα αλλά θα αποζημιώνονται με βάση το «προηγούμενο καθεστώς», τότε προκειμένου το φιάσκο να μην ολοκληρωθεί, η παρα.1 του άρθρου 1 που αφορά το ΠΝ καταργείται σιωπηρά, μόλις λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση αυτής της άθλιας και κατάπτυστης ΚΥΑ. Με τη σειρά του αυτό συνεπάγεται ότι δεν θα υπάρξουν πλόες που να αποζημιώνονται με 20 €/ημέρα!

 

              δ.   Ο λόγος που δεν δύναται (ακόμα και για πολιτικούς λόγους) να υπάρξει αποζημίωση με 20 €/ημέρα είναι ακριβώς αυτός που είχαμε προβλέψει: ότι θα αποδείξει την εχθρική διάθεση προς το προσωπικό του ΠΝ. Προς διευκόλυνση της απόδειξής του θα χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα του non paper αλλάζοντας τα ποσά:

                   (1)  «Κελευστής που συμμετέχει σε Σκοπούν Φρεγάτας διάρκειας 15 ημερών θα λάβει 300,00 ευρώ αντί των 293,55 ευρώ του προηγούμενου καθεστώτος, δηλαδή 6,45 ευρώ παραπάνω. Η συγκεκριμένη απασχόληση συνιστά αποστολή εντός περιοχής ευθύνης Αρχηγού ΓΕΕΘΑ. …. Και αυτά είναι μόνον μερικά παραδείγματα, τα οποία όμως είναι σαφή ως προς το οικονομικό όφελος που προκύπτει για το προσωπικό και των 3 Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία απεικονίζουν την νέα πραγματικότητα, που για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ και Ειδικές Δυνάμεις) που εκτελεί «ειδική αποστολή», είναι πολύ καλύτερη από αυτά που ίσχυαν μέχρι τώρα.».

                    (2)  Ως είναι προφανές, το πρόβλημα στην συγκεκριμένη περίπτωση έγκειται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τα ισχύοντα του «προηγούμενου καθεστώτος», για 293,45 € το προσωπικό θα λάμβανε στο χέρι 264,15 €. Με τους νέους συντελεστές, για 300 € θα λάβει στο χέρι 195 € (με 35% παρακράτηση φόρου). Αυτό σημαίνει ότι για τις ίδιες μέρες ταξίδι, με «τριπλάσια» ακαθάριστη αποζημίωση, το προσωπικό θα λάβει 70 € λιγότερα. Πρόκειται για την απόλυτη κοροϊδία και για το λόγο αυτό το προσωπικό που επελέγη να μην «αλλάξει κατηγορία», θα συνεχίσει να αποζημιώνεται για την πλειοψηφία των πλόων με ημερήσια αποζημίωση εκτέλεσης υπηρεσίας (εποχής 1999 επί δραχμών) προκειμένου να μην δει μειώσεις και στο ακαθάριστο ποσόν και στο πληρωτέο.

 

   6.   Από τα παραπάνω και προς πλήρη επιβεβαίωση των προβλέψεών μας [σχετικό (γ)] προκύπτουν ξεκάθαρα:

              α.   Ο εμπαιγμός, η αδιαφορία και το μένος της Ηγεσίας κατά του προσωπικού του ΠΝ. Είναι προφανές ότι η Ηγεσία αδυνατεί να αντιληφθεί τους λόγους των αυξημένων παραιτήσεων στο ΠΝ και ιδίως στο Στόλο. Για την ακρίβεια, με την υπόψιν ρύθμιση, η Ηγεσία τιμωρεί το προσωπικό του ΠΝ ακόμα κι αν δεν το αντιλαμβάνεται.

 

              β.   Το αδιαμφησβήτητο συμπέρασμα ότι το προσωπικό του ΠΝ θα δει από καθόλου έως ελάχιστες αυξήσεις «στο ταμείο», οι οποίες είναι εξαιρετικά πιθανό να γίνουν μειώσεις αφού ο τελικός λογαριασμός θα έρχεται κάθε χρόνο με την εκκαθάριση της εφορίας, πολλούς μήνες αργότερα. Υπό αυτό το πρίσμα, συνιστούμε ακόμα και στο προσωπικό του ΠΝ που πρόσκαιρα θα χαρεί από τις «αυξήσεις» να κρατάει μικρό καλάθι διότι φοβούμαστε ότι στο τέλος είναι πιθανότερο να έχει «μειώσεις επιβράβευσης» στο πλαίσιο των «περικοπών μέριμνας».

 

              γ.   Η πραγματικότητα είναι ότι έχουν επιλεγεί κάποιες συγκεκριμένες αποστολές πολεμικών πλοίων με μάλλον απροσδιόριστα κριτήρια και κάποιοι συνηθισμένοι πλόες (όπως το σκοπούν), οι οποίοι για να μετριαστούν οι αντιδράσεις του προσωπικού μεταφέρθηκαν (σε πλήρη αντίθεση με τις προβλέψεις της ΚΥΑ) στις «ειδικές αποστολές» που (για να υπενθυμίσουμε και τις «διαρροές») θα αφορούσαν όλους τους υπολοίπους, πλην ΠΝ. Ο λόγος είναι προφανής: αν ορίζονταν ως ειδικοί πλόες θα ενέπιπταν υποχρεωτικά εξ ορισμού στην αποζημίωση παρα.2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ.

 

              δ.   Ότι η ΚΥΑ ήταν τόσο κακογραμμένη (και μάλλον σκοπίμως, διότι αδυνατούμε να διανοηθούμε ότι ουδείς είχε μπορέσει να διαβλέψει όλα τα ανωτέρω), από τα οποία προέκυπτε ξεκάθαρα ότι το προσωπικό του ΠΝ αποκλειόταν συνολικά. Εννοείται δε, ότι οι εξαγγελίες περί ενδιαφέροντος για το ΠΝ και το Στόλο διαψεύδονται πανηγυρικά.

 

              ε.   Δεν υπάρχει καμία προσαύξηση. Πλέον θεωρούμε ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι εξαρχής ο νομοθέτης δεν είχε τέτοια πρόθεση για το προσωπικό του ΠΝ, το οποίο απλώς συμπεριλαμβάνεται στον τίτλο της ΚΥΑ και σε κάποιες παραγράφους εντός αυτής. Αντί προσαύξησης, σε κάποιες περιπτώσεις θεσμοθετείται κατάργηση και αντικατάσταση. Στις υπόλοιπες, προκειμένου να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις διατηρείται το «προηγούμενο καθεστώς», δηλαδή σε αυτές η ΚΥΑ δεν αφορά το εμπλεκόμενο προσωπικό. Συνεπώς αποδεικνύεται ότι η αρχική πρόθεση της ΚΥΑ ήταν όντως από το 100% των πλόων να υπάρξουν περικοπές (πρόθεση που βρίσκεται απόλυτα εναρμονισμένη με το πνεύμα της αντίστοιχης ΚΥΑ για την αποζημίωση νυκτερινής εργασίας).

 

              στ.  Μόλις λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ, η Ηγεσία σπεύδει να σε σιωπηρές τροποποιήσεις (και καταργήσεις) διατάξεων προς αποφυγή μεγαλύτερων αντιδράσεων, οι οποίες όμως φοβούμαστε ότι δεν θα αποφευχθούν.

 

              ζ.   Υπενθυμίζουμε ότι η ΚΥΑ αποκλείει προσωπικό υποστήριξης υπηρεσιών του ΠΝ που αποδεδειγμένα σχετίζεται με τις αποστολές [πχ των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ναυστάθμου, το οποίο μεταβαίνει σε περιοχές εκτός έδρας για αντιμετώπιση βλαβών].

   7.   Κατόπιν των ανωτέρω, αν και η άμεση διευκρινιστική παρέμβαση του ΓΕΝ ήταν σημαντική (και για την οποίαν συγχαίρουμε τους αρμοδίους), θεωρούμε ότι δεν μπορεί χρησιμοποιηθεί ως αιτιολογία παράκαμψης των διαδικασιών. Η άμεση έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου από το ΥΠΕΘΑ είναι επιβεβλημένη. Πλέον έχουν δημιουργηθεί πολλά περισσότερα ερωτήματα από όσα υπήρχαν αρχικώς και τα οποία έχουμε θέσει με τις συνεχείς παρεμβάσεις μας. Δεσμευόμαστε δε, να επανέλθουμε με νέες προτάσεις κατόπιν των αρμοδίων διευκρινίσεων.

   8.   Δυστυχώς θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι εντός του ΠΝ επικρατεί πολύ μεγάλη οργή και αναταραχή. Η φράση που μας μεταφέρεται είναι αυτή του θυμόσοφου ελληνικού λαού: εκεί που μας χρωστούσανε μας πήραν και το βόδι. Θα επαναφέρουμε δε, το ιδιαίτερα κρίσιμο ερώτημα: με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις θα έρθει και το νέο μισθολόγιο από το ΓΕΕΘΑ;

 

   9.   Παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.