Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

16
Κυρ, Ιουν

ΘΕΜΑ:         Προσωπικό – Διοικητικά (Συνθήκες Εργασίας Σε Συνθήκες Καύσωνα)

ΣΧΕΤ. :         α.       Φ. 456/15/226930/Σ. 3104/19-Απρ-23/ΓΕΕΘΑ/Β1/ΤΔΘ

                    β.       Η με πρωτοκ. Δ1α/Γ.Π. οικ 37556/10.7.2023 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας

 

 

          Την 13 Ιουλ 23, τα Γενικά Επιτελεία, με έγγραφά τους απέστειλαν στις Μονάδες και Στρατιωτικές Υπηρεσίες τη (β) σχετική εγκύκλιο, προκειμένου να ενημερωθεί το προσωπικό για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εν όψει του κύματος καύσωνα που πλήττει τη Χώρα μας.

          Μεταξύ των ως άνω μέτρων περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

          - Παραμονή σε χώρους που κλιματίζονται.

          - Ντύσιμο ελαφρύ και άνετο με ανοιχτόχρωμα ρούχα από πορώδες υλικό, ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα.

          - Χρήση καπέλου από υλικό που να επιτρέπει τον αερισμό του κεφαλιού.

          - Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας.

          - Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με μέσα συγκοινωνίας που δε διαθέτουν κλιματισμό.

          - Οι χώροι εργασίας να διαθέτουν κλιματιστικά μηχανήματα ή απλούς ανεμιστήρες, κατά προτίμηση οροφής, και σε κάθε περίπτωση φυσικό αερισμό. Επίσης αναφέρεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εκτάκτων μεταβολών στα ωράρια λειτουργίας των διαφόρων υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με έμφαση στον περιορισμό της μετακίνησης μεγάλου αριθμού ατόμων κατά τις θερμότερες ώρες.

          Στο ανωτέρω πλαίσιο της τήρησης των κανόνων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει αυστηρή σύσταση στους εργοδότες να προβούν τόσο στη λήψη των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όσο και σε μείωση απασχόλησης ή/και παύση εργασιών κατά τις ώρες θερμοκρασιακής αιχμής (12:00-17:00), όπου αυτό κριθεί κατά περίπτωση απαραίτητο για την αποφυγή των φαινομένων θερμικής καταπόνησης, υπό συνθήκες καύσωνα.

          Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η συμμόρφωση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας με τα μέτρα προφύλαξης από τον καύσωνα για το προσωπικό της κρίνεται δυσχερής, καθόσον:

          - Με το (α) σχετικό, καθορίστηκε ότι οι στολές ασκήσεων – εκστρατείας υπ’ αριθμ. 9 και 10 θα φέρονται από το σύνολο των στελεχών των ΕΔ με τα μανίκια μη αναδιπλωμένα. Η δε απαλλαγή του χιτωνίου από τις εν λόγω στολές γίνεται υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες δεν καλύπτουν όμως το μέτρο του ντυσίματος με ελαφρύ και ανοιχτόχρωμο και πορώδες ρουχισμό. Επιπρόσθετα, ο μάλλινος μπερές, ως κάλυμμα κεφαλής, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις ευεργετικές ιδιότητες ενός καπέλου από υλικό, το οποίο επιτρέπει τον αερισμό της κεφαλής. Τουναντίον, λειτουργεί ως «βραστήρας»!

          - Η απαγόρευση χρήσης ανεμιστήρων οροφής, αλλά και εν γένει μη εγκεκριμένων αντίστοιχων συσκευών σε στρατιωτικούς χώρους, επιδεινώνουν την κατάσταση όπου δεν υπάρχει κλιματιστική συσκευή.

          - Ο πεπαλαιωμένος στόλος οχημάτων της ΣΥ, ο οποίος δε διαθέτει κλιματισμό, επιδεινώνει τις συνθήκες μετακίνησης.

          Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη:

          - Άμεσης και επείγουσας τροποποίησης των θερινών στολών του προσωπικού των ΕΔ, ώστε να καλύπτουν τα μέτρα προστασίας από τον καύσωνα, αλλά και γενικότερα των υψηλών θερμοκρασιών του θέρους.

          - Αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου στόλου οχημάτων, με νέα, σύγχρονης τεχνολογίας, τα οποία θα καθίστανται ασφαλέστερα.

          - Εφοδιασμού όλων των χώρων εργασίας και παραμονής του στρατιωτικού προσωπικού με κατάλληλα συστήματα ψύξης και θέρμανσης.    

 Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, προκειμένου να μεταφερθεί η αγωνία και οι προτάσεις της Ένωσής μας στον κ. Υπουργό.

          Επιπρόσθετα και εξαιτίας του κύματος καύσωνα που πλήττει τη Χώρα μας, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, προκειμένου την Παρασκευή 14 Ιουλ 23, απεμπλακεί το στρατιωτικό προσωπικό από την εργασία του, με λήξη αυτής την 12Ω μεσημβρινή.

          Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για παροχή κάθε διευκρίνισης και πληροφορίας.

          Οι προς κοινοποίηση αποδέκτες, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση και αρμοδιότητές τους ενέργειες.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 

Μαυρίδης Βασίλειος

ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΒ)

6976949994                                                              

Ο Γεν. Γραμματέας

 

Γκούσκος Νεκτάριος

Ανθλγός (ΥΓ)

6955688571

 

https://www.scribd.com/document/658833097/881-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%95%CE%95%CE%A0-%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%98%CE%97%CE%9A%CE%95%CE%A3-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3

 

 

Κατερίνη 04 Ιουλίου 2023

ΘΕΜΑ :        Κρατήσεις στις Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού [Παρακράτηση Εισφοράς Υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Στρατού Ξηράς (ΕΛΠΣΞ)]

 

ΣΧΕΤ.:         α.       Ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄25) «Μέριμνα Υπέρ του Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, Εξορθολογισμός της Νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, Οργάνωση της Εθνοφυλακής και Άλλες Διατάξεις.»

                    β.       Φ.841.6/29/1265081/Σ.3159/26 Ιουν 23/ΓΕΣ/ΔΟΙ   

 

  1. Σας γνωρίζουμε ότι μετά τη δημοσιοποίηση του (β) σχετικού, που αφορά στην αναδρομική κράτηση από τα στελέχη του Στρατού Ξηράς μηνιαίας εισφοράς (0,3 %) στις τακτικές αποδοχές τους, υπέρ του νεοσυσταθέντος με το (α) όμοιο Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Στρατού Ξηράς (ΕΛΠΣΞ), πολλά ήταν τα παράπονα που μεταφέρθηκαν προς την Ένωσή μας, τόσο για τη σύσταση αυτού καθεαυτού του λογαριασμού όσο για την υπόψη κράτηση, η οποία μάλιστα μας τονίσθηκε ως «χαράτσι», αφού η απόδοση των όποιων κρατήσεων θα αρχίσει να λειτουργεί μετά την παρέλευση τριετίας (3ετίας), ήτοι μετά την 1η Ιανουαρίου 2026.

  2. Ως Ένωση εκφράζουμε την πεποίθηση ότι οι δαπάνες (υγειονομικής περίθαλψης, εξόδων κηδείας, αναγκών υγείας, εξόδων παιδικών κατασκηνώσεων, εξόδων δικηγορικής αμοιβής και άτοκων δανείων), που έρχεται να καλύψει ο ως άνω ΕΛΠΣΞ με κρατήσεις από τα εν ενεργεία στελέχη του Στρατού Ξηράς, δύνανται να καλυφθούν από τους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς Αλληλοβοηθείας (ΕΛΟΑΣ) και Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών (ΕΛΧΑΟΣ), για τους οποίους ήδη παρακρατείται εισφορά από τα εν ενεργεία στελέχη.

  3. Μας προκαλεί εύλογα ερωτήματα το γεγονός ότι όλες οι δαπάνες που καλείται να καλύψει ο ως άνω ΕΛΠΣΞ ενώ θα έπρεπε να είναι υποχρέωση της Πολιτείας προς τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καλεί τα ίδια τα στελέχη να προκαταβάλλουν κάτι το οποίο ενδέχεται να μη χρησιμοποιήσουν ποτέ στην υπηρεσιακή τους ζωή, ενώ έντονους προβληματισμούς προκαλούν και οι ίδιες οι δαπάνες, έτσι τουλάχιστον όπως μνημονεύονται στο (α) σχετικό (ενδεικτικά οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης και αναγκών υγείας), αφού ήδη τα στελέχη καταβάλλουν μηνιαίως για αυτές τις (μελλοντικές) δαπάνες μεγάλα ποσά.

  4. Έχοντας ακόμη νωπά στη μνήμη μας τα αποτελέσματα του PSI, που εν μία νυκτί αφαιρέθηκαν σημαντικά ποσά ακόμη και από το λογαριασμό του ΜΤΣ που αποδίδει το Βοήθημα Οικονομικής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) στα παιδιά μας, χωρίς καμία νομική εξουσιοδότηση, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή μας θεωρούμε ότι ο υπόψη Λογαριασμός πρέπει να καταργηθεί και τις δαπάνες τις οποίες καλείται να καλύψει να τις αναλάβει εξ ολοκλήρου το Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) ή από τα δισεκατομμύρια που δαπανώνται στα πανάκριβα εξοπλιστικά προγράμματα ή από Αντισταθμιστικά Ωφελήματα που πρέπει να απαιτηθούν.

  5. Περαιτέρω και εξ όσων γνωρίζουμε, κατά τη δημόσια διαβούλευση που αναπτύχθηκε για το (α) σχετικό, μέλη του ΔΣ της Π.Ο.Ε.Σ. είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους προς τη διάταξη αυτή και είχαν ζητήσει την παρέμβαση της Ομοσπονδίας προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την κατάργησή της, όπως και την κατάργηση του ήδη υφιστάμενου όμοιου Λογαριασμού για το Πολεμικό Ναυτικό, για το οποίο όμως δεν ενημερωθήκαμε τόσο εμείς ως Ένωση αλλά και εν γένει τα στελέχη, δια δημοσιοποιήσεως του υπομνήματος που τυχόν κατατέθηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή όπου και κλήθηκε η Π.Ο.Ε.Σ., το οποίο (υπόμνημα) παρακαλούμε όπως μας κοινοποιήσετε σήμερα.

  6. Οι προς κοινοποίηση αποδέκτες, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση τους και αρμοδιότητές τους ενέργειες.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 

Μαυρίδης Βασίλειος

ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΒ)

6976949994                                                             

Ο Γεν. Γραμματέας

 

Γκούσκος Νεκτάριος

Ανθλγός (ΥΓ)

6955688571

 

 

https://www.scribd.com/document/657121565/880-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%95%CE%95%CE%A0-%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99-%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%99

 

17/03/2023

 

ΘΕΜΑ:     Μέριμνα Συναδέλφων

         

          Συνάδελφοι, υπηρετούντες στο Αεροδρόμιο ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, οι οποίοι διαμένουν στα ΟΣΕΑΑΥ Θρακομακεδόνων, με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του προέδρου της Ένωσής μας κ. Μαυρίδη Βασίλειου στο alt gr, κατά την οποία θίχτηκε το πρόβλημα της μετακίνησης των συναδέλφων μας με υπηρεσιακά μεταφορικά μέσα και η έλλειψη βρεφονηπιακού σταθμού, επικοινώνησαν με το ΔΣ της Ένωσής μας, προκειμένου να μας μεταφέρουν αντίστοιχα προβλήματα που και οι ίδιοι αντιμετωπιζουν.

Συγκεκριμένα, ανεφεραν ότι βιώνουν τις ίδιες καταστάσεις και συγκεκριμένα ότι  χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά αυτοκίνητα τους και μάλιστα κάποιοι από αυτούς δεν διαθέτουν υποχρεώνοντας συναδέλφους τους, προκειμένου να μετακινηθούν από και προς το αεροδρόμιο. Για το λόγο αυτό ζήτησαν την παρέμβασή μας ώστε να διατεθεί υπηρεσιακό όχημα για τη μεταφορά τους.

Επιπλέον, μας γνωστοποίησαν ότι σε ένα αεροδρόμιο στο οποίο εργάζεται μεγάλος αριθμός στρατιωτικών και μονίμων υπαλλήλων, δεν υφίσταται βρεφονηπιακός σταθμός.

           Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε για τις ενέργειες σας, στη  κατεύθυνση της ανάδειξης και επίλυσης των εν λόγω προβλημάτων.

           Παραμένουμε στη διαθεσή σας για παροχή κάθε διευκρίνισης και πληροφορίας.

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 

Μαυρίδης Βασίλειος

ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΒ)

6976949994                                                              

Ο Γεν. Γραμματέας

 

Γκούσκος Νεκτάριος

Ανθλγος (ΥΓ)

6955688571

 

 

https://www.scribd.com/document/632191576/854-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%95%CE%95%CE%A0-%CE%A0%CE%9F%CE%95%CE%A3-%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%9D%CE%91-%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D

 

Το ALT.GR μίλησε με τον πρόεδρο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας Βασίλη Μαυρίδη ΕΠΟΠ Λχία (ΠΒ) και του ζήτησε να αναφερθεί στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αυτή την περίοδο και ειδικότερα τα στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

 

  • Κύριε πρόεδρε πρόσφατα ψηφίστηκε νόμος (5018/2023) της κυβέρνησης που κατά τον τίτλο του αφορά στη μέριμνα του προσωπικού. Ποια η άποψή σας;

Ο νόμος 5018/2023 που τιτλοφορείται ως «μέριμνας προσωπικού», μόνο ως μέριμνας προσωπικού δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, αφού  δεν λύνει κανένα επί της ουσίας πρόβλημα των στρατιωτικών. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί το ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τόσο στην επιτροπή εξωτερικών και άμυνας της βουλής, όσο και στην Ολομέλεια αυτής,  έχει λάβει τη δυσμενή κριτική της αντιπολίτευσης και της συντριπτικής πλειοψηφίας των προσκληθέντων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστών. Άλλωστε, όπως και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παραδέχτηκε, η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία αποτελεί μία απόπειρα περιορισμένης νομοθετικής παρέμβασης. Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο γεγονός ότι δεν επιλύει τα σοβαρά προβλήματα που ταλαιπωρούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Αντιθέτως, εκ του αποτελέσματος διαπιστώνεται ότι δημιουργεί νέα, χαρακτηρίζοντάς τον στη συνείδησή μας ως κατώτερο των περιστάσεων και των προσδοκιών μας, μη ανταποκρινόμενος στα χρόνια δίκαια αιτήματα, τόσο της Ένωσής μας, όσο και της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.).. Όπως, άλλωστε, χαρακτηριστικά ανέφερε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Νικόλαος Παπαναστάσης, η συντριπτική πλειοψηφία των 11.245 ατόμων που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, το χαρακτήρισαν «ανεπιθύμητο». Ακόμη και ο εισηγητής της πλειοψηφίας, αντιστράτηγος ε.α. Νικόλαος Μανωλάκος, σημείωσε το περιορισμένο αποτύπωμα του νομοσχεδίου. «Υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει και είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν στο μέλλον» ανέφερε στην ομιλία του. Από τα παραπάνω, όχι μόνο συμπεραίνεται, αλλά τεκμαίρεται η απροθυμία ουσιαστικής μέριμνας για το προσωπικό.

Διαβάστε περισσότερα...

https://www.alt.gr/synenteyxi-me-to-vasili-mayridi-proed/

 

ΠΡΟΣ :                                                                                                                                                       Αρ. πρωτ.: 879                             
                   Πίνακας Αποδεκτών                                                                                                            Κατερίνη, 02 Ιουλ 23
ΚΟΙΝ. :        

 

ΘΕΜΑ:         Προσωπικό – Διοικητικά [Παροχή Υπηρεσιών σε Τρίτους (Στήσιμο Σκηνών για Θεατρική Παράσταση)]

 

 

          Την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, όπως ενημερωθήκαμε με δημοσίευμα του ιστοχώρου στρατιωτικού ενδιαφέροντος kranosgr, καταγγέλθηκε ότι στρατιωτικοί στην περιοχή της Θεσσαλονίκης διατάχθηκαν να στήσουν σκηνές, επ’ ωφελεία θεάτρου, δηλαδή για τις ανάγκες θεατρικής παράστασης.

          Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι η ως άνω δραστηριότητα, για την οποία διαμαρτυρόμαστε εντόνως, εκφεύγει του σκοπού και της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων, παρακαλούμε όπως διερευνηθεί το πλαίσιο και οι εμπλεκόμενοι φορείς της ως άνω δραστηριότητας και αποδοθούν τυχόν ευθύνες σε αυτές ή αυτούς, που για ακόμη μία φορά, εκμεταλλευόμενοι τη θέση εξουσίας που κατέχουν και τον αυστηρό πειθαρχικό χαρακτήρα του στρατού παρείχαν, μέσω παράταιρης εργασίας συναδέλφων μας, υπηρεσίες σε τρίτους.

          Πέραν των άλλων κι εφόσον η ως άνω δραστηριότητα περιλαμβάνεται στην παροχή υπηρεσιών υπέρ τρίτων, παρακαλούμε όπως γνωστοποιηθούν τα συμβαλλόμενα μέρη της εν λόγω σύμβασης παροχής υπηρεσιών, τα οικονομικά οφέλη που εισέπραξε η Υπηρεσία, καθώς και σε ποιο νομικό πλαίσιο στηρίχθηκε η εν λόγω παρεχόμενη υπηρεσία.

          Επιπρόσθετα, παρακαλούμε όπως διερευνηθεί αν και πόσες ώρες απασχολήθηκαν πέρα από το ωράριό τους οι εμπλεκόμενοι συνάδελφοί μας.

          Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για παροχή κάθε διευκρίνισης και πληροφορίας.

          Οι προς κοινοποίηση αποδέκτες, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση και αρμοδιότητές τους ενέργειες.

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 

Μαυρίδης Βασίλειος

ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΒ)

6976949994                                                             

Ο Γεν. Γραμματέας

 

Γκούσκος Νεκτάριος

Ανθλγός (ΥΓ)

6955688571

 

 https://www.scribd.com/document/656698617/%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%95%CE%95%CE%A0-%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99-%CE%95%CE%A0%CE%A9%CE%A6%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%98%CE%95%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A5

 

 

16/03/2023

Ενημέρωση

Τρείς (3) πλέον Ερωτήσεις κατατέθηκαν στην ΒτΕ μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου απο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη που υπηρετούν στη Π.Ε. Πιερίας.

Με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του προέδρου της Ένωσης Στρατιωτικών Π.Ε. Πιερίας κ. Μαυρίδη Βασίλειο και σύμφωνα με παρελθόντα έγγραφα (πάγιες διεκδικήσεις της Ένωσης ), που έχουν αποσταλεί σε όλους τους Βουλευτές του Κοινοβουλίου ερωτήθηκαν τα εξής:


Να μπει οριστικό τέλος στις μετακινήσεις στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων από τις Περιφέρειες Μακεδονίας και Θράκης προς το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης (424 ΓΣΝΕ) στη Θεσσαλονίκη.

 

Οξυμένο το στεγαστικό πρόβλημα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στην Περιφερειακή Ενότητα της Πιερίας

Ελλείψεις σε δημόσιους και δωρεάν βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

 

 

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 

Μαυρίδης Βασίλειος

ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΒ)

6976949994                                                              

Ο Γεν. Γραμματέας

 

Γκούσκος Νεκτάριος

Ανθλγός (ΥΓ)

6955688571

 

ΘΕΜΑ:         Τοποθετήσεις – Μεταθέσεις – Αποσπάσεις (Προκήρυξη Θέσεων Εξωτερικού)

ΣΧΕΤ. :         ΠΧ Φ.411/5/735224/Σ.342/01 Φεβ 23/ΓΕΣ/Β2

 

          Σας γνωρίζουμε ότι με το σχετικό, στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκπροσώπησης της Χώρας μας σε διεθνές επίπεδο, προκηρύσσεται αριθμός θέσεων εξωτερικού, για κάλυψη από το έτος 2023, κατόπιν επιλογής κατάλληλου στρατιωτικού προσωπικού.

 

          Ωστόσο, μετά από παράπονα μελών της ένωσής μας, αποκλείστηκαν, για ακόμη μία φορά, συνάδελφοί μας προερχόμενοι εξ Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και Ανθυπασπιστές Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), χωρίς να υφίστανται προφανείς λόγοι ή να δικαιολογείται αυτός ο αποκλεισμός, παρότι διαθέτουν το σύνολο των τυπικών προσόντων, πλην πτυχίου ΑΔΙΣΠΟ (για τους εξ ΑΣΣΥ) και ΑΣΣΥ (για τους ΕΜΘ Ανθστές).

 

          Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, προκειμένου να μεταφερθεί η πικρία και η αδικία που αισθάνονται οι ανωτέρω συνάδελφοί μας από τον αποκλεισμό τους από τις θέσεις θέματος, με τελικό στόχο την επαναξιολόγηση και επανακαθορισμό των προσόντων που απαιτούνται, για την κάλυψη θέσεων εξωτερικού.

 

          Παραμένουμε στη διάθεσή σας για παροχή κάθε πληροφορίας και διευκρίνησης.         

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 

Μαυρίδης Βασίλειος

ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΒ)

6976949994                                                              

Ο Γεν. Γραμματέας

 

Γκούσκος Νεκτάριος

Ανθλγος (ΥΓ)

6955688571

 

https://www.scribd.com/document/626128675/2023002016-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%95%CE%95%CE%A0-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%9F%CE%95%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97-%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D-%CE%95%CE%9E%CE%A9%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5

 

Περισσότερα Άρθρα...