Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

14
Κυρ, Απρ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ  :   Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες  Στρατιωτικού Προσωπικού

ΣΧΕΤ   :    α Φ.838/26/81230/Σ.337/18 Ιουλ 16/ΔΥΠΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/2ο

                β. Το έγγραφο μας με Αρ. Πρωτ. 90/18 Αυγούστου  2019

γ.  Ερώτηση 616/12-09-2019 της Βουλής των Ελλήνων

δ. Φ.900α/2138/16641/26 Σεπ19/ΥΠΕΘΑ / ΓΝΠ / ΤΚΕ

ε. Το έγγραφο μας με Αρ. Πρωτ. 111/14 Νοεμβρίου 2022

στ. Ερώτηση 888/17-11-2022 της Βουλής των Ελλήνων

ζ. Φ.900α/3754/18699/15 Δεκ 2022/ΥΠΕΘΑ / ΓΝΠ / ΤΚΕ

 Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (ΕΣΠΕΕΚΑΣ), με το (β) σχετικό, κατόπιν καταγγελιών και παραπόνων των μελών μας, είχε αναδείξει από τον Αύγουστο του 2019 τα σημαντικά οικονομικά προβλήματα που δημιουργούνται στους υπηρετούντες στρατιωτικούς της φρουράς Καστοριάς, λόγω της καθυστερημένης εκκαθάρισης των ιατροφαρμακευτικών δαπανών από το οικείο Κ.Τ.Σ. (Κεντρικό Ταμείο Στρατού) .  Με το (ε) όμοιο η Ένωση μας επανήλθε επί του θέματος μετά την παρέλευση τριών ετών με τα ίδια ερωτήματα και δυστυχώς με τα ίδια προβλήματα.

Συγκεκριμένα, είχαμε ενημερώσει ότι, οι ιατροφαρμακευτικές δαπάνες του Στρατιωτικού Προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους, που υποβάλλονται σύμφωνα με το  (α) σχετικό καθυστερούν να εξοφληθούν κατά μέσο όρο έξι με εφτά μήνες. Επίσης είχαμε τονίσει ότι το πρόβλημα δεν είναι αμελητέο καθότι, προκαλεί σημαντικό οικονομικό πρόβλημα στον οικογενειακό προγραμματισμό σε μία σημαντική μερίδα συναδέλφων μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες θεραπείες που οι μηνιαίες δαπάνες αφορούν ποσά που ξεπερνούν πολλές φορές και το 1/3 του μισθού τους. Οι οφειλές ενώ καταβάλλονται άμεσα μηνιαίως τις εισπράττουν μετά από έξι με εφτά μήνες.

 Για το εν λόγω θέμα τον Σεπτέμβριο του 2019 με την διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου [(γ) σχετικό] είχε κατατεθεί σχετική ερώτηση στο ΥΠΕΘΑ. Την ίδιο μήνα ο τότε ΥΦΕΘΑ με το (δ) όμοιο απάντησε και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι :

  «Ο τεχνοοικονομικός έλεγχος των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης των
στελεχών και των μελών των οικογενειών τους, πραγματοποιείται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες ελέγχου υγειονομικών δαπανών των Γενικών Επιτελείων σε εύλογο χρόνο
που συναρτάται από τον όγκο, τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποβληθέντων
δικαιολογητικών.
Εν συνεχεία, πραγματοποιείται η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους από
τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των Κλάδων σε χρόνο ο οποίος, όμως τελεί σε
συνάρτηση με την ύπαρξη των διαθέσιμων πιστώσεων.
Αναφορικά με τη δυνατότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών, σας γνωρίζουμε
ότι αυτή εξετάζεται σε συνδυασμό με τυχόν αναθεώρηση του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου αλλά και του τρόπου συνταγογράφησης ώστε να μειωθεί δραστικά η
γραφειοκρατία και ο χρόνος ανταπόκρισης των υπηρεσιών.»

 Κατόπιν του τελευταίου εγγράφου μας το Νοέμβριο του 2022 η ανεξάρτητη βουλευτής Ά Αθηνών κα. Αγγελική Αδαμοπούλου με το (στ) σχετικό υπέβαλε ερώτημα στην Βουλή των Ελλήνων για τα εν λόγω προβλήματα και σε απάντηση ο κ. ΥΦΕΘΑ απάντησε με το (ζ) όμοιο ότι:

 «Καταρχάς, με μέριμνα του Γενικού Επιτελείου Στρατού, έχει ήδη καθοριστεί η χορήγηση προκαταβολής έναντι δαπανών φαρμακευτικής - υγειονομικής περίθαλψης στα στελέχη του ΣΞ και, ως εκ τούτου, ο χρόνος καταβολής των επιστρεφόμενων ποσών στους δικαιούχους περιορίζεται στο ελάχιστο. Συναφώς, οι ιατροφαρμακευτικές δαπάνες ελέγχονται και εκδίδεται εγκριτική διαταγή πληρωμής εντός τριμήνου από τη λήψη της δαπάνης.

Περαιτέρω, ήδη δίνεται προτεραιότητα στον έλεγχο και στην εκκαθάριση δαπανών των στελεχών, τα οποία αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις, κατά συνέπεια η καθιέρωση ιδιαίτερου «διαύλου» χειρισμού της σχετικής αλληλογραφίας, επί του παρόντος, δεν κρίνεται σκόπιμη.

 Τέλος, με μέριμνα της ΜΕΡΥΠ, έχει ενισχυθεί με προσωπικό το τμήμα ελέγχου υγειονομικών δαπανών, ενώ η ΜΕΡΥΠ/ΔΥΓ δέχεται καθημερινά στελέχη για να διενεργηθεί προέλεγχος δαπανών χρόνιων παθήσεων, προκειμένου να τους χορηγηθεί προκαταβολή έναντι της υποβαλλόμενης δαπάνης.»

Δυστυχώς μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών, μετά τις διαβεβαιώσεις (δις) του κ. ΥΦΕΘΑ ότι επί της ουσίας η κατάσταση αντιμετωπίζεται, δυστυχώς η πραγματικότητα είναι διαφορετική και το πρόβλημα παραμένει. Ουδεμία βελτίωση έχει περιέλθει, του εναντίων , ο χρόνος καθυστέρησης της εξόφλησης των δαπανών έχει αυξηθεί και το πρόβλημα έχει οξυνθεί λόγω της κρίση ακρίβειας. Επίσης σημαντικό απότοκο της παραπάνω δυσλειτουργίας είναι ότι, όταν το ΚΤΣ καταθέσει στον λογαριασμό του δικαιούχου το αναλογούν ποσό, λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος, της συσσώρευσης οφειλών και της ελλιπής πληροφόρησης προς τον δικαιούχο , ο συνάδελφος δεν μπορεί να κατανοήσει τι του καταβλήθηκε και αν είναι σωστό το ποσό που έλαβε.

 Η  Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (ΕΣΠΕΕΚΑΣ) επαναφέρει και θα επαναφέρει, σε όλοι την δομή της Ιεραρχίας, όσες φορές χρειαστεί τα εν λόγω προβλήματα μέχρι να επιλυθούν ή αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά !  Τα προβλήματα των στελεχών στην βάση της μέριμνας, απαιτούν γενναιότητα και ειλικρίνεια. Δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από όμορφα λόγια και κενές υποσχέσεις .

 Κατόπιν των ανωτέρω επανερχόμαστε στις προτάσεις που είχαμε υποβάλλει για την επίλυση του προβλήματος με γνώμονα πάντα το συμφέρον του συνόλου του προσωπικού και της υπηρεσίας, όπως παρακάτω:  

                  α. Να ελέγχονται και να εκκαθαρίζονται κατά προτεραιότητα οι δαπάνες που αφορούν σε χρόνιες και δαπανηρές θεραπείες ώστε να μειωθεί ο χρόνος καταβο-λής των επιστρεφόμενων ποσών στους δικαιούχους .

                  β. Να προβλεφθεί και να υλοποιηθεί εάν είναι δυνατόν  ξεχωριστός  ’’Δίαυλος’’ αποστολής, ελέγχου και εκκαθάρισης των εν λόγω δαπανών με την μορφή επείγουσας αλληλογραφίας προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι διαβίβασης των δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες .

                  γ. Να στελεχωθεί με περισσότερο προσωπικό (το οποίο κατά κοινή ομολογία όπως μας έχουν μεταφέρει συνάδελφοι μας που ήρθαν σε επαφή  μαζί τους κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες να εξυπηρετήσει και να διεκπεραιώσει τον όγκο δουλειάς) το αρμόδιο τμήμα της ΜΕΡΥΠ/ΔΥΓ στο οποίο γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών.        

                  δ. Να καθοριστεί εάν είναι δυνατών και μόνο για τις χρόνιες και πολύμηνες περιπτώσεις ιατροφαρμακευτικών δαπανών μία ημέρα ανά 15νθήμερο ή το μήνα όπου οι συνάδελφοι θα έχουν την δυνατότητα να επισκέπτονται το αρμόδιο τμήμα της ΜΕ-ΡΥΠ/ΔΥΓ ώστε να γίνεται ο έλεγχος άμεσα.

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) στην οποία αποστέλλεται το παρόν,  παρακαλείται για τις κατά την κρίση της ενέργειές της.

Οι κκ. βουλευτές Καστοριάς παρακαλούνται για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο του θέματος.

 

            Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.