Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

04
Τετ, Οκτ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ :        Προσωπικό - Διοικητικά

ΣΧΕΤ.:         α.       ΠΔ 200/1993

β.       Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»)

 1. Σας αναφέρουμε ότι, στο (α) σχετικό καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία και τα χρηματικά ποσά που δικαιούνται τα στελέχη του Στρατού Ξηράς για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας. Συγκεκριμένα όταν αυτή αφορά χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 ωρών, το χρηματικό ποσό που αναλογεί ανέρχεται σε δεκατρία ευρώ και εικοσιδύο λεπτά (13,22).

 

 1. Συναφώς σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου Δ του άρθρου 127 του (β) ομοίου, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, λαμβάνουν ειδική αποζημίωση για τις αποδεδειγμένα παρασχεθείσες ώρες νυχτερινής εργασίας, υπολογιζόμενη σε δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (2,77€) ανά ώρα.

 

 1. Τα τελευταία χρόνια η εμπλοκή του Στρατού σε διάφορες δράσεις, όπως στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, κλιμακώθηκε και πλέον πολλαπλές υποχρεώσεις έχουν ανατεθεί στα μόνιμα στελέχη, τα οποία μη απαλλασσόμενα των προβλεπόμενων καθηκόντων τους, έχουν επιφορτισθεί μηνιαία με επιπλέον υπηρεσίες, οι οποίες αν και 8ωρης ή μικρότερης διάρκειας, μέχρι σήμερα εκτελούνται χωρίς τις προβλεπόμενες – προαναφερθείσες αποζημιώσεις, ήτοι παρέχονται δωρεάν.

 

 1.     Μάλιστα, καθημερινά στις μικτές με την ΕΛ.ΑΣ δράσεις αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών, ενεργούν στελέχη του Στρατού Ξηράς ταυτόχρονα με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, τα οποία όμως λαμβάνουν ενδεχομένως και κατά περίπτωση τις 2 προαναφερθείσες αποζημιώσεις.

 

 1. Πόσο πολλαπλασιαστής ισχύος αισθάνεται το στέλεχος του Στρατού Ξηράς που πέρα των καθηκόντων του συνδράμει, χωρίς χρηματική αποζημίωση αλλά με ένα χτύπημα στην πλάτη μόνο, στην αποστολή του συναδέλφου του της ΕΛ.ΑΣ, ο οποίος (καλώς) αμείβεται κανονικά; Η οικογένειά του, από την οποία απουσιάζει,  θα εξασφαλίσει τα προς το ζην με χτυπήματα στην πλάτη ή με συγχαρητήρια;

 

 1.         Πως μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να είναι υπεύθυνος για το τμήμα του ή το μέσο που χειρίζεται, όταν το βράδυ συμμετέχει στις δράσεις της ΕΛ.ΑΣ, την επόμενη μέρα σε αντίστοιχη της δασοπυρόσβεσης, την μεθεπόμενη για την κοινωνική προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων και μετά θα εκτελέσει και την προγραμματισμένη 24ωρη υπηρεσία του μήνα; Τα παιδιά του θα μετακινηθούν για τις εξωσχολικές δραστηριότητες (φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, άθληση, κλπ) με τηλεκοντρόλ;

 

 1.         Πως αισθάνθηκαν οι συνάδελφοι που τον περασμένο χρόνο δεν συμπεριλήφθηκαν στις καταστάσεις αποζημιώσεων για τις υπηρεσίες που εκτέλεσαν, επειδή τα δρομολόγια των περιπόλων δεν ήταν σε ακτίνα μεγαλύτερη των 60 χιλιομέτρων, ενώ στην 8ωρη διάρκειά τους είχαν διανύσει περισσότερα από 150;   

 

 1. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΡΟΔ αφουγκραζόμενη τις εύλογες ανησυχίες των μελών της, σας μεταφέρει την έντονη δυσαρέσκειά τους σχετικά με τα παραπάνω και την συνεχιζόμενη αντιμετώπισή τους ως φθηνό ή δωρεάν εργατικό δυναμικό. Επιπλέον, η αντιμετώπιση του ζητήματος από τις διάφορες Διοικήσεις, σαν να μην υφίσταται, είναι εξίσου αποκαρδιωτικό. Εκτιμάται ότι αν η αποζημίωση ήταν απαραίτητη συνθήκη για την ανάληψη οποιασδήποτε υπηρεσίας/δράσης/συνδρομής, οι Διοικήσεις δεν θα ήταν τόσο γενναιόδωρες στην προσφορά προσωπικού για «υποχρεώσεις» άσχετες με την αποστολή τους.

 

 1. Για την αντιμετώπιση του θέματος προτείνονται τα κάτωθι:

          α.       Τροποποίηση του (α) σχετικού, σε όση έκταση απαιτείται ώστε να προβλεφθεί ειδική αποζημίωση του προσωπικού που συμμετέχει σε δράσεις άλλων φορέων ή δομών του κράτους, ώστε :

 • Να μην αποτελεί προϋπόθεση, η απομάκρυνση σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 χλμ από την έδρα της Μονάδας, για το δικαίωμα χορήγησης αποζημίωσης.
 • Το χρηματικό ποσό να ανταποκρίνεται στις παρασχεθείσες υπηρεσίες και προφανώς να είναι μεγαλύτερο των 13,22 ευρώ.

          β.       Επιπλέον του παραπάνω, καταβολή της ειδικής αποζημίωσης για τις παρασχεθείσες ώρες νυχτερινής εργασίας, όπως προβλέπεται στο (β

όμοιο.

          γ.       Το χρηματικό ποσό που απαιτείται σε κάθε περίπτωση συνδρομής των ΕΔ σε δράσεις - συνδρομές, να επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων Υπουργείων - Φορέων και όχι του ΥΠΕΘΑ, ώστε να υποβάλλονται λογικά αιτήματα από αυτούς και όχι αλόγιστα όπως έχει παρατηρηθεί σε πολλές περιπτώσεις, αφού ουδεμία υποχρέωση δεν έχουν απέναντι στο προσωπικό που τους διατίθεται (υπό μορφή δωρεάν παροχής υπηρεσιών).  

 1.     Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.

 

 1. Η ΠΟΕΣ, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την ενημέρωσή της και τις κατά την κρίση της ενέργειες.