Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

14
Κυρ, Απρ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ :        Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες  Στρατιωτικού Προσωπικού

ΣΧΕΤ.:         α.       Φ.838/26/81230/Σ.337/18 Ιουλ 16/ΓΕΣ/ΔΥΠΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/2ο

                    β.       Ερώτηση 616/12-09-2019 της Βουλής των Ελλήνων

                    γ.        Φ.900α/2138/16641/26 Σεπ19/ΥΠΕΘΑ / ΓΝΠ / ΤΚΕ

                   

  1. Σας αναφέρουμε ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ένωσής μας καθημερινά δέχεται μεγάλο αριθμό μηνυμάτων από μέλη μας, τα οποία εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την καθυστερημένη εκκαθάριση των ιατροφαρμακευτικών δαπανών τους, από το οικείο Κ.Τ.Σ. (Κεντρικό Ταμείο Στρατού), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικά οικονομικά προβλήματα στις οικογένειες των στρατιωτικών που υπηρετούν στη φρουρά Κομοτηνής.

 

  1. Συγκεκριμένα, οι ιατροφαρμακευτικές δαπάνες του Στρατιωτικού Προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους, που υποβάλλονται σύμφωνα με το  (α) σχετικό καθυστερούν να εξοφληθούν κατά μέσο όρο έξι έως εφτά μήνες. Το πρόβλημα δεν είναι αμελητέο, διότι προκαλεί σημαντική επιβάρυνση στον οικογενειακό προγραμματισμό σε μία σημαντική μερίδα συναδέλφων μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες θεραπείες που οι μηνιαίες δαπάνες αφορούν ποσά που ξεπερνούν πολλές φορές και το 1/2 του μισθού τους. Ενώ οι οφειλές καταβάλλονται άμεσα, η υπηρεσία εξοφλεί τους δικαιούχους μετά από έξι με εφτά μήνες, με αποτέλεσμα ο δανεισμός από τράπεζα (και όχι μόνο) για αρκετούς συναδέλφους να είναι μονόδρομος. Πόσο απερίσπαστα μπορεί το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων να εκτελεί τα καθήκοντά του, όταν η αντιμετώπιση από την υπηρεσία είναι αυτή;

 

  1. Για το εν λόγω θέμα τον Σεπτέμβριο του 2019 με την διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου [(β) σχετικό] είχε κατατεθεί σχετική ερώτηση στο ΥΠΕΘΑ. Λίγες μέρες αργότερα, ο τότε ΥΦΕΘΑ με το (γ) όμοιο απάντησε και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι :  «Ο τεχνοοικονομικός έλεγχος των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης των στελεχών και των μελών των οικογενειών τους, πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου υγειονομικών δαπανών των Γενικών Επιτελείων σε εύλογο χρόνο που συναρτάται από τον όγκο, τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Εν συνεχεία, πραγματοποιείται η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των Κλάδων σε χρόνο ο οποίος, όμως τελεί σε συνάρτηση με την ύπαρξη των διαθέσιμων πιστώσεων. Αναφορικά με τη δυνατότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών, σας γνωρίζουμε ότι αυτή εξετάζεται σε συνδυασμό με τυχόν αναθεώρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αλλά και του τρόπου συνταγογράφησης ώστε να μειωθεί δραστικά η γραφειοκρατία και ο χρόνος ανταπόκρισης των υπηρεσιών.»                      

 

  1. Δυστυχώς μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών το πρόβλημα παραμένει και ουδεμία βελτίωση έχει περιέλθει, τουναντίον , ο χρόνος καθυστέρησης της εξόφλησης των δαπανών έχει αυξηθεί και το πρόβλημα έχει οξυνθεί λόγω της κρίσης ακρίβειας. Επίσης σημαντικό απότοκο της παραπάνω δυσλειτουργίας είναι ότι, όταν το ΚΤΣ καταθέσει στον λογαριασμό του δικαιούχου το αναλογούν ποσό, λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος, της συσσώρευσης οφειλών και της ελλιπούς πληροφόρησης προς τον δικαιούχο, ο συνάδελφος δεν μπορεί να κατανοήσει τι του καταβλήθηκε και αν είναι σωστό το ποσό που έλαβε.

 

  1. Κατόπιν των παραπάνω και για την επίλυση του προβλήματος με γνώμονα πάντα το συμφέρον του συνόλου του προσωπικού και της υπηρεσίας, προτείνονται τα κάτωθι:

 

      α.   Να ελέγχονται και να εκκαθαρίζονται κατά προτεραιότητα οι δαπάνες που αφορούν σε χρόνιες και δαπανηρές θεραπείες ώστε να μειωθεί ο χρόνος καταβολής των επιστρεφόμενων ποσών στους δικαιούχους .

 

      β.   Να προβλεφθεί και να υλοποιηθεί εάν είναι δυνατόν  ξεχωριστός  ’’Δίαυλος’’ αποστολής, ελέγχου και εκκαθάρισης των εν λόγω δαπανών με την μορφή επείγουσας αλληλογραφίας προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι διαβίβασης των δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες .

 

      γ.   Να στελεχωθεί με περισσότερο προσωπικό (το οποίο κατά κοινή ομολογία όπως μας έχουν μεταφέρει συνάδελφοι μας που ήρθαν σε επαφή  μαζί τους κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες να εξυπηρετήσει και να διεκπεραιώσει τον όγκο δουλειάς) το αρμόδιο τμήμα της IV ΤΑΞΥΠ/ΔΥΓ, στο οποίο γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών.

 

      δ.   Να καθοριστεί εάν είναι δυνατόν και μόνο για τις χρόνιες και πολύμηνες περιπτώσεις ιατροφαρμακευτικών δαπανών μία ημέρα ανά 15νθήμερο ή ανά μήνα όπου οι συνάδελφοι θα έχουν την δυνατότητα να επισκέπτονται το αρμόδιο τμήμα της IV ΤΑΞΥΠ /ΔΥΓ ώστε να γίνεται ο έλεγχος άμεσα.