Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

01
Παρ, Ιουλ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ΘΕΜΑ : Ειδική Αποζημίωση σε Διασώστες Πληρωμάτων Ε/Π Στελεχών ΠΝ

α. Το υπ’ αριθ, πρωτ. 174/12 Νοε 2019 έγγραφό της ΕΣΠΕΕΔΤΑ

β. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 499/12 Νοε 2019 έγγραφό της ΠΟΕΣ

γ. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 337/03 Οκτ 2019 έγγραφό της ΠΟΕΣ

δ. Η υπ’ αριθ. Φ.841/38/26939/Σ.5184/2018 ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1119/2018 «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»

ε. ΠΑΔ 7-2/2017 ΓΕΝ

στ. ΒΑΔ 3-3/19 ΑΣ 

ζ. ΜΔ 3-2/2007/ΔΕΝ

1. Σε συνέχεια σχετικού (α) εγγράφου μας, που αφορά αίτημα θέματος, το οποίο με σχετικό (β) υποβάλλατε αρμοδίως για υιοθέτηση, καθώς επίσης όμοιο αίτημα σας ως σχετικό (γ) που αφορά τα στελέχη της ΠΑ, επανερχόμαστε εκ νέου, μεταφέροντάς σας, την απογοήτευση και δυσαρέσκεια των στελεχών του ΠΝ, που εκτελούν το αντικείμενο αυτό, καθόσον ουδεμία έκτοτε ενέργεια και πληροφόρηση υπήρξε σχετικά.

2. Ειδικότερα, λαμβανομένου υπόψη ότι οι αποστολές έρευνας – διάσωσης, είναι επιχειρήσεις εξαιρετικά μεγάλης σημασίας, για την καθημερινότητα των πολιτών και την φυσική υπόσταση της ανθρώπινης κοινωνίας, καθώς έχουν ως θεματικό αντικείμενο το ύψιστο από ανθρωπιστικής πλευράς αγαθό, τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα και ειδικά για την Ελλάδα, έχουν μεγάλη επίδραση στην εφαρμογή της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο, αναφορικά με την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων σε όλο το εύρος του Ελληνικού FIR, με έμφαση στον ευαίσθητο χώρο του Αιγαίου. Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), είναι υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διαχείριση των επιχειρήσεων έρευνας – διάσωσης, που αφορούν σε αεροπορικά, ναυτικά και χερσαία περιστατικά, σε ξηρά και θάλασσα, σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης του (Search and Rescue Region/SRR), η οποία με βάση τις προβλέψεις του ν. 1844/1989 (Α΄100), συμπίπτει με το FIR Αθηνών. Ειδικότερα, ο Αεροπορικός Τομέας του ΕΚΣΕΔ είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αεροπορικών περιστατικών και για τη συνδρομή σε ναυτικά, προς επιβοήθηση του Ναυτικού Τομέα, όπως επίσης και για τη συνδρομή σε χερσαία, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το Πολεμικό Ναυτικό, μέσω του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ) και των υπαγωμένων σε αυτό Διοικήσεων, συνεφέρει άμεσα όταν ζητηθεί και συμβάλλει με κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό, με οποιοδήποτε πλωτό ή εναέριο μέσο διατίθεται.

3. Εν προκειμένω για την επιχειρησιακή εκπαίδευση του αντικείμενου της έρευνας και της διάσωσης των στελεχών του ΠΝ, έχουν εκδοθεί και ισχύουν αντίστοιχες διαταγές, του Επιτελείου (ΓΕΝ) και αμφοτέρων των εμπλεκομένων Διοικήσεων, υπαγομένων του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ), συμφώνως σχετικών (ε), (στ) και (ζ), προκειμένου τα στελέχη αυτά να συντηρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για να είναι διαθέσιμα όποτε απαιτηθεί να αναλάβουν αποστολή.

4. Ερχόμενοι στη σημερινή κατάσταση και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, η σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης για την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και για την προάσπιση των εθνικών μας δικαιωμάτων, αποτελεί ήσσονος προτεραιότητα και πλέον αυτών υφίσταται η αναγκαιότητα συμμετοχής του εν λόγω προσωπικού σε διευρυμένες αποστολές - ασκήσεις Νατοϊκού ή Εθνικού ενδιαφέροντος.

5. Δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις σήμερα έχουν αυξηθεί, το προσωπικό της εν λόγω εξειδίκευσης, έχει επωμισθεί με επιπλέον καθήκοντα, πέραν της ειδικότητας τους και των ασκούμενων καθηκόντων τους στην υπηρεσία τους ή στο πλοίο τους, με αποτέλεσμα να διατίθενται κατά καιρούς σε έτερα πλοία του στόλου, που αναλαμβάνουν αποστολή, προκειμένου αυτοί να εκτελέσουν τα αντικείμενα της εξειδίκευσής τους.

6. Επίσης να τονισθεί δε, ότι η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου προσωπικού στην απόκτηση πτυχίου διασώστη είναι εθελοντική και λόγω της μη ύπαρξης κινήτρου, προμηνύεται ότι η συμμετοχή των εθελοντών σε μελλοντικά σχολεία για λήψη πτυχίου διασώστη, θα μειωθεί.

7. Τα τελευταία χρόνια πάμπολλα περιστατικά ανάληψης έρευνας και διάσωσης σε Ελληνικό θαλάσσιο-χερσαίο χώρο έχουν λάβει χώρα, που έχουν καταγραφεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΝ, αναδεικνύοντας έτσι το κοινωνικό έργο που προσφέρει, εν μέσω των αντίξοων καιρικών συνθηκών και των κίνδυνων που ενέχουν, για να ανταπεξέλθει τελικά επιτυχώς στην οποιοδήποτε αποστολή του ανατίθεται (βλέπετε εδώ) (εδώ) και (εδώ) και θεωρούμε ότι αποτελεί πρωτοτυπία να έχει προβλεφθεί Ειδική Αποζημίωση σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό που ασκεί καθήκοντα που εμπεριέχουν κινδύνους και οι συγκεκριμένοι να αποτελούν εξαίρεση. 

8. Κατόπιν των ανωτέρω και επανερχόμενοι με το παρόν, παρακαλούμαι να μεριμνήσετε αρμοδίως, για την υιοθέτηση του αιτήματός μας, ήτοι στην τροποποίηση σχετικής (δ) ΚΥΑ, με την καθιέρωση μηνιαίας αποζημίωσης, ανεξαρτήτου των ωρών πτήσης ή μη, εφ’ όσον αυτοί διέρχονται επιτυχώς τις απαιτούμενες συντηρήσεις και εκτελούν φυλακή ετοιμότητας (stand-by) σε ιπτάμενα μέσα του ΠΝ ή συμμετέχουν σε αποστολές - ασκήσεις με Π.Π. όπου η παρουσία τους κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθόσον δεν δύναται να προβλεφτεί ή να προσδιορισθεί οποιοδήποτε έκτακτο συμβάν που θα προκύψει και συγκεκριμένα στον πίνακα του άρθρου 1 σχετικού (δ) να προστεθεί νέα σειρά και να λάβει αρίθμηση, ως ακολούθως: 

9. Ειδική Αποζημίωση Διασωστών με Ε/Π Προσωπικού ΠΝ

Αξκοί – Ανθστές – Υπαξκοί

ΜΗΝΙΑΙΟ 250,00€

 

ΕΣΠΕΕΔΤΑ 162/2020 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd