Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

21
Πεμ, Σεπ

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Μέριμνα Υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού

α. Φ.440/35948098/Σ.169/30 Σεπ 14/ΓΕΣ/ΔΙΜΠΡΟ/1α (ΓΔ)

β. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 521/18.9.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ.

Με το (α) σχετικό, αναγνωρίζεται το γεγονός ότι, ικανός αριθμός οικογενειών συζευγμένων στελεχών του Στρατού Ξηράς που συνυπηρετούν και έχουν ανήλικα τέκνα, αντιμετωπίζει πρόβλημα με την εκτέλεση υπηρεσιών που απαιτούν διανυκτέρευση, όταν ένας εκ των δύο απουσιάζει για εκπαίδευση επί μακρό χρονικό διάστημα ή τοποθετείται σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ).

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό και του ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας για τα στελέχη και τις οικογένειές τους, δίδεται η δυνατότητα στα παραμένοντα στελέχη να εκτελούν εκ των προτέρων ή μετά την επιστροφή των συζύγων τους, κατόπιν έγγραφης αναφοράς των ενδιαφερομένων, τις υπηρεσίες που θα εκτελούσαν κατά το διάστημα που λείπει ο/η σύζυγος για εκπαίδευση ή τοποθέτηση σε ΕΥΕ με τη συνδρομή και την έγκριση της Δκσεως.

Από το 2014 μέχρι και σήμερα, διαπιστώνεται ότι οι υποχρεωτικές εκπαιδεύσεις του στρατιωτικού προσωπικού αυξήθηκαν, νέα υποχρεωτικά σχολεία δημιουργήθηκαν, ενώ η εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης (εκπαίδευση από απόσταση) παραμένει σε νηπιακό στάδιο, μη συμβαδίζοντας με την εποχή μας, ίσως και λόγω της ιδιαιτερότητας του λειτουργήματός μας.

Επιπλέον, αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι από το 2014, τα συζευγμένα στελέχη του Στρατού Ξηράς, δημιούργησαν νέα τέκνα, αυξάνοντας τον αριθμό των ανηλίκων σε σχέση με αυτά που ενηλικιώθηκαν, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις εντός των εστιών τους. Η απουσία των γονέων εναλλάξ (ο ένας για εκτέλεση υπηρεσιακών υποχρεώσεων και ο δεύτερος για την εκτέλεση των υπηρεσιών ή άλλων δραστηριοτήτων που δεν εκτέλεσε στο προηγούμενο διάστημα) πλήττει την ψυχολογία του ανήλικου τέκνου και δοκιμάζει τη συνοχή της οικογένειας. 

Τα παραπάνω, έρχονται να επιβεβαιώσουν τα ίδια τα στελέχη, μέσα από σχετική πρόταση που κατέθεσε στην Ομοσπονδία μας η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.) με το (β) όμοιο έγγραφό της, το οποίο σας αποστέλλουμε, συνημμένως, για ενημέρωσή σας.

Δεχόμενοι ότι η οικογένεια είναι ο βασικός πυλώνας της κοινωνίας μας, πλήρως προστατευμένη από το Ελληνικό Σύνταγμα, θεωρούμε ότι το πλαίσιο της μέριμνας για το συζευγμένο στρατιωτικό προσωπικό πρέπει να διευρυνθεί, δίδοντας το δικαίωμα σε αυτά που συνυπηρετούν και έχουν ανήλικα τέκνα, όταν ένας εκ των δύο απουσιάζει για εκπαίδευση ή για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσιακή δραστηριότητα [συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησής του σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ) ή άλλες], να απαλλάσσεται από οποιαδήποτε δραστηριότητα απαιτεί παρουσία εκτός ωραρίου εργασίας, χωρίς να υποχρεώνεται σε εκτέλεση των  υπηρεσιών ή άλλων εκτός ωραρίου δραστηριοτήτων που δεν εκτέλεσε κατά το διάστημα της απαλλαγής του

......................

ΘΕΜΑ : Μέριμνα Υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού (Απαλλαγή Συζευγμένων Στελεχών οι Σύζυγοι των Οποίων Λείπουν Επί Μακρόν από τις Εστίες τους για Υπηρεσιακούς Λόγους)

Αγαπητές συναδέλφισσες / Αγαπητοί συνάδελφοι.

Προσφάτως, κατατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, έγγραφη πρόταση συναδέλφου – μέλους μας, όπως σας τη μεταφέρουμε αυτολεξεί:

«1. Σας γνωρίζω ότι ικανός αριθμός οικογενειών συζευγμένων στελεχών του ΣΞ που συνυπηρετούν και έχουν ανήλικα τέκνα, αντιμετωπίζει πρόβλημα με την εκτέλεση 24 ωρών υπηρεσιών, νυχτερινών και λοιπών εκπαιδεύσεων, αντιπροσωπειών και γενικότερα υποχρεώσεων πέραν του ωραρίου απασχόλησης, όταν ένας εκ των δύο απουσιάζει επί μακρόν σε εκπαιδεύσεις στις οποίες απαιτείται φυσική παρουσία.

2. Σύμφωνα με το σχετικό (σ.σ. Φ.440/35948098/Σ.169/ΓΕΣ/ΔΙΜΠΡΟ/ 1α) δίδεται η δυνατότητα στα παραμένοντα στελέχη να εκτελούν εκ των προτέρων ή μετά την επιστροφή των συζύγων τους τις προβλεπόμενες υπηρεσίες τους χωρίς να απαλλάσσονται από την υποχρέωση.

3. Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποιες εκπαιδεύσεις αξιωματικών έχουν μεγάλη διάρκεια (έως και 6 μήνες), αλλά και ότι αρκετές από αυτές είναι υποχρεωτικές και ειδικότερα στις περιπτώσεις, όπου το παραμένουν στέλεχος είναι Υπξκός και εκτελεί πολλές σε αριθμό υπηρεσίες (π.χ. 4 υπηρεσίες μηνιαίως) μετά την επιστροφή του/της συζύγου θα έχει την υποχρέωση εκτέλεσης ιδιαίτερα μεγάλο αριθμού υπηρεσιών, προτείνω την απαλλαγή των παραμενόντων στελεχών από τις υπόψη υποχρεώσεις.»

Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό το δίκαιο του αιτήματος του συναδέλφου μας, καθώς, η επί μακρού χρονικού διαστήματος απουσία των συζύγων των συναδέλφων μας από τις εστίες τους, τις οικογένειές τους και από τα ανήλικα τέκνα τους για την εκτέλεση υπηρεσιακών υποχρεώσεων, όπως οι υποχρεωτικές εκπαιδεύσεις βαθμολογικής εξέλιξης / σταδιοδρομίας, εκτός των άλλων σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούν στην καθημερινότητα και τη συνοχή της οικογένειας, επιβαρύνουν περαιτέρω, κατά την επάνοδο του μετακινούμενου στελέχους, την οικογένεια, καθώς το παραμένον στέλεχος υποχρεούται να καλύψει τις «χρωστούμενες» υπηρεσίες / υποχρεώσεις το αμέσως επόμενο διάστημα, λείποντας αυτή τη φορά το ίδιο από την οικία.

Παρακαλούμε για την υιοθέτηση της ως άνω πρότασης του συναδέλφου μας και τις περαιτέρω κατ’  αρμοδιότητάς σας ενέργειες.

ΠΟΕΣ 1381/2020 ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΕΣΠΕΕΞ 521/2020 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΥΖΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΠ by ΠΟ ΕΣ on Scribd