Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

18
Τρι, Ιαν

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ΘΕΜΑ : Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΕ) στις ΕΔ

α. Υπ΄ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/149/2012 απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 545, «Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και στους άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης»)

β. Φ.760/49/474517/Σ.61/05.2.2020/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ/2

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 010/17.2.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.

1. Με το (β) σχετικό έγγραφό του, η Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ ενημέρωσε το σύνολο των εν ενεργεία στρατιωτικών ότι τίθεται σε εφαρμογή το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΕ), από τη 10η.2.2020 μέχρι και την 31η.3.2020, με ειδικότερες κατευθύνσεις/οδηγίες χρήσεώς του.

2. Με το (γ) σχετικό έγγραφο, το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένως, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.) μας γνωστοποίησε προβλήματα που αντιμετώπισαν συνάδελφοί μας, τα οποία οφείλουμε να σας μεταφέρουμε προς επίλυσή τους, εντός του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος και αποφυγής μελλοντικής ταλαιπωρίας των εν ενεργεία στρατιωτικών.

3. Πιο συγκεκριμένα, τα προβλήματα που έχουν υποτυπωθεί μέχρι στιγμής είναι τα εξής:

α. Σύμφωνα με την περ. στ της παρ. 2 του (β) σχετικού, θεώρηση απαιτείται μόνο στις ηλεκτρονικές συνταγές συνολικής αξίας άνω των 150€ (μη δυνάμενης της ΗΔΙΚΑ να υποστηρίξει ηλεκτρονικά τη λίστα των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους ΦΥΚ) η οποία γίνεται και ηλεκτρονικά εντός της εφαρμογής και χειρόγραφα στην εκτυπωμένη συνταγή με σφραγίδα και υπογραφή. Ωστόσο, όπως μας εγνώσθη (και διασταυρώθηκε προφορικώς μέσω στρατιωτικού νοσοκομείου ότι όντως ισχύει), προφανώς από κάποιο λάθος στον αρχικό σχεδιασμό, για τις συγκεκριμένες συνταγές, απαιτείται ηλεκτρονική θεώρηση, διαδικασία όμως που δεν υφίσταται στο ΣΗΕ, με αποτέλεσμα στέλεχος, στο οποίο συνταγογραφήθηκε από κρατικό θεραπευτήριο φάρμακο αξίας μεγαλύτερης των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, τελικώς να ακυρώνει τόσο την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όσο και την χειρόγραφη επί αυτής θεώρηση και να προβαίνει στην παλιά κλασσική μέθοδος της συνταγογράφησης στο ατομικό βιβλιάριο υγείας του.

β. Σύμφωνα με την περ. ι της παρ. 2 του (β) σχετικού, τα σημεία όπου είναι δυνατή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς είναι: τα στρατιωτικά νοσοκομεία, οι στρατιωτικές μονάδες που διαθέτουν ιατρείο με πιστοποιημένο ιατρό και τμήματα επειγόντων κρατικών νοσοκομείων για αντιμετώπιση κατάστασης απειλητικής για τη ζωή του ασφαλισμένου, οι κρατικές ή ιδιωτικές δομές υγείας ή οι ιδιώτες ιατροί, κατά σειρά προτεραιότητας, και μόνο με την προσκόμιση σχετικού παραπεμπτικού ή βεβαίωσης από ιατρό Στρατιωτικής Μονάδας ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου που βεβαιώνει αδυναμία παροχής της απαιτούμενης περίθαλψης. Ωστόσο, τέτοια βεβαίωση δεν δύναται να χορηγηθεί σε όλες τις περιπτώσεις, καθόσον δεν υφίστανται Στρατιωτικά Νοσοκομεία σε όλες τις περιοχές ή στρατιωτικοί ιατροί σε όλες τις Μονάδες/Υπηρεσίες, όπως μας εγνώσθη δε, ο Διοικητής Μονάδας, όπως προφορικά ενημερώθηκε η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. δεν μπορεί να εκδίδει τέτοιου είδους βεβαιώσεις καθόσον αυτός (ο Διοικητής) υποχρεούται να παραπέμπει το στέλεχος σε στρατιωτικό νοσοκομείο.

4. Πέραν των ανωτέρω, μας εγνώσθη περίπτωση χορήγησης φαρμάκων υψηλού κόστους απευθείας από τον ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο σχετικού (α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την οποίαν δεν κατέστη εφικτό να αποσαφηνισθεί σε ικανοποιητικό βαθμό κατά πόσον οι Στρατιωτικοί είναι όντως δικαιούχοι του ΕΟΠΥΥ σε αυτές τις εξειδικευμένες περιπτώσεις. Ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε ότι, αν και δεν έχει εντοπιστεί προς ώρας κάποιο πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση, θεωρούμε ότι ένεκα σοβαρότητας αυτής πρέπει να διερευνηθεί καταλλήλως, πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (της 31.3.2020), ώστε οι ασφαλισμένοι του ΥΠΕΘΑ να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα.

5. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε:

α. Για τη επίλυση του θέματος των ηλεκτρονικών θεωρήσεων διά της αλλαγής της υφιστάμενης διαδικασίας, για τις οποίες να επισημάνουμε ότι, σε άλλες περιπτώσεις ασφαλισμένων αναγράφεται (από το σύστημα συνταγογράφησης) επί της συνταγής η ένδειξη «Απαιτείται ηλεκτρονική θεώρηση. Οι θεωρήσεις αυτές γίνονται αυτόματα από το Ταμείο, χωρίς τη διαμεσολάβηση του ασφαλισμένου, τις εργάσιμες  08:00-14:00». Θεωρούμε ότι κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και στην περίπτωση των εν ενεργεία στρατιωτικών.

β. Όπως διευκρινισθεί ρητώς (δια οδηγιών/κατευθύνσεων προς τους Διοικητές των Μονάδων) η διαδικασία χορηγήσεως βεβαίωσης με την οποία θα βεβαιώνεται η αδυναμία παροχής της απαιτούμενης περίθαλψης προς τα στελέχη από τους Διοικητές των Μονάδων, όταν δεν υφίσταται στρατιωτικό νοσοκομείο ή ιατρός στρατιωτικής μονάδας, συναφώς δε ως προς το ακριβές περιεχόμενο και τη χρονική διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων.

γ. Για τον έλεγχο των ήδη υπαρχόντων διαδικασίων και τις διαφοροποιήσεις αυτών με τις αντίστοιχες άλλων φορέων (όπως η χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω ΕΟΠΥΥ) ώστε να διασφαλισθεί ότι ουδείς στρατιωτικός θα αντιμετωπίσει πρόβλημα.

δ. Για τη ρητή διασφάλιση ότι ανωτέρω προβλήματα δεν επηρεάζουν τα προστατευόμενα μέλη που είναι επίσης δικαιούχοι ασφάλισης ΥΠΕΘΑ.

..................

ΘΕΜΑ : Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση στις ΕΔ

α. ΠΔ 432 (ΦΕΚ Α’ 162/83, «Υγειονομική περίθαλψη των Στρατιωτικών           των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικογενειών τους.»)

β. ΥΑ ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/149/12 (ΦΕΚ Β’ 545, «Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και στους άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.»

γ. ΥΑ ΔΥΓ3(α)/οικ.34092/12 (ΦΕΚ Β’ 1003, «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/149/12 ΥΑ»

δ. Φ. 760/49/474517/Σ.61/5-Φεβ-20/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ/2

1. Σας γνωρίζουμε ότι, κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τα στελέχη των ΕΔ, έχουμε γίνει αποδέκτες κάποιων προβλημάτων που, εκτιμούμε ότι, πρέπει να επιλυθούν προτού παρέλθει η μεταβατική περίοδος την 31η Μαρ 20.

2. Πιο συγκεκριμένα:

α. Περίπτωση ανάγκης θεώρησης συνταγής

(1) Σε μέλος μας συνταγογραφήθηκε σε κρατικό θεραπευτήριο της περιοχής μας φάρμακο αξίας μεγαλύτερης των 150€.

(2) Κατά την πρόβλεψη της παρα.2στ του (δ) σχετικού, το στέλεχος προέβη σε χειρόγραφη θεώρηση από ελεγκτή ιατρό καθ’όσον ηλεκτρονικά δεν υφίσταται τέτοια δυνατότητα.

(3) Ωστόσο, η συνταγή δεν κατέστη εφικτό να εκτελεστεί σε φαρμακείο, διότι το ηλεκτρονικό σύστημα την «έβλεπε» ως μη ηλεκτρονικώς θεωρημένη.

(4) Σημειωτέον ότι, το στέλεχος τελικώς ακύρωσε την εν λόγω συνταγή και συνταγογράφησε εκ νέου τα φάρμακα, χειρόγραφα, στο ατομικό ΒΥΠ του, εντούτοις η δυνατότητα αυτή θα πάψει να υφίσταται πέραν της 31ης Μαρτίου.

β. Χορήγηση παραπεμπτικού ή βεβαιώσεως

(1) Στην περίπτωση 2ι του (δ) σχετικού αναγράφεται ότι, για να μπορεί ένα στέλεχος των ΕΔ να απευθυνθεί σε κρατικό ή ιδιωτικό (ανά περίπτωση) φορέα παροχής υγείας, απαιτείται χορήγηση παραπεμπτικού ή βεβαίωσης από στρατιωτικό νοσοκομείο της περιοχής, ή στρατιωτικό ιατρό περί την αδυναμία παροχής της απαιτούμενης περίθαλψης.

(2) Στην περιφερειακή μας ενότητα, δεν υφίσταται καμία εκ των δύο δυνατοτήτων (στρατιωτικό νοσοκομείο ή στρατιωτικός ιατρός), τουλάχιστον στην παρούσα φάση.

(3) Κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδιο χειριστή, ενημερωθήκαμε προφορικώς ότι εν λόγω βεβαίωση δύναται όπως χορηγείται στα στελέχη από τους Διοικητές των Μονάδων.

(4) Ωστόσο, λαμβανομένου υπόψιν ότι οι Μονάδες υποχρεούνται όπως παραπέμπουν τα στελέχη τους σε στρατιωτικά νοσοκομεία κατά τα προβλεπόμενα στο (α) όμοιο, θεωρούμε ότι πρέπει να αποσαφηνιστούν τα εξής:

(α) ποια μπορεί να είναι η διάρκεια των εν λόγω βεβαιώσεων.

(β) ποιο το ακριβές περιεχόμενό τους, λαμβανομένης υπόψιν της υποχρεώσεως ανωτέρω υποχρεώσεως.

γ. Κατά την ενασχόλησή μας με την περίπτωση ανωτέρω υποπαρα.2α, ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα ακόμα ενδεχόμενο που θεωρούμε ότι χρήζει διευκρινίσεως, αναφορικά με τα χορηγούμενα φάρμακα υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΥΥ, συμφώνως της (β) σχετικής ΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τη (γ) σχετική, ώστε να διασφαλιστεί ότι και οι Στρατιωτικοί θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τις υφιστάμενες διαδικασίες χορηγήσεως του ΕΟΠΥΥ με αντίστοιχη διαδικασία, η οποία και να περιγραφεί, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

3. Δυστυχώς το σύντομο χρονικό διάστημα για το οποίο θα ισχύει η μεταβατική περίοδος, σε συνδυασμό με την υψηλή σημασία του θέματος της προμήθειας φαρμάκων από τα στελέχη, θεωρούμε ότι δεν μας επιτρέπει την περαιτέρω παρατήρηση της όλης διαδικασίας εις βάθος χρόνου. Για το λόγο αυτό, εκτιμάται ότι πρέπει, κατόπιν αναδείξεως των ανωτέρω προβλημάτων, να γίνει μια συνολική επανεξέταση σε διάφορα επίπεδα, πχ αν το πρόβλημα της ανωτέρω υποπαρα.2α υφίσταται και στις συνταγογραφήσεις προστατευόμενων μελών κατόχων ΒΥΠ.

4. Σε αυτό το σημείο και ειδικώς για την περίπτωση ανωτέρω υποπαρα.2α, πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:

α. Από τη διερεύνηση του θέματος διαπιστώσαμε ότι, σε άλλες περιπτώσεις ασφαλισμένων άλλων Ταμείων αναγράφεται (από το σύστημα συνταγογράφησης) επί της συνταγής η ένδειξη «Απαιτείται ηλεκτρονική θεώρηση. Οι θεωρήσεις αυτές γίνονται αυτόματα από το Ταμείο, χωρίς τη διαμεσολάβηση του ασφαλισμένου, τις εργάσιμες  08:00-14:00».

β. Από επικοινωνία μας με φαρμακεία των Αθηνών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η μη ύπαρξη δυνατότητας ηλεκτρονικής θεωρήσεως αφορά μόνο τη δική μας ΠΕ ή ειδικώς τη ν.Λέρο, μας επιβεβαιώθηκε ότι τέτοια διαδικασία δεν υφίσταται στις ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις, καθ’όσον όποτε απαιτείται θεώρηση, αυτή γίνεται χειρογράφως.

ΠΟΕΣ 275/2020 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ... by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΕΣΠΕΕΚΑ 010/2020 Ηλεκτρονικ... by ΠΟ ΕΣ on Scribd