Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

01
Σαβ, Οκτ

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Κοινοποιείται ενημερωτικό σημείωμα του νομικού παραστάτη της Ομοσπονδίας μας, δικηγόρου Αθηνών, κ. Γεωργίου Αντωνακόπουλου, που αφορά στη δικαστική διεκδίκηση της ειδικής αποζημίωσης της νυκτερινής μας απασχόλησης, κατ΄ άρθρο 127 παρ. Δ περ. β΄ του ν.4472/2017, για την ενημέρωσή σας και τις κατά κρίση ενέργειές σας.

Οι περιφερειακές ενώσεις - μέλη της Ομοσπονδίας μας παραμένουν στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

ΠΡΟΣ

Πανελλαδική  Ομοσπονδία, Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε. Σ.)

Θέμα: Διεκδίκηση ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης του άρθρου 127 παρ. Δ  περ. β’ ν. 4472/2017

Αξιότιμοι κύριοι/ες, Αγαπητοί φίλοι/ες,

Όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 127 παρ.Δ περ. β’ του ν.4472/2017 προβλέφθηκε για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες, η χορήγηση ειδικής αποζημίωσης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2,77 € ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ο καθορισμός του ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ενώ για το διάστημα μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ προβλέφθηκε μόνο για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας ότι εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων. Παρότι δε για τα σώματα ασφαλείας, εκδόθηκαν οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις ήδη από το 2018 (σημειώνεται δε ότι την 31η.12.2019 δημοσιεύθηκε υπουργική απόφαση με την οποία αυξήθηκε το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης για το Αστυνομικό Προσωπικό, τους Συνοριακούς Φύλακες και τους Ειδικούς Φρουρούς για το έτος 2019 κατά 1.150.000 ώρες), για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εκκρεμεί ακόμη η έκδοσή της (!!!), ενώ έχουν παρέλθει σχεδόν τρία έτη από την θέσπιση του ανωτέρω νόμου.

Κατά της ανωτέρω παράλειψης έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 127 παρ. Δ περ. β’ ν. 4472/2017, για την αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, το γραφείο μας έχει ασκήσει για λογαριασμό της Π.Ο.Ε.Σ. και πρωτοβάθμιων ενώσεων αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία είχε οριστεί αρχικά για την 13η.5.2019, έχει προσδιορισθεί κατόπιν αναβολών για την 6η.4.2020.

Παρά δε τις συνεχείς διαβεβαιώσεις περί άμεσης ρύθμισης του ζητήματος, τόσο από τον προηγούμενο όσο και τον νυν Υπουργό Εθνικής Άμυνας, όπως εκφράστηκαν πλέον πρόσφατα και με το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.900α/2347/16874/7.2.2020 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε απάντηση σχετικής ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή, η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ εκκρεμεί ακόμη, ενώ περαιτέρω στον Κρατικό Προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2020 δεν έχουν συμπεριληφθεί τα ποσά που απαιτούνται για την αποζημίωση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που απασχολήθηκαν και απασχολούνται τις νυχτερινές ώρες.

Ενόψει των ανωτέρω και ανεξαρτήτως του αν θα εκδικαστεί τελικώς την 6η.4.2020 η αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ (σε κάθε περίπτωση δεν αναμένεται έκδοση απόφασης πριν το τέλος του έτους), για να κατοχυρώσετε τις αξιώσεις σας των προηγούμενων ετών (2017-2019), για τις νυχτερινές ώρες που απασχοληθήκατε και για τις οποίες δεν λάβατε την ειδική αποζημίωση του άρθρου 127 παρ. Δ περ. β’ ν. 4472/2017 ούτε το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων, μπορείτε να υποβάλετε στην Πρωτοβάθμια Ένωση στην οποία ανήκετε τα κάτωθι δικαιολογητικά για συμμετοχή στις ομαδικές αγωγές που θα ασκήσει το γραφείο μας:

α) Στοιχεία πελάτη συμπληρωμένα.

β) Εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής.

γ) Βεβαίωση (ή επιμέρους βεβαιώσεις) της Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν οι νυχτερινές ώρες κατά τις οποίες απασχολήθηκε το στέλεχος ανά μήνα το διάστημα από 1.1.2017 έως 31.12.2019.

δ) Μισθοδοτική κατάσταση οιουδήποτε μήνα έτους 2017 (με το παλιό μισθολόγιο) από την οποία να προκύπτει ότι το στέλεχος λάμβανε το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων και μισθοδοτική κατάσταση οιουδήποτε μήνα έτους 2019 (νέο μισθολόγιο  ν.4472/2017).

ε) Αντίγραφο τυχόν κατατεθείσας στην Υπηρεσία αίτησης, με την οποία ζητείται η καταβολή της αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης.

Το κόστος συμμετοχής στις ανωτέρω αγωγές (για την κάλυψη των εξόδων κατάθεσης και εκδίκασης από τους συνεργάτες του γραφείου στα κατά τόπον αρμόδια διοικητικά πρωτοδικεία) θα ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ.

Τονίζεται ότι η συγκέντρωση των ανωτέρω δικαιολογητικών γίνεται σε επίπεδο Πρωτοβάθμιων Ενώσεων και μόνον. Στη συνέχεια όταν θα συγκεντρώνεται ικανός αριθμός δικαιολογητικών, αυτά θα διαβιβάζονται από τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις στο γραφείο μας για την σύνταξη των αγωγών και την κατάθεσή τους στα δικαστήρια. Σημειώνεται ότι οι αγωγές θα κατατεθούν στα κατά τόπον αρμόδια διοικητικά πρωτοδικεία (της έδρας της Μονάδας Υπηρέτησης εκάστου).

Σε περίπτωση ευδοκίμησης των αγωγών ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ικανοποίησης των στελεχών (π.χ. μέσω νομοθετικής ρύθμισης), ουδεμία περαιτέρω αμοιβή θα οφείλεται στο γραφείο, οπότε δε χρειάζεται η υπογραφή οιουδήποτε σχετικού συμφωνητικού.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2020

Γεώργιος Α. Αντωνακόπουλος

Ενημερωτικό Αποζημίωση Νυχτ... by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Εξουσιοδότηση Αποζημίωση Νυ... by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Στοιχεία Ενάγοντος Αποζημίω... by ΠΟ ΕΣ on Scribd