Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

18
Τρι, Ιαν

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ΘΕΜΑ  :    Ωράριο Εργασίας και Αποζημιώσεις Εν Ενεργεία Στρατιωτικών

α. Φ. 400/96/264124/Σ. 390/19.10.2014/ΓΕΕΘΑ/Β΄ Κλάδος

β. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»

γ. Υπ΄ αριθμ.  Φ. 400/163881/Σ.4187/08.9.2011 Απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2156, «Καθιέρωση των ωρών έναρξης της εργασίας του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ – Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ»)

δ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 346/2019 έγγραφό μας

ε. ΥΑ 8002/32/33-ζ/2019 (ΦΕΚ Β΄ 4937, «Αύξηση του ανώτατου ετησίου ορίου των ωρών νυκτερινής απασχόλησης έτους 2019 για τη χορήγηση ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυκτερινής απασχόλησης που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας»)

στ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 006/10.01.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Καλύμνου

1. Με αφορμή το (στ) σχετικό, το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένως για ενημέρωσή σας, επανερχόμαστε στο (δ) όμοιο έγγραφό μας, με το οποίο σας γνωστοποιήσαμε προβλήματα που μας εγνώσθησαν και εξακολουθούν να υφίστανται, όχι μόνο αναφορικά με την τήρηση του ωραρίου και την ανά περίπτωση θέσπιση καταβολής αποζημίωσης, αλλά και για την περαιτέρω αξιοποίηση των όποιων συμπερασμάτων ως προς τυχόν ανάγκες στελέχωσης διαφόρων Μονάδων.

2. Προσφάτως αναγνώσαμε ότι, με την (ε) σχετική υπουργική απόφαση, αυξήθηκε το ανώτατο ετήσιο όριο των ωρών νυκτερινής απασχόλησης έτους 2019 για τη χορήγηση ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυκτερινής απασχόλησης που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, γεγονός το οποίο, συνδικαλιστικώς, επικροτούμε.

3. Διαχρονικώς και παρά τις κατ΄ επανάληψη περί του αντιθέτου δηλώσεις και διαβεβαιώσεις πολιτικού προσωπικού της Χώρας, οι Έλληνες στρατιωτικοί υφιστάμεθα μια συνεχιζόμενη άδικη οικονομική συμπεριφορά, την πηγή της οποίας ειλικρινώς δυσκολευόμαστε να προσδιορίσουμε, παρά τις όποιες φιλότιμες προσπάθειές μας, σχετικώς (και όχι μόνο) με την παρεχόμενη εκ μέρους μας υπηρεσία (εργασία) και την αποζημίωσή της.

4. Προς επίρρωση των ανωτέρω θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε/τονίσουμε ότι:

α. Τα στελέχη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων δεν έχουν λάβει ούτε ένα (1) σεντ για τη νυκτερινή τους απασχόληση, παρά τη νομοθετική πρόβλεψη του (β) σχετικού, ενώ τουναντίον, έπαψε να καταβάλλεται ήδη από την 01.1.2017 και το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας.

β. Αναμένοντας την υλοποίηση προεκλογικών δεσμεύσεων με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2020 το εγγραφέν στο κάθε Επιτελείο (ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ) ποσό, για την αποζημίωση της νυκτερινής απασχόλησης των εν ενεργεία στρατιωτικών είναι μηδέν (0) ευρώ.

γ. Ακόμα και για την υλοποίηση των δύο (2) αποφάσεων του ΣτΕ, οι οποίες έγιναν όπλο κομματικής αντιπαράθεσης των πολιτικών κοινοβουλευτικών κομμάτων, χρειάστηκαν σχεδόν έξι (6) χρόνια.

δ. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ανατίθενται ολοένα και περισσότερα καθήκοντα, άνευ αποζημιώσεως, ενώ ταυτόχρονα το υφιστάμενο εργασιακό πλαίσιο ελαστικοποιείται διαρκώς σε βάρος τους, ένεκα των αυξανόμενων απαιτήσεων, παρά τις σχετικές προβλέψεις [ως σχετικά (α) και (γ)].

5. Επί των προαναφερθέντων νομίζουμε ότι πλέον έφτασε η ώρα, κατ’ αρχάς να συνειδητοποιήσουμε και εν συνεχεία να αλλάξουμε τρόπο λειτουργίας, αναγνωρίζοντας ότι τα στελέχη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων δεν μπορούν «να τα κάνουν όλα απλώς επειδή συμφέρουν», με όχημα είτε τη μη συμμόρφωση, είτε τη συστηματική καθυστέρησή συμμόρφωσης της Πολιτείας.

6. Κατόπιν των ανωτέρω και υπό το πνεύμα της αποκατάστασης των αδιαμφισβήτητων αδικιών σε βάρος των Ελλήνων στρατιωτικών, επανερχόμαστε στα πάγια αιτήματά μας ζητώντας να αναληφθούν ενέργειες, σχετικώς με:

α. Την αναγνώριση του πραγματικού εύρους απασχόλησης του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού (ως ενδεικτικά έχει παρουσιαστεί κατ΄ επανάληψη) σε σχέση με το επίσημο ωράριο εργασίας.

β. Την ακριβή υποτύπωση και συμψηφισμό της υπερωριακής εργασίας σε όλες της περιπτώσεις, με ταυτόχρονη θέσπιση νέου, σύγχρονου θεσμικού πλαισίου, τόσο ως προς τις υπερωρίες (συμπεριλαμβανομένης της ετοιμότητας), όσο και ως προς την τήρηση του εβδομαδιαίου 40ώρου (με ενδεχόμενη ελαστικοποίηση αυτού για βέλτιστη κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών).

γ. Τη ρύθμιση του μείζονος θέματος των ανακλήσεων, ώστε αυτές να γίνονται με τρόπο τέτοιο που να δύναται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων για περαιτέρω αξιοποίηση.

δ. Την ανάληψη ενεργειών για τη σταδιακή αποκατάσταση όλων των εγγενών αδικιών σε βάρος των Ελλήνων στρατιωτικών, που έχουμε αναδείξει κατά το παρελθόν, καθώς και τον έλεγχο της επάρκειας της υφιστάμενης μέριμνας για τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να καταδειχθούν τυχόν ελλείψεις.

................................

1. Σας γνωρίζουμε ότι από μέλη μας που υπηρετούν σε Μονάδες του ΠΝ, έχουν γνωσθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει απαιτηθεί η κατ’ επανάληψιν ανάκληση προσωπικού στην Υπηρεσία του, ακόμα και με μεγάλη συχνότητα επαναλήψεως, πέραν του εργασίμου ωραρίου για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

2. Να σημειώσουμε ότι, τα ανωτέρω στελέχη οφείλουν να βρίσκονται σε διαρκή και καθημερινή ετοιμότητα ανακλήσεως ακόμα και σε ημέρες όπου έχει χορηγηθεί απαλλαγή στο πλαίσιο εκτέλεσης 24ωρης υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται συχνά φαινόμενα αδυναμίας αξιοποίησης του προσωπικού ελεύθερου χρόνου, της αναψυχής, της ενασχόλησης με την οικογένεια ή άλλες δραστηριότητες.

3. Επί των προαναφερθέντων παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψιν τα κάτωθι:

α. Είτε για μέρος, είτε για το σύνολο του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ εξακολουθεί να εκκρεμεί σειρά από αποζημιώσεις, όπως για τη νυκτερινή εργασία.

β. Η τήρηση του 40ώρου εβδομαδιαίου ωραρίου καθίσταται υποχρεωτική σύμφωνα με τα σχετικά (α) και (γ).

γ. Δεν υφίσταται μηχανισμός εκτέλεσης και αναγνώρισης υπερωριακής εργασίας στις ΕΔ.

δ. Συναφώς των ανωτέρω και συμφώνως άρθρου 127 παρ. Κ του (β) ομοίου, ουδεμία άλλη αποζημίωση προβλέπεται πέραν των αναφερομένων σε αυτό, ήτοι δεν προβλέπεται αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για το στρατιωτικό προσωπικό.

ε. Ο ελεύθερος χρόνος των πολιτών αποτελεί Συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα.

4. Ωστόσο πρέπει να τονίσουμε ότι, από τη στιγμή που οι ανακλήσεις, ως μας έχει μεταφερθεί, γίνονται με απλή τηλεφωνική κλήση και δίχως άλλο επίσημο παραστατικό (πχ έγγραφη Δγή Διοικήσεως ή προϊσταμένου Σχηματισμού κλπ), δεν δύναται να τεκμηριωθεί για περαιτέρω αξιοποίηση, όπως για τη στοιχειοθέτηση της νομικώς τεκμηριωμένης ετοιμότητας για εργασία, ώστε να δύναται όπως αξιολογηθεί και κατά πόσον πρόκειται περί γνήσιας ετοιμότητας.

5. Εντούτοις οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, εάν οι ανάγκες μιας Υπηρεσίας είναι τόσες πολλές που να αιτιολογούν έστω και καθ’ υπέρβαση της κοινής λογικής τις τόσο συχνές ανακλήσεις του προσωπικού, προφανώς θα έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω στελέχωσης και όχι η συνεχής κάλυψη των αναγκών διά των ανακλήσεων.

6. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την ανάδειξη του ανωτέρω προβλήματος, προκειμένου όπως διερευνηθούν τα κάτωθι σημεία:

α. Εάν υφίσταται μέριμνα για το προσωπικό σε περιπτώσεις ωσάν η προαναφερθείσα.

β. Ποιοι οι λόγοι για τους οποίους οι ανακλήσεις είθισται να μην γίνονται με τρόπο που να δύναται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.

γ. Η αναγκαιότητα δημιουργίας μηχανισμού κατάλληλου, ώστε οι ανακλήσεις να διενεργούνται με γραπτό τρόπο (έστω και σε δεύτερο χρόνο), πέραν της αρχικής τηλεφωνικής ειδοποίησης.

δ. Να εξεταστεί η δυνατότητα συμψηφισμού των υπερωριών με το προβλεπόμενο εργάσιμο ωράριο, για περαιτέρω αξιολόγηση του προβλήματος (πχ τη θέσπιση υπερωριακής αποζημίωσης, ακριβής υπολογισμός ωρών υπερβάσεως, προσδιορισμός αναγκών στελέχωσης Υπηρεσιών κλπ).

<p  style="   margin: 12px auto 6px auto;   font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif;   font-style: normal;   font-variant: normal;   font-weight: normal;   font-size: 14px;   line-height: normal;   font-size-adjust: none;   font-stretch: normal;   -x-system-font: none;   display: block;"   ><a title="View ΠΟΕΣ 61/2020 ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/443001033/%CE%A0%CE%9F%CE%95%CE%A3-61-2020-%CE%A9%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%96%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3#from_embed"  style="text-decoration: underline;">ΠΟΕΣ 61/2020 ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ...</a> by <a title="View ΠΟ ΕΣ's profile on Scribd" href="https://www.scribd.com/user/351974437/%CE%A0%CE%9F-%CE%95%CE%A3#from_embed"  style="text-decoration: underline;">ΠΟ ΕΣ</a> on Scribd</p><iframe class="scribd_iframe_embed" title="ΠΟΕΣ 61/2020 ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ" src="https://www.scribd.com/embeds/443001033/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=false&access_key=key-3pGbJOHXEUAMLFpQTZ91" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.7080062794348508" scrolling="no" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

<p  style="   margin: 12px auto 6px auto;   font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif;   font-style: normal;   font-variant: normal;   font-weight: normal;   font-size: 14px;   line-height: normal;   font-size-adjust: none;   font-stretch: normal;   -x-system-font: none;   display: block;"   ><a title="View ΕΣΠΕΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 006/2020 Εργάσιμο Ωράριο Και Αποζημιώσεις on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/443001092/%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%95%CE%95-%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%A5%CE%9C%CE%9D%CE%9F%CE%A5-006-2020-%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF-%CE%A9%CF%81%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%9A%CE%B1%CE%B9-%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82#from_embed"  style="text-decoration: underline;">ΕΣΠΕΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 006/2020 Εργ...</a> by <a title="View ΠΟ ΕΣ's profile on Scribd" href="https://www.scribd.com/user/351974437/%CE%A0%CE%9F-%CE%95%CE%A3#from_embed"  style="text-decoration: underline;">ΠΟ ΕΣ</a> on Scribd</p><iframe class="scribd_iframe_embed" title="ΕΣΠΕΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 006/2020 Εργάσιμο Ωράριο Και Αποζημιώσεις" src="https://www.scribd.com/embeds/443001092/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=false&access_key=key-JJ4vnudKln8PF94viOet" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.7055599060297573" scrolling="no" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>