Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

21
Τρι, Μάι

ΠΟΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1124/2020 έγγραφό μας, που προκλήθηκε από το με ημερομηνία 20.7.2020 έγγραφο των Ενώσεων Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π.), Δράμας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.), Έβρου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.), Κω (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΩ), Λέσβου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ.) και Λήμνου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΗΜ.), σχετικώς με το ηλικιακό θέμα της αποστρατείας των ΕΠΟΠ και το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1636/2020 έγγραφό μας, σχετικά με το αίτημά μας να δοθεί η δυνατότητα των ΟΒΑ να ενταχθούν στο θεσμό των ΕΠΟΠ, το ζήτημα έρχεται στη Βουλή των Ελλήνων από το βουλευτή Ηλείας της ΝΔ, κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο, ως εξής: 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιωτόπουλο

Θέμα: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.)»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (A39 Ν. 445/74), οι Ανθυπασπιστές αποστρατεύονται στο 54o έτος της ηλικίας του, οι Υπαξιωματικοί (Αρχιλοχίες) στο 50o έτος. Όμως, κατόπιν των αλλαγών που έχουν επέλθει στις συνταξιοδοτικές διατάξεις και συγκεκριμένα κατόπιν του Ν.4387/2016, τα στελέχη αυτά των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και άλλες κατηγορίες προσωπικού που απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία, δεν έχουν προλάβει να συμπληρώσουν 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν εξαιρετικά μειωμένη σύνταξη. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, στελέχη που απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως υπάρχει ενδεχόμενο μη άμεσης λήψης σύνταξης εάν δεν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις του άρθρ. 20 του Ν.3865/2010, οι οποίες ορίζουν 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας ή 60ο έτος.

Ειδικά για τους ΕΠ.ΟΠ., να σημειωθεί ότι αρχικά προσλήφθηκαν ως προσωπικό με επταετή θητεία, στη συνέχεια όμως μονιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 3036/2002 και παραμένουν στις Ένοπλες Δυνάμεις στελεχώνοντας πλήθος υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις συνεχείς αλλαγές τόσο στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης όσο και στον τρόπο υπολογισμού σύνταξης, η αυτεπάγγελτη αποστρατεία στην ηλικία των 50 ή 54 ετών έχει επιβαρύνει αρκετά τους ΕΠ.ΟΠ. Ειδικά οι ΕΠ.ΟΠ. που κατατάχθηκαν στην ηλικία 26 έως 28 ετών δεν θα έχουν το δικαίωμα αναγνώρισης των 5 μάχιμων ετών, όπως καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένων παλαιότερων τοποθετήσεων σχετικά με τα αιτήματα του συγκεκριμένου κλάδου αλλά και λοιπών συναδέλφων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται ο κ. Υπουργός να εντάξει και τους ΕΠ.ΟΠ. σε διάταξη ανάλογη με του Α5 Ν.4609/2019 για τους Ε.Μ.Θ., ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους ΕΠ.ΟΠ. να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντα τους μέχρι τη συμπλήρωση του συντάξιμου ορίου ηλικίας και να έχουν την επιλογή να τίθενται στους Ε.Ο.Θ. εφόσον το επιθυμούν; Άλλως σε ποια ενέργεια προτίθεται να προβεί για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού;

Για τους ΕΠ.ΟΠ., οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής, προτίθεται ο κ. Υπουργός να εξετάσει το ενδεχόμενο να μετατάσσονται στα Σώματα των Αξιωματικών & Υπαξιωματικών προκειμένου να καλύψουν κενές οργανικές θέσεις, επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων, με σκοπό να συμπληρώσουν το ανάλογο συντάξιμο όριο;

Επιπλέον, όπως είναι γνωστό το 2021, έπειτα από αναγγελία σας θα πραγματοποιηθεί προκήρυξη για ΕΠ.ΟΠ, γεγονός υψίστης σημασίας για την ανανέωση του προσωπικού των Ε.Δ. προτίθεται ο κ. Υπουργός να εξετάσει το ενδεχόμενο να αξιοποιηθούν οι Ο.Β.Α. σε θέσεις ΕΠ.ΟΠ. εφόσον συμπληρώσουν τα 6 έτη υπηρεσίας τους, σύμφωνα με την νομοθεσία, με σκοπό και οι ίδιοι να παραμείνουν στην Υπηρεσία και οι ΕΠ.ΟΠ. να ενισχυθούν με ήδη προσαρμοσμένο και εξειδικευμένο στις ανάγκες των Ε.Δ. προσωπικό;

Ο ερωτών Βουλευτής

Ανδρέας Νικολακόπουλος

ΝΔ ΕΠΟΠ ΕΟΘ by ΠΟ ΕΣ on Scribd