Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

24
Παρ, Μαρ

ΠΟΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Με αφορμή το υπ' αριθμ. πρωτ. 1289/2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας μας, που προήλθε από το υπ' αριθμ. πρωτ. 201/2022 έγγραφο της ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β.Τ.Α.), σχετικά με τα προβλήματα στην ασφάλεια και υγιεινή στο ΚΕΔΑ Τυμπακίου Κρήτης, ο βουλευτής Α' Ανατολικής Αττικής της Ελληνικής Λύσης κ. Αντώνιος Μυλωνάκης, φέρνει το θέμα στη ΒτΕ, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ως εξής:

                                                                 ΕΡΩΤΗΣΗ

                     Του: Αντώνιου Μυλωνάκη, βουλευτή Α΄ Ανατολικής Αττικής

                                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα στην Ασφάλεια και στην Υγιεινή του Κέντρου Ετοιμότητας και Διασποράς Αεροπορίας (ΚΕΔΑ) στο Τυμπάκι της Κρήτης»

Κύριε Υπουργέ, Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών μας ενημέρωσε, προ ημερών, για το ότι υφίστανται αρκετά προβλήματα, όσον αφορά στην ασφάλεια, στην υγιεινή και στην σίτιση των διαμενόντων παραθεριστών και του προσωπικού που υπηρετεί στο ΚΕΔΑ του Τυμπακίου της Κρήτης. Οι ανωτέρω θεωρούν ότι η ασφάλεια και η υγιεινή του προσωπικού που υπηρετεί στην ως άνω υποδομή αλλά και των παραθεριστών αποτελούν ύψιστο καθήκον των αρμοδίων προς τούτο Υπηρεσιών και πρέπει να εξασφαλίζεται έναντι οποιουδήποτε κόστους. Κρίνουν την αντιμετώπιση των εκεί υπηρετούντων ή διαμενόντων στρατιωτικών το λιγότερο προσβλητική, ως μη όφειλε, καθώς, οι εν λόγω βρίσκονται διαρκώς στις επάλξεις, όποτε τους ζητηθεί, για να καλύψουν ακόμα και ελλείψεις του κρατικού μηχανισμού, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο είναι εκτός των καθηκόντων τους.

Εντύπωση προκαλεί, το πώς συμβαίνει να παρατηρούνται ακατάλληλες συνθήκες διαμονής σε οικήματα του ΚΕΔΑ του Τυμπακίου, υπέρ του οποίου, όπως πληροφορηθήκαμε, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, διέθεσε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ για συντήρηση των υποδομών του. Συνοψίζοντας ενώπιόν σας τα καταγγελθέντα προβλήματα, καταγράφεται ότι: (α) στον χώρο των θαλάμων αλλά και των μαγειρείων κυκλοφορούν τρωκτικά, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για όλους τους εξυπηρετούμενους από αυτά. (β) Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι είδος προς εξαφάνιση, τόσο στο βασικό μενού των παραθεριστών, όσο και σε αυτό των στρατευσίμων. (γ) Όπως κατήγγειλαν οι εξυπηρετούμενοι από τις εγκαταστάσεις των μαγειρείων, φαίνεται ότι ενώ η προμήθεια των παραπάνω τροφίμων πραγματοποιείται κανονικά στο ΚΕΔΑ, τελικά, κατά κάποιο μαγικό τρόπο, τα ως άνω «εξαφανίζονται», με αποτέλεσμα η σίτιση να είναι ελλιπής. (δ) Καταγγέλθηκε ότι τα φαγητό που περισσεύει χορηγείται προς τροφή στους στρατευσίμους του ΚΕΔΑ, ακόμη και μετά από αρκετές ημέρες, ενώ, χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε ότι υπήρχαν περιπτώσεις τροφίμων που χορηγήθηκαν με εμφανείς εξωτερικές αλλοιώσεις. (ε) Το ΚΕΔΑ δεν διαθέτει γιατρό, με αποτέλεσμα να αναζητείται η αρωγή του Κέντρου Υγείας της περιοχής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγειονομική ασφάλεια όλων όσων βρίσκονται στην εν λόγω Μονάδα, δεδομένων των ελλείψεων σε προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό. (στ) Στους θαλάμους αλλά και στα αποδυτήρια των στρατευσίμων παρουσιάζεται έντονη υγρασία στους τοίχους, ενώ, παράλληλα, αναφέρεται ότι πέφτουν ακόμα και σοβάδες από τα ταβάνια.

Οι υπηρετούντες στο ΚΕΔΑ του Τυμπακίου ελπίζουν, παρ’ όλα αυτά, ότι με τα χρήματα που χορηγήθηκαν πρόσφατα για την βελτίωση των υποδομών θα ληφθεί μέριμνα, ώστε οι ανωτέρω χώροι να συντηρηθούν και οι ελλείψεις τους να αποκατασταθούν. Εκ των παραπάνω, είναι προφανής και αναγκαία η άμεση παρέμβασή σας, προκειμένου να διερευνηθούν τα παραπάνω καταγγελλόμενα και να αποκατασταθούν τα όποια ως άνω προβλήματα υπάρχουν στο ΚΕΔΑ του Τυμπακίου της Κρήτης.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Αληθεύουν τα ως άνω αναφερόμενα προβλήματα, όπως αυτά καταγγέλθηκαν από την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, προκειμένου για τις πλημμελείς συνθήκες Ασφάλειας και Υγιεινής που υφίστανται στο ΚΕΔΑ του Τυμπακίου της Κρήτης; Αν ναι, για ποιους λόγους έγινε ανεκτή η παγίωσή τους, σε βαθμό που να προκαλούν την δυσαρέσκεια και την αντίδραση των εκεί υπηρετούντων στελεχών και των διαμενόντων παραθεριστών;

2. Προτίθεσθε να παρέμβετε κατάλληλα προς αποκατάσταση των ως άνω αναφερόμενων ανεπαρκειών, βλαβών και ελλείψεων, όπου αυτές υφίστανται; Αν ναι, ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας των επικείμενων παρεμβάσεών σας;

                                                                   Ο ερωτών βουλευτής

                                                                 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ