Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

24
Δευ, Ιουν

ΠΟΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Με αφορμή το υπ' ριθμ. πρωτ. 1322/2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας μας, σχετικά με την διευκόλυνση γονέων για την μεταφορά των τέκνων τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η ανεξάρτητη βουλευτής Ά Αθηνών κα Αγγελική Αδαμοπούλου, με ερώτησή της δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, φέρνει το θέμα στη ΒτΕ, ως εξής:

                                                             ΕΡΩΤΗΣΗ

        Προς τoν Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.

Θέμα: «Αίτημα διευκόλυνσης γονέων κατά τη μεταφορά τέκνων από την Π.Ο.Ε.Σ..»

Κύριε Υπουργέ,

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών [Π.Ο.Ε.Σ.] σε επιστολή της υπογραμμίζει την ανάγκη διευκόλυνσης γονέων για μεταφορά τέκνων από και προς τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με στόχο την παροχή μέριμνας υπέρ του Στρατιωτικού Προσωπικού για τον προαναφερόμενο λόγο. Η Π.Ο.Ε.Σ. έστειλε ήδη την επιστολή στον κ. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού και ακολούθως παρατίθεται αναλυτικά με τις σχετικές διευκρινήσεις των κάτωθι εγγράφων.

“ΣΧΕΤ.: α. ΠΔ 88/1999 (ΦΕΚ Α΄ 94, «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ»)

β. Υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ B΄ 1139, «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα»)

γ. Φ.900α/467/14423/10 Ιουλ 15/ΥΕΘΑ/ΓΝΠΙΤΚΕ δ. ΕΠ ΠαΔ 4-49/2019/ΓΕΣ/Β1

Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ.

Με το (δ) σχετικό, παρέχεται η δυνατότητα στις Διοικήσεις όλων των Κλιμακίων, να διευκολύνουν τα συζευγμένα στελέχη του Στρατού Ξηράς της δύναμής τους, που συνυπηρετούν και έχουν ανήλικα τέκνα, για τη μεταφορά των τέκνων τους από και προς το χώρο του σχολείου - παιδικού σταθμού, με διαφοροποίηση της ώρας προσέλευσης και αναχώρησης, στις περιπτώσεις που δεν επηρεάζεται η επιχειρησιακή λειτουργία της Μονάδας ή της Υπηρεσίας. Η κάθε Διοίκηση, δύναται να λαμβάνει, κατά την κρίση της μέτρα για την αναπλήρωση των ωρών απουσίας από την εργασία των ως άνω στελεχών, ώστε να τηρείται απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία 40ωρο εργασίας εβδομαδιαίως.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοί μας, επικοινώνησαν μέσω των Ενώσεων με την Ομοσπονδία μας, μεταφέροντας την πικρία και απογοήτευσή τους, καθόσον το πλαίσιο της εφαρμογής του ανωτέρω «ευεργετήματος» οι Διοικήσεις τους κρίνουν ως καταλληλότερο αντισταθμιστικό μέτρο αναπλήρωσης των ωρών απουσίας τους την απομείωση των απαλλαγών που χορηγούνται από εικοσιτετράωρες (24ωρες) υπηρεσίες διανυκτέρευσης. Μάλιστα, παρόλο που, σύμφωνα με τα (β) και (γ) σχετικά, η απαλλαγή είναι εικοσιτετράωρη (24ωρη) και δεν αποτελεί αντιστάθμισμα υπερωριακής απασχόλησης ή ακριβή αριθμητικό ισοσκελισμό των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας τους, αλλά συνιστά ευεργετικό διοικητικό μέτρο, που λαμβάνεται για λόγους διευκόλυνσης και ανάπαυσης του προσωπικού, «χρεώνεται» μία απαλλαγή για κάθε οκτώ (8) ώρες απουσίας!

Κατόπιν των παραπάνω και δεδομένου ότι οι διατάξεις του (α) σχετικού, εφαρμόζονται και στο ένστολο προσωπικό των ΕΔ, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας ώστε να μην απομειώνονται απαλλαγές ως αντισταθμιστικό μέτρο αναπλήρωσης των ωρών απουσίας του προσωπικού από την εργασία, αλλά τον ισοσκελισμό αυτών (ωρών απουσίας) με τις επιπλέον ώρες εργασίας κατά τη διάρκεια των εικοσιτετράωρων (24ωρων) υπηρεσιών. Σε περίπτωση δε που οι ώρες εργασίας κατά τη διάρκεια των εικοσιτετράωρων (24ωρων) υπηρεσιών υπερβαίνουν αυτές της απουσίας, να χορηγούνται σε μορφή ολιγόωρων ή μονοήμερων αδειών, επεκτείνοντας μάλιστα (στο πλαίσιο της ισότητας και ισονομίας) το μέτρο σε όλα τα στελέχη. Ευελπιστώντας στην υιοθέτηση της πρότασής μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για παροχή κάθε διευκρίνησης ή πληροφορίας. Με σεβασμό.”

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός: - Προτίθεστε να εισακούσετε το αίτημα της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών και να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να μην απομειώνονται απαλλαγές ως αντισταθμιστικό μέτρο αναπλήρωσης των ωρών απουσίας του προσωπικού από την εργασία, αλλά τον ισοσκελισμό αυτών (ωρών απουσίας) με τις επιπλέον ώρες εργασίας κατά τη διάρκεια των εικοσιτετράωρων (24ωρων) υπηρεσιών;

                                                           Η ερωτώσα Βουλευτής

                                                           Αγγελική Αδαμοπούλου

                                                     Ανεξάρτητη Βουλευτής Α΄ Αθηνών