Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

26
Δευ, Φεβ

ΠΟΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Με αφορμή το υπ' αριθμ. πρωτ. 1555/2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας μας, που προήλθε από το υπ' αριθμ. πρωτ. 109/2022 έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ.), σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και την ερώτηση που κατέθεσαν επί του θέματος στη ΒτΕ, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, 27 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο ΥΕΘΑ κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος απάντησε ως εξής:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης, με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (Προστασία της Υγείας Εργαζομένων) των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Καταρχάς, σύμφωνα με γνωμάτευση του 98 ΤΥΕΘ/ΣΤΕΠ την 1η Νοεμβρίου 2022, ο εν λόγω Υπαξιωματικός βρέθηκε να πάσχει από ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου (ΑΡ) και έτυχε ελεύθερος ορθοστασίας, ελεύθερος ασκήσεων, ελεύθερος αθλητικών δοκιμασιών και άρσης βάρους για δύο (2) μήνες, ενώ δεν τέθηκε κανένας περιορισμός για την εκτέλεση υπηρεσιών. Κατά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του ΣΞ, που αφορά στη λειτουργία των υγειονομικών κλιμακίων, ασθενείς οι οποίοι μετά την ιατρική εξέταση κρίνονται ως ‘‘ελεύθεροι ασκήσεων’’, εκτελούν κανονικά υπηρεσία, πλην ασκήσεων και σωματικής αγωγής. Επιπλέον, δεν αναφέρεται από καμία ιατρική υπηρεσία (98 ΤΥΕΘ/ΣΤΕΠ, Βοστάνειο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης) ότι το ορθοπεδικό πρόβλημα υγείας του εν λόγω στελέχους έχρηζε χειρουργικής αποκατάστασης.

Εντούτοις, η Διοίκηση της Μονάδας αναγνωρίζοντας το πρόβλημα υγείας του Υπαξιωματικού και στο πλαίσιο μέριμνας για το προσωπικό, επέτρεψε μόνον σε αυτόν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του να εκτελεί την προβλεπόμενη έφοδο με χρήση υπηρεσιακού οχήματος, και όχι πεζή. Εν πάση περιπτώσει, επισημαίνεται ότι κάθε Στρατόπεδο ή Μονάδα διαθέτει Ιατρό, ενώ προβλέπεται στο Πρόγραμμα Ωρών Υπηρεσίας και Εκπαιδεύσεως (ΠΩΥΕ), επίσκεψη σε αυτόν για την εξέταση του προσωπικού που έχει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Επιπλέον, υφίσταται η δυνατότητα έκτακτης επίσκεψης οποτεδήποτε απαιτηθεί. Το συγκεκριμένο στέλεχος, όπως και όλο το προσωπικό της Μονάδας, είχε τη δυνατότητα να επισκεφθεί τον Ιατρό Μονάδος, εφόσον αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας που δεν επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επίσης, σημειώνεται ότι το στέλεχος καθ’όλη τη διάρκεια του προβλήματος και των ιατρικών θεμάτων που προέκυψαν από την τυχαία πτώση του, την 12η Δεκεμβρίου 2022, βρίσκεται υπό ιατρική επίβλεψη κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπρόσθετα, το προσωπικό που υπηρετεί σε όλες τις Μονάδες έχει επικαιροποιημένους Ατομικούς Φακέλους Υγείας, οι οποίοι ενημερώνονται, τόσο σε τακτική (ετήσια), όσο και σε έκτακτη βάση (για κάθε μεταβολή υγείας). Οι Ατομικοί Φάκελοι Υγείας όλου του προσωπικού ελέγχονται από τον Ιατρό Μονάδας (ΔΥΓ - ΣΤΕΠ/98 ΑΔΤΕ) για την πληρότητά τους και τηρούνται αρμοδίως από τον εκάστοτε Διοικητή (Μονάδας - Υπομονάδας) για κάθε στέλεχος. Σύμφωνα με το ΠΔ 135/2014, στις Μονάδες και Υπηρεσίες του ΣΞ δύναται να ανατίθενται καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ), πέραν των ειδικοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 13 του ΚΝΥΑΕ, και σε ένστολο προσωπικό με σχετική ειδικότητα, οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΑΣΣΥ, ΑΣΕΙ, ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Η δυνατότητα εφαρμόζεται ευρέως και έχει ως αποτέλεσμα να υφίστανται ΤΑ στο σύνολο των χώρων δραστηριότητας των ΕΔ, ενώ λαμβάνεται μέριμνα οι ΤΑ να αποφοιτούν από σχετικό σεμινάριο του ΙΝΕΠ με αντικείμενο τη σχετική νομοθεσία. Εν προκειμένω στις Μονάδες της Λέσβου,  εφαρμόζονται πλήρως οι προβλέψεις του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΥΑ), οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού ελέγχονται από τους ΤΑ εκάστης Μονάδας, ενώ οι προβλεπόμενες επιθεωρήσεις διεξάγονται κανονικά μία φορά το εξάμηνο ή εκτάκτως, εφόσον απαιτηθεί από το Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας του Σχηματισμού.

Περαιτέρω, με τη Διαδικασία Διερεύνησης Ατυχήματος/Συμβάντος, σύμφωνα με τη ΣΥΑ-01/4.5.2/Δ-01, γίνεται η προβλεπόμενη ανάλυση για τη διαπίστωση της πιθανότερης κατάστασης, η οποία προέκυψε, και της βασικής αιτίας, από την οποία προκλήθηκε. Για οιοδήποτε συμβάν που λαμβάνει χώρα εντός του εργασιακού περιβάλλοντος (ή και εκτός, αλλά σχετίζεται με την εκτέλεση διατεταγμένης εξέτασης), προβλέπεται από τα θεσμικά κείμενα η διενέργεια διοικητικής εξέτασης (ΑΔΕ ή ΕΔΕ), η οποία καταλήγει στο πόρισμα για το τι ακριβώς έφταιξε στο κάθε ατύχημα, καθώς και για την ανάγκη συμμετοχής του προσωπικού σε κάθε υπηρεσία/άσκηση/δράση. Τέλος σας γνωρίζω ότι, το ΥΠΕΘΑ προέβη τον Νοέμβριο 2022 στην αναθεώρηση του ΣΥΑ που εφάρμοζε από το 2007 και ήταν βασισμένο στο διεθνές πρότυπο OHSAS 18001/1999 και στο αντίστοιχο ελληνικό ΕΛΟΤ 1801/2002, με νέο ΣΥΑ που βασίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018.

Με την υιοθέτηση αυτού του πλέον σύγχρονου προτύπου και την αντικατάσταση του ΣΥΑ στις ΕΔ, επετεύχθη η συνολική του αναβάθμιση, ενώ εκδηλώνεται εμπράκτως το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και η επίδειξη άμεσης προτεραιότητας από το ΥΠΕΘΑ στη δημιουργία και διατήρηση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και διαβίωσης, για όλο το προσωπικό των ΕΔ. Ως εκ τούτου, έχοντας πάντα υπόψη τον δυναμικό χαρακτήρα της πρόληψης και επιδιώκοντας την εξάλειψη των κινδύνων και ατυχημάτων στο χώρο των ΕΔ, με το νέο ΣΥΑ έχουν καθιερωθεί πολιτικές και διαδικασίες, οι οποίες, μέσα από περιοδικές ανασκοπήσεις και διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έχουν ως στόχο τον έλεγχο της αποτελεσματικότητάς του, την αξιοποίηση ενδεχομένων περαιτέρω βελτίωσής του και, κατά συνέπεια, την επίτευξη του πρωταρχικού σκοπού, που είναι η διασφάλιση του υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για το προσωπικό των ΕΔ.

                                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                       ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ