Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

24
Παρ, Μαρ

ΠΟΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σε απάντηση σχετικής ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ του νομού Αχαΐας κου Άγγελου Τσιγκρή, μετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61/2020 έγγραφό μας, που προκλήθηκε με αφορμή το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 066/2020 έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.) σχετικά με τη μη αποζημίωση μας για την υπερωριακή μας εργασία, τη μη εισέτι καταβολή της αποζημίωσής μας για τη νυκτερινή μας απασχόληση και τη φορτωμένη εργασία μας (δείτε εδώ), ο ΥΕΘΑ, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος απήντησε ότι:

"Κατ΄ αρχάς στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ως εκ της σημασίας της αποστολής που επιτελεί, ανατίθενται εκ των Στρατιωτικών Κανονισμών και Διαταγών επιπλέον καθήκοντα, όπως η εκτέλεση 24ωρων ή μικρότερης διάρκειας υπηρεσιών, η συμμετοχή σε ασκήσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις, αλλά και η παροχή βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι ανωτέρω δραστηριότητες, εμφανίζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες και για το λόγο αυτό αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση, ως εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής των σχετικών κοινοτικών οδηγιών περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας (93/104/ΕΚ, 2000/34/ΕΚ, 2003/88/ΕΚ).

Παράλληλα, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι οι παραπάνω δραστηριότητες εντάσσονται στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων των στελεχών των ΕΔ, οι οποίες είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά τους ως στρατιωτικών και αποτελούν υποχρέωση απορρέουσα από την αποστολή τους.

Παρόλα ταύτα, τα Γενικά Επιτελεία αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας του προσωπικού τους, οι οποίες πηγάζουν από την αποστολή και την ανάγκη διατήρησης υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας, λαμβάνουν κάθε αναγκαίο διοικητικό μέτρο.

Όσον αφορά στην καταβολή νυχτερινής αποζημίωσης, επισημαίνεται ότι, το μισθολόγιο, σύμφωνα με το ν.4472/2017(τ.Α'74), των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι ειδικό και ως κριτήριο αμοιβής αποδέχεται την ανάγκη ειδικής μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών. Προς την κατεύθυνση αυτή θεσπίστηκε η παράγραφος Β' του άρθρου 127 του ως άνω νόμου με την οποία χορηγήθηκε επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, σε ένδειξη αναγνώρισης της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων τους και της απασχόλησης τους χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν αυτού, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεσή του.

Επιπρόσθετα η ειδική αποζημίωση της παρ. Δ, του προαναφερόμενου άρθρου, θεσπίστηκε σε ένδειξη αναγνώρισης ότι λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών, τα στελέχη προσφέρουν εργασία και κατά τις νυχτερινές ώρες. Είναι προφανές ότι η άρνηση του Υπουργείου Οικονομικών, μέχρι σήμερα για την υπογραφή της οικείας ΚΥΑ, πηγάζει από τις υφιστάμενες δημοσιονομικές συνθήκες και την υποχρέωση διαφύλαξης της ακεραιότητας του εκάστοτε εκτελούμενου Π/Υ, προκειμένου να αποτραπούν επιπτώσεις στο ΜΠΔΣ των ετών 2019 - 2022.

Ωστόσο, βούληση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι η άμεση προώθηση νέου σχεδίου ΚΥΑ, προκειμένου να ρυθμιστεί το ζήτημα για το τρέχον οικονομικό έτος (2020). Σε κάθε περίπτωση το ΥΠΕΘΑ συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Οικονομικών, εξαντλώντας στη βάση της εκάστοτε υπάρχουσας δημοσιονομικής πραγματικότητας όλα τα περιθώρια.

Σε κάθε περίπτωση όμως η πολιτική που θα εφαρμοσθεί, ανήκει στην αρμοδιότητα του εν λόγω Υπουργείου."

ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΘΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd