Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

24
Δευ, Ιουν

ΠΟΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Μετοχικά Ταμεία ΕΔ (Μεταστέγαση ΕΛΟΑΣ)

ΣΧΕΤ. :   α.   ΦΕΚ Α΄ 214/1926 («Κώδικας Μετοχικού Ταμείου Στρατού»)

              β.   ΠΔ 15/1935 (Α΄ 17, «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού»)

              γ.   Ν. 813/1978 (Α΄ 137, «Περί εμπορικών και ετέρων τινών κατηγοριών μισθώσεων»)

              δ.   ΠΔ 34/1995 (Α΄ 34, «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων»)

              ε.    Ν. 4242/2014 (Α΄ 50, «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις»)

              στ.  ΥΑ 97191/2023 (Β΄ 5379, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη»)

              ζ.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 849/2023 έγγραφό μας

              η.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1530/2023 έγγραφό μας

              θ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 393/2024 έγγραφό μας

              ι.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 538/2024 έγγραφό μας

              ια.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 588/2024 έγγραφό μας 

              Κύριε Υπουργέ.

      Το τελευταίο διάστημα η Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ δείχνει να έχει επιδοθεί σε έναν άτυπο αγώνα να πείσει ότι «ουδέν συμβαίνει» για μία σειρά θεμάτων, ενώ παράλληλα οι εξελίξεις τρέχουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Ένα από αυτά τα θέματα αφορά και τα Μετοχικά Ταμεία, για τα οποία θεωρούμε ότι δεν υφίσταται αμφιβολία ότι έχουν βρεθεί υπό «καταιγισμό πυρών» 

      Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, στον υπό διαδικασία ψήφισης περί «καινοτομίας» νόμο του ΥΠΕΘΑ υπήρχε η φωτογραφική πρόνοια του άρθρου 7 που, ως γνωστόν, στρεφόταν εις βάρος του ΜΤΣ, αποσκοπώντας στη μεταστέγαση του ΕΛΟΑΣ επ’ ωφελεία μιας ανύπαρκτης ανώνυμης εταιρίας, κάτι που θεωρούμε ότι επιβεβαιώθηκε, έστω έμμεσα, από την τοποθέτηση του κ. Α/ΓΕΕΘΑ στην αρμόδια επιτροπή την 17/5, όπου ακούσαμε να συνδέεται ο ΕΛΟΑΣ και τα Μετοχικά Ταμεία (στον πληθυντικό αριθμό) με το εξοπλιστικό πρόγραμμα και την επαναπροτεραιοποίηση από το ΓΕΕΘΑ.

      Αν και μετά από τις παρεμβάσεις μας επήλθαν κάποιες λεκτικές τροποποιήσεις, αυτές ωστόσο, μόνο στο ελάχιστο άλλαξαν το τελικό αποτέλεσμα ως προς την ουσία του, κάτι που σχολιάσαμε τεκμηριωμένα. Ως εκ τούτου, παρά τις διαψεύσεις περί μη ύπαρξης εξωθεσμικών, άνωθεν παρεμβάσεων, πληροφορούμαστε ότι η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ σε (ουσιαστικά διπλή) συνεδρίαση (20-21/5) αποφάσισε την 21/5/24 με ψήφους 3 υπέρ (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) και 3 κατά, την έγκριση της μεταστέγασης του ΕΛΟΑΣ, για το λόγο ότι υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Όλα αυτά ενώ, το σχέδιο νόμου ακόμα δεν είχε ψηφιστεί (άρα τυπικά το σχετικό άρθρο θα μπορούσε να αφορά και έτερους φορείς) και ενώ, εξ’ όσων γνωρίζουμε, το ΔΣ του ΜΤΣ εξακολουθεί να αναμένει το πόρισμα της μελέτης που το ίδιο (με απόφαση του ΔΣ του) έχει αιτηθεί, ως προς το κατά πόσον η μεταστέγαση του ΕΛΟΑΣ εξυπηρετεί ή όχι τα συμφέροντα του Ταμείου. Εδώ ανακύπτουν δύο ενδεχόμενα ως προς το αν υπάρχει όντως πόρισμα μελέτης:

              α.   Εάν υπάρχει, τότε αυτό οφείλει να δημοσιοποιηθεί άμεσα, διότι αφορά και πιθανότατα θίγει χιλιάδες δικαιούχους (μερισματούχους και μετόχους), ενώ βεβαίως ενδιαφέρει και εμάς εν όψει οργάνωσης περαιτέρω ενεργειών μας.

              β.   Εάν η μελέτη, όντως, δεν έχει ολοκληρωθεί ως εικάζουμε ότι συμβαίνει, τότε η Δ.Ε. του ΕΛΟΑΣ έσπευσε να λάβει απόφαση για λόγους που οφείλει να εξηγήσει δημόσια.

      Εφόσον η απόφαση για μεταστέγαση όντως επιβεβαιωθεί, οφείλει ομοίως να αιτιολογηθεί δημόσια εάν συζητήθηκε κατά την υπόψιν συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΕΛΟΑΣ το ενδεχόμενο της απευθείας στέγασης μιας ανώνυμης εταιρίας σε κτίριο που σύμφωνα με έγγραφο φέρεται να έχει χαρακτηριστεί ως κατάλληλο από το ΓΕΣ [και συγκεκριμένα το κτίριο με ΑΜ 18365 στο Στρατόπεδο Ανχη (ΜΧ) Ευαγγέλου Γαζή στο Ρουφ] και συνακόλουθα με βάση ποιο σκεπτικό αποφασίστηκε ότι εξυπηρετεί μια εξέλιξη που, προφανώς όχι τυχαίως, ικανοποιεί την απαίτηση της Ηγεσίας. Αν μη τι άλλο στο πλαίσιο της οφειλόμενης λογοδοσίας, οι μέτοχοι και μερισματούχοι οφείλουν να γνωρίζουν το σκεπτικό με το οποίο το ενδεχόμενο αυτό απορρίφθηκε.

      Επιπλέον τούτων, νέα δεδομένα οφείλουν να συνεκτιμηθούν. Το τελευταίο διάστημα αυξάνονται οι φωνές, από τις οποίες προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ είναι απολύτως ελεγχόμενο από την Ηγεσία, λόγω του γεγονότος ότι η πλειοψηφία των μελών του δεν εκλέγεται, αλλά διορίζεται με συγκεκριμένες διαδικασίες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι εν λόγω διαπίστωση κατατέθηκε έως και κατά τη συζήτηση με τους φορείς από τον εκπρόσωπο της ΕΑΑΣ. Ως εκ τούτου, τίθενται εύλογα ερωτήματα ως προς την αξιοπιστία της διαδικασίας λήψεως τέτοιων αποφάσεων, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν εμφανείς ενδείξεις επίσπευσης ενεργειών. Υπό αυτές τις συνθήκες διαφαίνεται ότι η όλη υπόθεση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και αποτελεί προϊόν μεθόδευσης, κάτι που δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσει έτσι.

              Κύριε Υπουργέ.

      Μεταξύ άλλων οφείλετε κι εσείς να δώσετε μια δημόσια εξήγηση ως προς τη συνολική μεθόδευση. Για ποιον λόγο και με ποια κριτήρια, ενώ υφίστανται άλλα κτίρια του ΥΠΕΘΑ, επελέγη πριν καν τη διαδικασία ψήφισης του νόμου το κύριο κτίριο ενός Μετοχικού Ταμείου; Όπως πολύ εύστοχα τέθηκε από άλλους φορείς, τι θα συμβεί αν αύριο αποφασιστεί η παραχώρηση δύο ορόφων του ΝΙΜΤΣ για να στεγαστεί άλλη ανώνυμη εταιρία που θα προωθεί την καινοτομία στην ιατρική;

      Το γεγονός της αλλαγής της τελευταίας στιγμής περί τη στέγαση σε χώρο ιδιοκτησίας εποπτευόμενου από το ΥΠΕΘΑ νομικού προσώπου «κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου διοίκησής του», υποδηλώνει μόνο την υπαναχώρηση ως προς τη σοβαρότατη σημασία των άνωθεν παρεμβάσεων και τίποτα περισσότερο προκειμένου ο νομοθέτης απλώς να αποποιηθεί τις τυχόν ευθύνες του. Ένα όργανο διοίκησης ούτως ή άλλως είναι εκ του νόμου αρμόδιο και υπεύθυνο για τις αποφάσεις του, οι οποίες οφείλουν να είναι τεκμηριωμένες, πόσο μάλλον όταν αφορούν χιλιάδες δικαιούχους. Ακόμα και υπό καθεστώς «διαταγής εκκένωσης», πάλι το ΔΣ όφειλε μνα λάβει τεκμηριωμένη απόφαση.

      Εντούτοις, η υπόθεση της υποχρεωτικής διάθεσης δύο ορόφων του ΜΤΣ είναι ιδιαίτερα σοβαρή και επιβεβαιώνει πλήρως την εκτίμησή μας ότι το σχεδόν σύνολο του νομοσχεδίου «καινοτομίας» ουσιαστικά εξυπηρετεί μόνο τη δημιουργία της συγκεκριμένης ανώνυμης εταιρίας και ως προς το μέρος που θίγει το ΜΤΣ, αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού που πρόκειται να θίξει τα ΜΤ των ΕΔ και που, επίσης, έχουμε σχολιάσει τεκμηριωμένα και που, δυστυχώς, η τοποθέτηση του κ. Α/ΓΕΕΘΑ περί «αναπτυξιακών μελετών που δεν είναι καθόλου καλές» υποδηλώνει ακριβώς τη συνέχεια, επιβεβαιώνοντάς πλήρως τους φόβους που έχουμε εκφράσει.

      Θα υπενθυμίσουμε για μια ακόμα φορά το ΜΤΣ έχει διαταχθεί από τον ΥΦΕΘΑ, δίχως να υφίσταται σχετική αρμοδιότητα, με δύο έγγραφα, ένα εκ των οποίων, περιέργως, ως αποκαλύφθηκε και από την ΕΑΑΣ χαρακτηρίστηκε απόρρητο, να εκκενώσει το συντομότερο δυνατόν τους δύο ορόφους (ισόγειο και ημιώροφο). Αν και, βεβαίως, ουδείς μπορεί να προδικάσει το μέλλον, παρά ταύτα φοβούμαστε ότι η όλη ενέργεια δύναται να ζημιώσει το ΜΤΣ και τους μετόχους/μερισματούχους με διάφορους τρόπους, κάτι που θα φανεί στο προσεχές μέλλον.

      Το δε ερώτημα, γιατί ουδείς ανέμεινε το πόρισμα της μελέτης που αποφάσισε να ζητήσει το ΔΣ του ΜΤΣ, παρά υπήρξε τόση σπουδή προς επίσπευση των ενεργειών, προφανώς και θα μας απασχολήσει έντονα στο προσεχές μέλλον. Ωστόσο, τίθενται ένα επιπλέον ερωτήματα:

  • Το ΔΣ του ΜΤΣ πως προτίθεται να αντιμετωπίσει την απόφαση της Δ.Ε. του ΕΛΟΑΣ; Θα την αναπέμψει μέχρι ολοκλήρωσης της μελέτης ή θα τη χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση του σχεδιασμού;
  • Και εν τέλει, έχει ανατεθεί σε κάποια εταιρία η εκπόνηση μελέτης και αν ναι, και ποια είναι αυτή;
  • Και τι θα συμβεί αν, ενώ ενδιαμέσως οι δύο όροφοι έχουν εκκενωθεί, το πόρισμα αποφαίνεται ότι η ενέργεια αυτή θα προκαλέσει ζημία;

      Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 

      Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.