Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

14
Κυρ, Απρ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ:   Υγιεινή και Ασφάλεια

 

  1. Η Ένωση μας δυστυχώς αναγκάζεται να επανέλθει στο μείζων θέμα υγιεινής και ασφαλείας, μετά από την ανάδειξη των πολύ σοβαρών προβλημάτων από την Π.Ο.Ε.Σ. η οποία «ενεργοποίησε» το προσωπικό, έχουν αυξηθεί τα παράπονα των στελεχών που υπηρετούν σε Μονάδες του Έβρου σχετικά με θέματα υγιεινής και ασφαλείας.
  2. Το στρατιωτικό προσωπικό εκφράζει παράπονα αναφορικά με τη χαμηλή στελέχωση πολλών Μονάδων, γεγονός που δημιουργεί αυξημένες υποχρεώσεις επιφορτίζοντάς τα με πρόσθετο άγχος για τις καθημερινές συνθήκες εργασίας. Η διαχρονική απαίτηση της Υπηρεσίας να είναι όλοι ανακλήσιμοι ανά πάσα στιγμή, επιβαρύνει την κατάσταση.
  3. Θεωρούμε ότι ο φόρτος εργασίας της περιοχής του Έβρου δεν δημιουργεί απορίες: το είδος και το εύρος των εκτελούμενων υπηρεσιών επιβεβαιώνει την ιδιαιτερότητα και υψηλή σημασία της περιοχής: έκτακτες υπηρεσίες φύλαξης αεροδρομίου, λιμένα και σταθμού τρένων, εκπομπή περιπόλων αποτροπής μεταναστευτικών ροών, συμμετοχή σε Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας κλπ και σε όλα αυτά δίχως να συνυπολογίζονται οι χρόνοι προετοιμασίας ή μετακίνησης από και προς την εργασία, ούτε, βεβαίως, η εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών.
  4. Σε όλα τα παραπάνω προστέθηκε το γεγονός ότι σε μονάδα του κεντρικού Έβρου εδώ και έναν χρόνο υπάρχουν ρεμίζες (στόρια) χαλασμένες, παρατημένες στην τύχη τούς, πιθανός από πλημμελή συντήρηση δημιουργώντας προβλήματα στην ασφάλεια και την εργασία του προσωπικού.
  5. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι «συνηθισμένες» υπερβάσεις στο εργάσιμο ωράριο, η διαρκής «άτυπη» απαίτηση της Υπηρεσίας να παρεμβαίνει στον προσωπικό και οικογενειακό χρόνο των στρατιωτικών, κυρίως, όμως οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτελούνται οι υπηρεσίες:

                  α.   Το προσωπικό θεωρούμε ότι δεν ελέγχεται επαρκώς μέσα από τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος (3850/2010) ώστε να διασφαλίζεται ότι μπορεί να συμμετέχει με ασφάλεια σε κάθε διατασσόμενη υπηρεσία (για παράδειγμα δεν μας έχει γνωστοποιηθεί αν τηρούνται οι Ατομικοί Ιατρικοί Φάκελοι και αν το προσωπικό ελέγχεται από Γιατρό Εργασίας).

                   β.   Ο ιματισμός και εξοπλισμός που χορηγεί η Υπηρεσία, έστω με τις όποιες καθυστερήσεις, δεν έχουμε πειστεί ότι πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

                   γ.  Τα μέσα ατομικής προστασίας δεν έχουμε πειστεί ότι επαρκούν ανά περίπτωση.

                   δ.   Το τροχαίο υλικό μας έχει αναφερθεί ότι δεν μοιάζει επαρκώς συντηρημένο και σε αρκετές περιπτώσεις είναι πεπαλαιωμένο, με όσα αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

                  ε.   Η ανταμοιβή του προσωπικού είναι ελάχιστη (ενδεικτικά υπενθυμίζεται ότι δεν αποζημιώνονται πολλά περίπολα)  και για το λόγο αυτό η επαγγελματική ικανοποίηση χαμηλή.   

                    ζ. Γιατί δεν έχουν γίνει ενέργειες για την αντικατάσταση, την συντήρηση και τον έλεγχο όσον αφορά τις ρεμίζες (στόρια) έναν χρόνο μετά;

  1. Επιπλέον των παραπάνω, ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα που σχετίζεται με τα προαναφερθέντα είναι και ότι η Υπηρεσία δεν παρέχει επαρκή κίνητρα στο προσωπικό να μετατεθεί (ή να παραμείνει) στον Έβρο, γεγονός που επιβαρύνει τα υφιστάμενα παράπονα.
  2. Από τα παραπάνω θεωρούμε ότι τα παράπονα των στρατιωτικών της ΠΕ Έβρου είναι εύλογα και αιτιολογημένα και χρήζουν ενασχόλησης. Κατανοούμε ότι μπορεί η συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος να απαιτεί πολλά έξοδα και να αφορά μεγάλο εύρος αντικειμένων, όμως όταν αναφερόμαστε για το προσωπικό των ΕΔ και την ασφάλειά του, είμαστε πεπεισμένοι ότι η Ηγεσία δεν θα μείνει αδιάφορη.
  3. Σας παρακαλούμε για την ανάδειξη του θέματος. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.