Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

14
Κυρ, Απρ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις

α. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)

β. ΥΑ Φ. 411/1/294483/Σ.797/2018 (ΦΕΚ Β΄ 468 «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.»)

1. Σας γνωρίζουμε ότι κατά το τελευταίο διάστημα η Ένωσή μας έγινε αποδέκτης παραπόνων σχετικά με τον τρόπο που φέρεται να εφαρμόζεται η μοριοδότηση για την υλοποίηση των μεταθέσεων στο ΠΝ, στο πλαίσιο σχετικών.

2. Πιο συγκεκριμένα, Υπαξιωματικοί και Ανθυπασπιστές ειδικότητας Μηχανικού (Τ/ΜΗΧ) μας εξωτερίκευσαν συσσωρευμένα παράπονα ετών, σύμφωνα με τα οποία υφίστανται ενδείξεις ότι προσωπικό αντιμετωπίζεται ως «δύο ταχυτήτων» και ειδικότερα ότι υφίστανται στελέχη που «ανακυκλώνονται» σε Πλοία με διαφορετικής ποιότητας καθημερινότητα (ενδεικτικά αναφέρονται ρυμουλκά και πλοία ανέλκυσης τορπιλών σε σχέση με φρεγάτες ή κανονιοφόρους).

3. Ωστόσο αυτό που έχει προκαλέσει πρόσθετες αρνητικές εντυπώσεις στα στελέχη που επικοινώνησαν μαζί μας, σχετίζεται με τους πίνακες μοριοδότησης και τον τρόπο που αυτοί δείχνουν να «ερμηνεύονται» σε κάθε κύκλο μεταθέσεων, ο οποίος δεν είναι κατανοητός.

4. Προκειμένου να τεκμηριώσουμε τα ανωτέρω, επικουρικά θα αναφέρουμε ενδεικτικά δύο (2) τεκμηριωμένες από τις περιπτώσεις που μας έχουν γνωστοποιηθεί:

α. Στέλεχος τοποθετείται επί σειρά ετών [τουλάχιστον επτά (7)] σε Πλοία με χαμηλή μοριοδότηση, ακόμα και ως Διευθυντής Προώσεως και Ενεργείας, αν και κατά το ίδιο διάστημα φέρεται να μην έχει διέλθει το αντίστοιχο Σχολείο του ΠΝ, άρα πιθανώς να μην καλύπτει τα τυπικά προσόντα για τη θέση. Ποια μπορεί να η θέση του συγκεκριμένου στελέχους στον πίνακα μοριοδοτήσεως του βαθμού/ειδικότητας ώστε να αιτιολογεί την επί τόσα χρόνια παραμονή του σε μονάδες με χαμηλή μοριοδότηση;

β. Σε παρελθόντα χρόνο και με την πρόφαση της κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών, είχε υλοποιηθεί μετάθεση μακράν τόπου προτίμησης/συμφερόντων (διαφορετική Φρουρά) στελέχους, με πρόσχημα την αρνητική μοριοδότηση. Ωστόσο, εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι υφίστατο έτερο στέλεχος που πληρούσε ακριβώς τα ίδια κριτήρια επιλογής (βαθμός, ειδικότητα) έχοντας λιγότερα μόρια, αλλά δεν επελέγη. Ο θιγόμενος ανέφερε εγγράφως το ζήτημα και ουδέποτε έλαβε αρμόδια απάντηση.

5. Θεωρούμε απολύτως αιτιολογημένα τα παράπονα του προσωπικού, καθόσον η τοποθέτηση καθορίζει σε μέγιστο βαθμό όλη την καθημερινότητα των στελεχών, ακόμα και σε επίπεδο οικογενειακής και προσωπικής ζωής ή ελεύθερου χρόνου, παράμετροι που καταπιέζονται έτι περαιτέρω υπό συνθήκες της επικαιρότητας (πχ προαιρετικός εγκλεισμός που μετατρέπεται σε υποχρεωτικό, έκτακτες υπηρεσιακές υποχρεώσεις, απασχολήσεις σε εξωϋπηρεσιακές δραστηριότητες κλπ).

6. Επιπρόσθετα των ανωτέρω θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η πλειοψηφία των στελεχών αποφεύγει να αναφέρει τα παράπονά τους ιεραρχικά προκειμένου να γνωστοποιηθεί η αδικία, αφενός διότι δεν τρέφουν ελπίδες ότι θα δικαιωθούν από την Ιεραρχία, αφετέρου ότι φοβούνται στοχοποίησή τους από τα Γραφεία Μεταθέσεων (ΓΡΕΣΣ), όπως χαρακτηριστικά μας μεταφέρθηκε. Είναι προφανές ότι εν λόγω γεγονός υποδηλώνει ξεκάθαρη απώλεια της πίστης στη χρηστή Διοίκηση και πιθανώς να αποτελεί ακόμα σοβαρότερο πρόβλημα και από τον τρόπο τήρησης της μοριοδότησης και πρέπει να προβληματίσει.

7. Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε να διερευνηθούν τα ανωτέρω στο πλαίσιο της αποκατάστασης του αισθήματος Δικαίου στο πολλαπλώς καταπιεσμένο προσωπικό του Στόλου.

ΕΣΠΕΕΝΠΑ 098/2021 Μοριοδότηση - Μεταθέσεις ΠΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd