Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

29
Τετ, Μάι

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Οικονομικά (Επίδομα Ιδιαιτέρων Συνθηκών Εργασίας)

ΣΧΕΤ.:   α.   ΠΔ 200/1993 (ΦΕΚ Α΄ 75, «Περί οδοιπορικών εξόδων Εσωτερικού του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ)

              β.   Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο»)

              γ.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 042/2022 έγγραφό μας

              δ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 011/2023 έγγραφό μας

              ε.    Ν. 5018/2023 (ΦΕΚ Α΄ 25, «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις»)

              στ.  ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. Φ.841/26674/Σ.4145/2023 (ΦΕΚ Β΄ 1425, Καθορισμός ύψους, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της προσαύξησης του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθήκων εργασίας για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική αποστολή.»)

 1. Ήδη από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για την ψήφιση του (ε) σχετικού, η Ένωσή μας αντέδρασε έντονα σε όλες εκείνες τις «φημολογίες» και «διαρροές» που αφορούσαν την περιβόητη ενίσχυση / στήριξη των πληρωμάτων του Στόλου, στο πλαίσιο κάποιας υποτιθέμενης μέριμνας για την αποτροπή των παραιτήσεων στο ΠΝ.

 

 1. Δυστυχώς τα πράγματα εξελίχθηκαν ακριβώς όπως είχαμε προβλέψει με το (δ) σχετικό έγγραφό μας, διαψεύδοντας πλήρως τις εξαγγελίες που απεδείχθησαν κενές περιεχομένου και παραπλανητικές.

 

 1. Το περιβόητο επίδομα που: 

α.   ξεκίνησε από «Στόλου» (κατά την περίοδο των εξαγγελιών), διότι υποτίθεται ότι θα αφορούσε μόνο το προσωπικό των Πολεμικών Πλοίων και για το λόγο αυτό άτυπα αναφερόταν διαρκώς ως «πλεύσιμα»,

β.   εξελίχθηκε σε επίδομα «αποστολών» (κατά την περίοδο των «διαρροών»),

γ.   μετεξελίχθηκε σε επίδομα «αποστολών και ειδικών αποστολών» (κατά την περίοδο της ψήφισης του νόμου «μέριμνας»)

δ.   τελικώς με τη δημοσίευση της (στ) σχετικής κατέληξε σε επίδομα ειδικών αποστολών», σκέτο, αφού αφήνει το προσωπικό του Στόλου με ψίχουλα, όπως θα αποδείξουμε και στη συνέχεια.

 1. Κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι πριν τη δημοσίευση της ΚΥΑ, είχαν υπάρξει δύο «διαρροές» προς τα ΜΜΕ (όχι μόνο του αμυντικού ρεπορτάζ) που θεωρούμε ιδιαίτερα στοχευμένες:

α.   Πρώτον, ότι οι «ειδικές αποστολές» αφορούσαν τις Ειδικές Δυνάμεις.

β.   Δεύτερον, ότι θα υπήρχε μια (αυθαίρετη) κατανομή 4 προς 1 υπέρ του Στόλου (δηλαδή 20 εκ. ευρώ για τις «αποστολές» και 5 εκ. ευρώ για τις «ειδικές αποστολές»).

 1. Εντούτοις, τα γεγονότα εξέθεσαν πανηγυρικά τους πάντες στα μάτια των στελεχών του ΠΝ. Η κατάπτυστη, άθλια και τεχνηέντως ασαφής και κακογραμμένη ΚΥΑ [(στ) σχετικό], δεν αφήνει κανένα περιθώριο για αμφιβολίες για τον αδιανόητο εμπαιγμό. Πιο συγκεκριμένα:

α.   Ενώ ως προς το ΠΝ προσδιορίζει ρητώς ως δικαιούχους τα πληρώματα των Π.Πλοίων, γενικολογεί ως προς τους δικαιούχους των «ειδικών αποστολών», επιβεβαιώνοντας τους αδιαφανείς όρους και προϋπουθέσεις περί «ημετέρων» που είχαμε προβλέψει (άρθρο 1, παρα.1α-β).

β.   Εφόσον το επίδομα θα καταβάλλεται κατ’ αποκοπή  (άρθρο 1), ήτοι ενσωματώνεται στο υφιστάμενο μισθολόγιο [περίπτωση Β΄ άρθρου 127 του (β) σχετικού], αυτό σημαίνει ότι εν λόγω αποζημίωση θα υποβάλλεται σε φόρο εισοδήματος με τα κριτήρια του μισθολογίου (30-35%) και όχι ως αποζημίωση με αυτοτελή φορολόγηση όπως γίνεται μέχρι σήμερα.

γ.   Από το λεκτικό του άρθρου 1, παρα.2-3, απουσιάζει η λέξη «κατά» ως προς τις «προσαυξήσεις», με αποτέλεσμα να μην καθίσταται σαφές το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών, γεγονός που εγείρει εύλογα ερωτήματα:

 • το υφιστάμενο ποσόν ημερήσιας αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας [ύψους δεκαεννιά ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (19,57 €) μικτά] προσαυξάνεται σε είκοσι ευρώ μικτά, ή κατά είκοσι / εξήντα ευρώ μικτά (αναφορικά με τις αποστολές εντός ΠΕ Α/ΓΕΕΘΑ);
 • Ισχύει αντίστοιχα και για τα ποσά στην περίπτωση των αποστολών «εκτός ΠΕ Α/ΓΕΕΘΑ» (60/100);

δ.   Για τα πληρώματα των Πολεμικών Πλοίων καθορίζεται «προσαύξηση» στην ημερήσια αποζημίωση είκοσι ευρώ (20,00 €) για αποστολές εντός ΠΕ Α/ΓΕΕΘΑ και εξήντα ευρώ (60,00 €) για αποστολές εκτός ΠΕ Α/ΓΕΕΘΑ. Την ίδιαν στιγμή, για το προσωπικό (γενικώς και αορίστως) που συμμετέχει σε «ειδικές αποστολές» (γενικώς και αορίστως), τα αντίστοιχα ποσά είναι εξήντα ευρώ (60,00 €) για αποστολές εντός ΠΕ Α/ΓΕΕΘΑ και εκατό ευρώ (100,00 €) για αποστολές εκτός ΠΕ Α/ΓΕΕΘΑ και ειδικώς ως προς την τελευταία, ανεξάρτητα από το αν θα παρέχεται κατάλυμα (άρθρο 1, παρα.2α-β και 3 α-β). Δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι η εν λόγω διάταξη παρα. 3α-β μοιάζει φωτογραφική και ιδιαίτερα προκλητική και απαράδεκτη, αφού θεσμοθετεί ότι η αποζημίωση εξωτερικού για το Στόλο ισούται με το ποσόν αποζημίωσης εσωτερικού για τους «ημετέρους».

ε.   Τίθεται ο όρος «περιοχή ευθύνης Α/ΓΕΕΘΑ» που αντιστοιχεί γεωγραφικά στην ελληνική επικράτεια, με αόριστο τρόπο που δημιουργεί εύλογες απορίες διότι δεν διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίον θα αποζημιώνεται το προσωπικό μια νατοϊκή αποστολή εξωτερικού που ενδέχεται να δραστηριοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα και στην ελληνική επικράτεια (δηλαδή η ίδια άσκηση εντός ΠΕ): θα αποζημιωθεί με είκοσι, ή με εξήντα ευρώ κατά το εν λόγω διάστημα;

 στ.   Τόσο οι «αποστολές» (δηλαδή οι πλόες), όσο και οι ειδικές αποστολής θα καθορίζονται από το ΣΑΓΕ μετά από εισήγηση των οικείων Κλάδων. Αυτό συνεπάγεται ότι το ΣΑΓΕ θα εξετάζει με τα εξής δεδομένα:

 

 • Οι αποστολές του Στόλου αποτελούν το 100% των πλόων, άρα η περιγραφή της παρα.4 του άρθρου 1 υποδηλώνει ότι μέρος από το σύνολο των πλόων θα περικόπτεται. Αυτό σημαίνει ότι, ακριβώς όπως είχαμε προβλέψει, θα πέφτει πρόσθετο τσεκούρι, το οποίο εξάλλου προβλέπεται και στην παρα.5 του άρθρου 1, όπως θα δείξουμε ακολούθως.
 • Οι ειδικές αποστολές λόγω της ασάφειας του ορισμού θεωρούμε δεδομένο ότι δεν θα συμπεριλαμβάνουν μόνο αποστολές των Ειδικών Δυνάμεων, ως αρχικά είχε «διαρρεύσει». Συνεπώς από το (αρχικώς υπολογισμένο) σύνολο «δικαιούχων» είναι πλέον πιθανό να υπάρξει νέα διεύρυνση, που ναι μεν εξακολουθεί να μην μπορεί να προσδιοριστεί, αλλά οι όροι και προϋποθέσεις της ΚΥΑ είναι τέτοιοι που είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσει πάλι εις βάρος των στελεχών του ΠΝ και ιδίως του Στόλου.
 • Υπενθυμίζουμε ότι, με τον τρόπο που θεσμοθετήθηκε η υπόψιν «αποζημίωση» αποκλείει εκ προοιμίου στελέχη του ΠΝ (με το λεκτικό της παρα.5 του άρθρου 1) που αποδεδειγμένα σχετίζονται με τις αποστολές των Πλοίων (πχ σε επισκευαστικό επίπεδο ή στη μέριμνα και την υποστήριξη).

 ζ.  Με βάση τα προαναφερθέντα, καθίσταται πλέον σαφές ότι οι στοχευμένες «διαρροές» περί αναλογίας 4 προς 1 στο ετήσιο πλαφόν των 25.000.000 € της παρα.4 του άρθρου 1, όχι μόνο δεν είναι υπέρ του προσωπικού του ΠΝ, αλλά θεωρούμε βέβαιο ότι σε βάθος χρόνου θα αποδειχθεί ότι η συγκεκριμένη θεσμοθέτηση θα αφορά κυρίως προσωπικό αποκλειστικά του ΣΞ και πιθανόν της ΠΑ, το οποίο όμως είμαστε βέβαιοι ότι, επίσης, θα λάβει ψίχουλα (πλην εξαιρέσεων που απομένει να δούμε ποιες θα είναι).

 

 1. Προς επίρρωση όλων των ανωτέρω, η παρα.5 του άρθρου 1 δεν αφήνει καμία αμφιβολία: «Η ανωτέρω προσαύξηση δεν καταβάλλεται στο προσωπικό που μετακινείται για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαίδευση ή άσκηση ή σε ειδικούς πλόες, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνει ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας, πλήρη ή μειωμένη.». Από την εν λόγω περιγραφή προκύπτουν ξεκάθαρα τα εξής:

α.   Οι ασκήσεις, δηλαδή σχεδόν οι μισοί πλόες του ΠΝ, εξ ορισμού δεν συμπεριλαμβάνονται στις «αποστολές», σε μία ΚΥΑ που φέρει δύο φορές τον όρο «αποστολή» στον τίτλο της.

β.   Οι (γενικώς κι αορίστως) «ειδικοί πλόες» δεν συμπεριλαμβάνονται στις «αποστολές» και εκτιμάται ότι αναφέρονται γενικόλογα ώστε να αποκλείσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πλόες γίνεται. Αυτό, φυσικά, αφορά μόνο τα στελέχη του ΠΝ. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν.

 1. Ακόμα πιο εντυπωσιακός είναι ο όρος να μη λαμβάνει κανείς «αποζημίωση εκτός έδρας», δηλαδή αποζημίωση για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε μια τέτοια περίπτωση (που αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη του πόσο κακογραμμένη είναι η εν λόγω ΚΥΑ) διαφεύγει της προσοχής ότι υφιστάμενη αποζημίωση των πλευσίμων για κάθε πλου «εσωτερικού» (ήτοι εντός ΠΕ Α/ΓΕΕΘΑ) εμπίπτει στο ίδιο θεσμικό πλαίσιο με την εκτός έδρας αποζημίωση [ως (α) όμοιο]. Ως εκ τούτου, εξ ορισμού η πλεύσιμη αποζημίωση δύναται να λογιστεί ως αποζημίωση εκτός έδρας.

 

 1. Σε μια τέτοια περίπτωση, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αποκλειστούν συνολικά όλοι οι πλόες, άρα η ΚΥΑ παύει να αφορά το ΠΝ. Εάν αυτό ισχύσει, τότε θα έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία, μια αποζημίωση που ξεκίνησε να αφορά αποκλειστικά το προσωπικό του ΠΝ (έστω μέρος του) και μάλιστα με υποτιθέμενο συγκεκριμένο στόχο, να καταντήσει να αφορά μόνο «ημετέρους» στελέχη, εκτός ΠΝ.

 

 1. Ωστόσο, το φιάσκο της ΚΥΑ δεν σταματάει εδώ. Η ΚΥΑ θεσμοθετεί προσαύξηση στο υφιστάμενο επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών του (α) ομοίου, αλλά την ίδια στιγμή η προσαύξηση συνδέεται με την «αποστολή των πλοίων» (παρα.1 του άρθρου 1) η οποία εξ ορισμού αποζημιώνεται ως πλεύσιμη. Με βάση τα όσα εκθέσαμε, αυτό συνεπάγεται ότι η νέα αποζημίωση που θα προκύψει θα υπάγεται σε δύο διαφορετικά φορολογικά πλαίσια το οποίο αμφισβητούμε ότι μπορεί να καταστεί βιώσιμο. Τι μπορεί να επιφέρει αυτό;

α.   Αύξηση της φορολόγησης των πλευσίμων με ποσοστά φόρου εισοδήματος (αντί για αυτοτελή φορολόγηση όπως ισχύει μέχρι σήμερα) ώστε να υπάρξει ισοστάθμιση.

β.   Αύξηση πιθανότητας για αλλαγή κλίμακας φορολογητέου εισοδήματος, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να φτάσουν σε σημείο να λαμβάνουν λιγότερα από όσα έπαιρναν πριν την προσαύξηση του επιδόματος.

 1. Σε κάθε περίπτωση, με φόρο 30-35%, για τα 20 € (ποσόν που εικάζουμε ότι θα αποτελέσει τη μερίδα του λέοντος για το ΠΝ, εάν δεν υπάρξει πλήρης αποκλεισμός δηλαδή), το καθαρό πληρωτέο ποσόν της προσαύξησης αναμένεται να ανέλθει περί τα δώδεκα ευρώ (12 €) και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι η προσαύξηση θα είναι «κατά» και όχι «έως». Διότι εάν είναι «έως», τότε τα στελέχη όχι μόνο προσαύξηση δεν θα λάβουν, αλλά ενδέχεται να δουν τις υφιστάμενες απολαβές τους (της πλεύσιμης) να μειώνονται σχεδόν κατά 50%.

 

 1. Δυστυχώς ενδέχεται να είναι η πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο που οι «φόβοι» που είχαμε εκφράσει δημόσια [ως ερωτήματα με το (δ) σχετικό], απαντώνται απευθείας με ΚΥΑ, επιβεβαιώνοντάς μας πλήρως με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Πρόκειται για μια ΚΥΑ που αποδεικνύει ότι η Ηγεσία αποστρέφεται το ΠΝ, αφού όχι μόνο δεν προσπαθεί να επιβραβεύσει το προσωπικό του, αλλά επιχειρεί με πλήθος όρων και προϋποθέσεων να το αποκλείσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό προς όφελος άλλων που βαφτίστηκαν δικαιούχοι από το παράθυρο και ακόμα αναμένουμε να δούμε πόσοι είναι.

 

 1. Εν αντιθέσει με τις διαβεβαιώσεις, λοιπόν, η Ηγεσία απέδειξε ότι όχι μόνο δεν μπορεί να αντιληφθεί τις ιδιαιτερότητες και τις αυξημένες δυσκολίες του καθημερινού εργασιακού περιβάλλοντος του ΠΝ, αλλά ουσιαστικά επιβραβεύει την αναξιοκρατία και κλείνει το μάτι στις παραιτήσεις. Την ίδια στιγμή, αδυνατεί να αναγνωρίσει την προσφορά του προσωπικού του ΠΝ συνολικά, αν και αυτό δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη, μιας και κατά την ιδεολογική καλλιέργεια για τον αποκλεισμό των στρατιωτικών από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 600 € είχε ξεκαθαριστεί ότι (για την Πολιτεία) το προσωπικό του ΠΝ ούτε σύνορα φυλάει, ούτε 24ωρες υπηρεσίες εκτελεί. Προφανώς τα Πολεμικά Πλοία ταξιδεύουν από μόνα τους.

 

 1. Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή ήδη από τη δημοσίευση της άθλιας, κατάπτυστης και με ρουσφετολογική αντίληψη (στ) σχετικής ΚΥΑ το προσωπικό του ΠΝ και ιδίως του Στόλου επικοινωνεί με ιδιαίτερη οργή και αγανάκτηση με την Ένωσή μας, θεωρούμε επιβεβλημένη την άμεση έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου διότι το κλίμα στις τάξεις του ΠΝ είναι εξαιρετικά κακό και η ψυχολογία του προσωπικού στο ναδίρ, με τις ευλογίες της Ηγεσίας βεβαίως. Διερωτώμεθα δε, με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις θα έρθει και το νέο μισθολόγιο;

 

 1. Παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.