Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

14
Κυρ, Απρ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη (Αποζημίωση Δαπανών)

ΣΧΕΤ.:   α.   ΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 [ΦΕΚ Β΄ 4898, «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο ‘‘Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)’’»]

              β.   ΠΔ 62/2023 (ΦΕΚ Α΄, «Υγειονομική περίθαλψη του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και των μελών των οικογενειών τους»)

              γ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 169/2024 έγγραφο ΠΟΕΣ

 

   1.   Σας γνωρίζουμε ότι, εδώ και εβδομάδες γινόμαστε αποδέκτες πολύ σοβαρών και τεκμηριωμένων παραπόνων που προέρχονται από στελέχη του ΠΝ, τα οποία διαπιστώνουν ότι, λόγω των αλλαγών που επήλθαν στο πλαίσιο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης [ως σχετικό (β)], επιβαρύνονται με ιδιαίτερα σοβαρά ποσά σε μηνιαία βάση.

 

   2.   Πιο συγκεκριμένα, όλα τα παράπονα αφορούν περιπτώσεις όπως οι λογοθεραπείες και εργοθεραπείες, για τις οποίες υπήρχαν ήδη γνωματεύσεις ΑΝΥΕ και οι θεραπείες αποζημιώνονταν κανονικά. Ωστόσο, με την αλλαγή που επήλθε με την παρα.2 του άρθρου 15 του (β) σχετικού ΠΔ, πλέον οι συγκεκριμένες θεραπείες εμπίπτουν στο πλαίσιο του ΕΟΠΥΥ [σχετικό (α): ΕΚΠΥ], με αποτέλεσμα να απαιτούνται νέες γνωματεύσεις από την ΑΝΥΕ.

 

   3.   Όλα τα στελέχη που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας, μας αναφέρουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα τα οποία προστίθενται στο ιδιαίτερα βαρύ κλίμα όσων αποκάλυψε η ΠΟΕΣ με το (γ) σχετικό για τα στρατιωτικά νοσοκομεία και που, δυστυχώς, δείχνουν να επιβεβαιώνονται:

              α.   Τα στελέχη αδυνατούν να κλείσουν ραντεβού για μεγάλα χρονικά διαστήματα με θεράποντα ιατρό, ενώ καθίσταται σχεδόν αδύνατη η επανεξέταση / επαναξιολόγηση της υπόθεσή τους  από την ΑΝΥΕ. Ωστόσο, το γεγονός αυτό μας προκαλεί εύλογες απορίες μιας και διαρκώς διαβάζουμε για νέες γνωμοδοτήσεις που αφορούν περιπτώσεις επανάκρισης σωματικής ικανότητας (εν όψει απολύσεων για λόγους Υγείας). Ενδεικτικά θα αναφέρουμε περίπτωση που μας μεταφέρθηκε από στέλεχος που προσπαθεί βρει διαθέσιμο ραντεβού με συγκεκριμένο ιατρό στο ΝΝΑ επί τουλάχιστον επτά (7) μήνες, ο οποίος φέρεται να τελεί υπό καθεστώς απόσπασης για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

               β.   Στο ενδιάμεσο, οπότε και έχουν σταματήσει να αποζημιώνονται οι δαπάνες, τα στελέχη αναγκάζονται να συνεχίζουν κανονικά τις συνεδρίες (που κατά βάση αφορούν τα παιδιά τους), καταβάλλοντας το σύνολο του δαπανώμενου ποσού από τον οικογενειακό προϋπολογισμό, δίχως να είναι ορατός ο ορίζοντας της επανέναρξης καταβολής των αποζημιώσεων.

               γ.   Σε αρκετές περιπτώσεις, ο εγκεκριμένος μηνιαίος αριθμός των λογοθεραπειών ή εργοθεραπειών ήταν μεν εντός του προβλεπόμενου (προηγούμενου) πλαισίου, αλλά πλέον είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο που εγκρίνει ο Εθνικός Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (πχ δώδεκα έναντι οκτώ).

               δ.   Επιπλέον, η μέγιστη διάρκεια γνωματεύσεων που αναγνωρίζει ο ΕΟΠΥΥ είναι εξάμηνη, όταν οι γνωματεύσεις της ΑΝΥΕ ήταν, συνήθως, ετήσιες.

 

   4.   Από τα ανωτέρω προκύπτει ξεκάθαρα ότι τα στελέχη είναι πολλαπλώς εκτεθειμένα:

               α.   Κατ’ αρχάς, με δεδομένο ότι ήδη διανύουμε το 2024, θεωρούμε βέβαιο, αν και ευχόμαστε να διαψευστούμε, ότι τα στελέχη θα κληθούν πληρώσουν το σύνολο των συνεδριών λόγω αδυναμίας τήρησης των προβλέψεων (δηλαδή της υποβολής απόδειξης με ημερομηνία έκδοσης εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται).

               β.   Για το τρέχον έτος, θεωρούμε ότι το πρόβλημα θα «περιοριστεί» κατ’ αρχάς στον υπερβαίνοντα μηνιαίο αριθμό συνεδριών.

 

   5.   Προκειμένου να γίνει απολύτως κατανοητό το πρόβλημα, για την ιστορία θα αναφέρουμε ότι για «απλές» λογοθεραπείες ένα ελάχιστο λελογισμένο κόστος σε τρέχουσες τιμές ξεκινάει από τα 250 €, από τα οποία αποζημιώνεται μόνο το 50%. Γνωρίζουμε, ωστόσο, για περιπτώσεις όπου τα δαπανώμενα ποσά μπορεί να υπερβαίνουν το ήμισυ του μισθού.

 

   6.   Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή είναι αδιανόητο τα στελέχη να καλούνται να πληρώνουν σε μηνιαία βάση τεράστια ποσά από τις τσέπες τους λόγω της εξοντωτικής γραφειοκρατίας που απέτυχε να συντονιστεί με την έναρξη ισχύος του νέου πλαισίου, ζητάμε να αναγνωριστεί άμεσα η σοβαρότητα της κατάστασης και να αντιμετωπιστεί άμεσα με τη δέουσα σοβαρότητα που αρμόζει για την περίπτωση και συγκεκριμένα να ληφθούν με αναδρομική ισχύ τα κάτωθι μέτρα:

               α.   Η αποζημίωση, ει δυνατόν και κατ’ εξαίρεση εάν απαιτηθεί, του συνόλου των θεραπειών για το σύνολο των θεραπειών που εκτέλεσαν οι ενδιαφερόμενοι.

               β.   Η επίσπευση των διαδικασιών παραπομπής για επαναξιολόγηση των περιπτώσεων από την ΑΝΥΕ με ορίζοντα περάτωσης εντός του τρέχοντος μηνός (Φεβρουαρίου).

               γ.   Η θέσπιση νέων διαδικασιών επίσπευσης εξέτασης των υποθέσεων.

               δ.   Η δημιουργία μηχανισμών για την επίσπευση των διαδικασιών αποζημίωσης, σε πάγια βάση.

               ε.   Συναφώς των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως η περίπτωση της πρόσθετης καθυστέρησης που δημιουργούν οι περιπτώσεις αποσπάσεων ιατρών, εξεταστεί ξεχωριστά προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι διαμαρτυρίες, τόσο των στελεχών, όσο και οι δικές μας, ως προς τη σταδιακή αποψίλωση του ΝΝΑ από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και μάλιστα υπό το πρίσμα του (γ) σχετικού.