Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

29
Τετ, Μάι

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Οικονομικά (Επίδομα Παραμεθορίων Περιοχών)

ΣΧΕΤ.:    α.   Μ. 2085/1992

              β.   ΥΑ 29847/1992

              γ.   Ν.4024/2011

              δ.   Ν.4354/2015

              ε.   Ν.4472/2017

              στ.  Ν.5045/2023

                                       

  1. Σας γνωρίζουμε ότι με τα σχετικά (α) και (β)έχουν καθοριστεί για το σύνολο του Δημοσίου τομέα οι απομακρυσμένες – παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α, για υπηρεσία στις οποίες στις οποίες παρέχονται επιπλέον κίνητρα. Σε αυτές τις περιοχές συμπεριλαμβάνεται και ο Ν. Ροδόπης.

 

  1. Στις υπόψη περιοχές, σύμφωνα με τα (γ) και (δ) όμοια, «το επίδομα των απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους που προέβλεπε η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 30 του ιδίου ως άνω νόμου, στο ίδιο ύψος και με τις ίδιες προϋποθέσεις. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί μέχρι τις 31-3-2016, καθορίζονται εκ νέου οι περιοχές που δικαιολογούν τη χορήγηση του ως άνω επιδόματος με κριτήριο τη δυσκολία πρόσβασης λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών». Το υπόψη επίδομα καταβάλλεται σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ.

 

  1. Σύμφωνα με το (ε) σχετικό και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το (στ) όμοιο, «στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας ΒΒ. Αιγαίου, της ΠΕ Έβρου, της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (μόνο πρώην ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκάλυψης της Ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης) στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατόν τριάντα (130,00) ευρώ». Ειδικότερα στο Ν. Ροδόπης το υπόψη επίδομα χορηγείται μόνο σε μερικές δεκάδες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

  1. Κατόπιν των παραπάνω είναι εμφανές ότι για μια ακόμα φορά τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω μιας κατ’ εξαίρεση πρόνοιας του νομοθέτη αντιμετωπίζονται ως πολίτες β΄ κατηγορίας, όχι μόνο σε σχέση με τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και με το πολιτικό προσωπικό του ίδιου Υπουργείου (ΥΠΕΘΑ).

 

  1. Συναφώς σας αναφέρουμε ότι σε κάθε οικονομικό ζήτημα που αναδεικνύεται μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η συνήθης απάντηση της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας είναι ότι αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ το τελευταίο με τη σειρά του είθισται να επικαλείται δημοσιονομικούς περιορισμούς. Το σύνηθες πινγκ-πονγκ όμως ανάμεσα σε συναρμόδιους φορείς έχει πάψει να απασχολεί (και βεβαίως έχει κουράσει) τα στελέχη των ΕΔ, τα οποία βλέπουν την καθημερινότητά τους να επιδεινώνεται ακόμα και στην κάλυψη βασικών αναγκών.

 

  1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΡΟΔ), σας μεταφέρει την πικρία και τον προβληματισμό όλων των στρατιωτικών της περιοχής που επικοινωνούν διαρκώς μαζί μας, διότι ενώ με τη συνεχή παρουσία τους στην περιοχή ενισχύουν το αίσθημα της ασφάλειας στον τοπικό πληθυσμό, καλούνται ολοένα και περισσότερο να καλύψουν τα κενά των υπόλοιπων δημοσίων υπηρεσιών (οδηγοί στο ΕΚΑΒ, στρατιωτικοί γιατροί στα πολιτικά νοσοκομεία, κλπ), ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό για να αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους υπόλοιπους δημόσιους λειτουργούς. Εφόσον το προσωπικό θεωρούμε ότι είναι πολλαπλασιαστής ισχύος, ας το δείξουμε με πράξεις και όχι μόνο στα λόγια.

 

  1. Κατόπιν των ανωτέρω δεν ζητάμε τίποτα λιγότερο από την ισότιμη αντιμετώπιση των στρατιωτικών, με τη διόρθωση της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 127 του (ε) σχετικού.

 

  1. Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

  1. Η ΠΟΕΣ και οι κ.κ. Βουλευτές της ΠΕ Ροδόπης, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος.