Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

05
Τρι, Δεκ

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια / Μέτρα Διαχείρισης και Προστασίας κατά της Εμφάνισης και Διασποράς Κρουσμάτων του COVID-19

α. Το υπ’αριθμ.440/16.3.2020 έγγραφό μας

β. Το υπ’αριθμ.586/6.4.2020 έγγραφό μας

γ. Το υπ’αριθμ.1058/3.7.2020 έγγραφό μας

δ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56870/15.9.2020 ΚΥΑ κ.κ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης & Ασύλου (ΦΕΚ Β΄ 3953, «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου για το χρονικό διάστημα από 15.9.2020 έως και 29.9.2020»)

ε. Το υπ΄ αριθμ. 039/18.9.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.

1. Ένα από τα πάγια αιτήματα της Ομοσπονδίας μας, στο οποία διαρκώς επανερχόμαστε, αποτελεί και η απεμπλοκή των στελεχών των ΕΔ από τα Κέντρα Υποδοχής – Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) [ιδέτε ενδεικτικά (α), (β) και (γ) σχετικά].

2. Όπως μας γνωστοποίησε με το (ε) σχετικό η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.), το οποίο σας αποστέλλουμε, συνημμένως, για ενημέρωσή σας, πλέον, παρουσιάστηκαν τρία (3) επιβεβαιωμένα κρούσματα σε δομή νησιού του ανατολικού Αιγαίου (Λέρο), όπου και απασχολείται ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τα οποία, βεβαίως, προστίθενται στα πρόσφατα κρούσματα που, όπως ανακοινώθηκε, βεβαιώθηκαν στη νέα δομή φιλοξενίας που στήθηκε ταχύτατα από τις Ένοπλες Δυνάμεις στο Καρά Τεπέ της Λέσβου.

3. Σύμφωνα με όσα μας αναφέρει η υπόψη Ένωση, δεν έχουν διαπιστωθεί επαρκείς ενδείξεις ότι η (δ) σχετική ΚΥΑ κοινοποιήθηκε σε όλους τους αρμόδιους φορείς κατά τα προβλεπόμενα, για την περαιτέρω ανάληψη ενεργειών, με αποτέλεσμα να είναι ορατό το ενδεχόμενο, κατόπιν κρούσματος να τηρούνται απλώς τα προληπτικά μέτρα, τα οποία, μετά βεβαιότητας, δεν μπορούν να είναι ίδια με τα μέτρα κατόπιν κρούσματος.

4. Δυστυχώς, αν και με το (β) σχετικό είχαμε εκφράσει έντονες ανησυχίες μας ειδικώς για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, πλέον διαφαίνεται ότι οι ανησυχίες έχουν μετατραπεί σε πραγματικότητα και για το λόγο αυτό κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για μία ακόμα φορά αλλά πολύ πιο έντονα, με την ελπίδα ότι θα αναληφθούν μέτρα τέτοια, που να αποτρέψουν τη διασπορά του ιού στα στελέχη των ΕΔ που υπηρετούν στην περιοχή.

5. Κατόπιν των ανωτέρω επανερχόμαστε για πολλοστή φορά στο πάγιο αίτημά μας για άμεση διακοπή διαθέσεων και αποσπάσεων συνολικά του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ στα hot spot και μέχρι υλοποίησης τούτου για καθιέρωση διαδικασιών προληπτικής καραντίνας, στα στελέχη που απασχολούνται σε αυτά, προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη προστασία όλων αυτών των περιοχών με τις αυξημένες δυσκολίες και ιδιαιτερότητες, όπως τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και της Λέσβου.

6. Πέραν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε εάν:

α. Η (δ) σχετική κοινοποιήθηκε στις αρμόδιες Υπηρεσίες των ΕΔ και ποια τα πρόσθετα μέτρα που ελήφθησαν με βάση αυτή.

β. Έχουν χορηγηθεί πρόσθετα μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) στα στελέχη των ΕΔ που έχουν διατεθεί σε ΚΥΤ όπου παρουσιάστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα.

...........................

ΘΕΜΑ : Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια (Λήψη Μετρων κατά της Εμφάνισης και Διασποράς Κρούσματος COVID-19)

α. ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ 2007

β. Φ.700.1/9/317689/Σ.22/11-2-16/ΓΕΕΘΑ/Γ6

γ. YA 56870/15-9-20 Υπ.Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 3953, «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου για το χρονικό διάστημα από 15.9.2020 έως και 29.9.2020»

1. Ήδη επί σειρά ετών διατίθεται σε πάγια βάση ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΠΝ στο ΚΥΤ Λέρου στο πλαίσιο (β) σχετικού, ως προς το οποίο έχουμε εκθέσει κατ’ επανάληψιν τις αντιθέσεις μας με πλήθος στοιχείων ότι πρέπει να απομακρυνθεί.

2. Προσφάτως διαπιστώθηκε ύπαρξη τριών (3) κρουσμάτων COVID-19 στην ανωτέρω δομή, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση πρόσθετων οδηγιών ως (γ) σχετικό.

3. Σύμφωνα με τις πρόνοιες παρα.1 εν λόγω ΚΥΑ, υφίσταται περιορισμός εισόδου τρίτων στη δομή πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων, στις οποίες δεν διαφαίνεται να εμπίπτει το ιατρικό και νοσηλευτικό στρατιωτικό προσωπικό που έχει διατεθεί στο ΚΥΤ, ενώ σύμφωνα με την παρα.3 του ιδίου, την ιατρική υποστήριξη της δομής υποχρεωτικά αναλαμβάνουν «ειδικές υγειονομικές μονάδες» άρα, συνδυαστικά, δεν διαφαίνεται να υπάρχει υποχρέωση συνέχισης της διάθεσης (β) σχετικού, τουλάχιστον για το διάστημα εφαρμογής των μέτρων (β) ομοίου.

4. Εν τούτοις, εξ όσων μας έχουν μεταφέρει μέλη μας, αλλά και έτεροι ενδιαφερόμενοι περί την τήρηση των εν λόγω μέτρων, δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη πρόσθετων εγγράφων οδηγιών προς το εμπλεκόμενο προσωπικό ανωτέρω παρα.3, το οποίο σιτίζεται και φιλοξενείται σε παρακείμενη Μονάδα, για τις οποίες οδηγίες, ωστόσο, προφανώς και πρέπει να υπάρξει κατ’ αρχάς επίσημη ενημέρωση σε υψηλότερο επίπεδο, άρα και σε προγενέστερο στάδιο.

5. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο δύο ιδιαίτερα σημαντικούς ορισμούς που προκύπτουν από το (α) σχετικό, διά των οποίων καθίσταται προφανές ότι, τόσο η συγκεκριμένη κατάσταση, όσο και ο κίνδυνος που υφίσταται, δεν δύνανται, πλέον, να συνεχίσουν να εκλαμβάνονται ως δυνητικές και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε για «πρόληψη»:

α. Μη Συμμόρφωση: «Κάθε απόκλιση από πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, πρακτικές, κανονισμούς, Διαδικασίες, προδιαγεγραμμένα όρια, απαιτήσεις επίδοσης κλπ, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε άμεσο ή έμμεσο τραυματισμό, ασθένεια, καταστροφή ή βλάβη εξοπλισμού, υλικών και εγκαταστάσεων, βλάβη στο περιβάλλον, ή συνδυασμό αυτών» (ΣΥΑ-01/4.5.2/Δ-01, παρα. 5.1.1)

β. Κίνδυνος: «Πηγή ή κατάσταση με δυνατότητα πρόκλησης τραυματισμού ή ασθένειας ή απώλειας ανθρώπινης ζωής, ζημίας περιουσιακών στοιχείων, ζημίας στο περιβάλλον του χώρου εργασίας ή συνδυασμός των προηγουμένων.» (ΣΥΑ-01/4.3.1/Δ-01, παρα. 5.1)

6. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως διερευνήσετε τα κάτωθι:

α. Κατά πόσον υπήρξε επίσημη ενημέρωση των αρμοδίων φορέων των ΕΔ ως προς την ανάγκη ανάληψης ενεργειών σε σχέση με το (γ) όμοιο για την προστασία των τοπικών Μονάδων, καθ’όσον για το τμήμα που μας απασχολεί, υφίστανται ανησυχητικές ενδείξεις, τουλάχιστον, πλημμελούς συμμόρφωσης ως προς τη (γ) σχετική.

β. Ανεξάρτητα από το προηγούμενο, εάν υφίστανται οδηγίες προς το εμπλεκόμενο προσωπικό και ποιες είναι αυτές, σύμφωνα με τις οποίες να δύνανται όπως εφαρμοστούν τα όποια μέτρα κατά της διάδοσης (και όχι απλώς, προληπτικά) με τα μέσα που παρέχονται στο εν λόγω προσωπικό και όχι με αυτά που μπορεί να διαθέτει, πχ, μια μεγάλη νοσοκομειακή μονάδα των ΕΔ.

γ. Εάν στο προσωπικό που διατίθεται στα ΚΥΤ χορηγούνται πρόσθετα μέσα ατομικής προστασίας για τις περιπτώσεις εμφάνισης κρούσματος.

ΠΟΕΣ 1362/2020 Κορωνοϊοσ Λε... by ΠΟ ΕΣ

ΕΣΠΕΕΚΑ 039/2020 ΥΑΕ Κρούσμ... by ΠΟ ΕΣ