Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

28
Τρι, Νοε

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Κράτηση Διαφοράς Προαγωγής υπέρ ΜΤΣ

α. Φ.950/59/32019/Σ.6451/17.4.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1368, «Καθορισμός του ύψους, του ποσοστού και της βάσης υπολογισμού κρατήσεων και εισφορών υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και του Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Στρατού επί των αποδοχών των μετόχων και των λοιπών υπόχρεων στην καταβολή τους»)

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 535/02.7.2018 έγγραφο

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 38/06.11.2020 έγγραφο Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΜΥ

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Με το (β) σχετικό έγγραφο, το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένως για ενημέρωσή σας, είχε αναδειχθεί η διαφορετική αντιμετώπιση της εν θέματι κράτησης από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), έναντι των Μετοχικών Ταμείων των λοιπών Κλάδων (ΠΝ και ΠΑ), παρότι με την (α) όμοια καθοριζόταν συγκεκριμένη διαδικασία και ζητήσαμε την παρέμβαση και την εφαρμογή αυτής [της (α) σχετικής ΚΥΑ].

Ωστόσο, όπως ενημερωθήκαμε από το Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ), με το (γ) σχετικό έγγραφό του, το οποίο σας κοινοποίησε, η ανωτέρω κράτηση συνεχίζει να γίνεται μέχρι και σήμερα από το ΜΤΣ σε τρεις (3) δόσεις και όχι άπαξ, όπως προβλέπεται, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα, που η Ομοσπονδία μας θεωρεί ότι πρέπει να τύχουν απαντήσεως.

...............

ΘΕΜΑ :       Οικονομικά (Κρατήσεις Διαφοράς Προαγωγής)

ΣΧΕΤ. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α΄)      

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) δια της παρούσας επιθυμεί να αναδείξει τον προβληματισμό των μελών του και σε ευρύτερο πλαίσιο των ε.ε συναδέλφων αποφοίτων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), αναφορικά με το ζήτημα των κρατήσεων που πραγματοποιούνται λόγω προαγωγής, βάσει του ισχύοντος ειδικού μισθολογίου.

Με το ισχύον ειδικό μισθολόγιο (Ν.4472/2017) μειώθηκε ονομαστικά το ποσό που παρακρατείται λόγω προαγωγής σε επόμενο βαθμό, όλως παραδόξως όμως οι κρατήσεις διαφοράς προαγωγής πραγματοποιούνται πλέον όχι μετά από κάθε προαγωγή σε επόμενο διοικητικό βαθμό, αλλά σε κάθε μεταβολή του Μισθολογικού Κλιμακίου (ΜΚ)!!!

Ουσιαστικά,  με βάση το νέο μισθολόγιο τα στελέχη των ΕΔ υπόκεινται συχνότερα (ανά 1 ή 2 έτη) σε καθεστώς κρατήσεων, λόγω της διαδοχικής μισθολογικής ωρίμανσης και αλλαγής του ΜΚ, καθόσον το χρονοεπίδομα πλέον ενσωματώθηκε στο Βασικό Μισθό (ΒΜ).

Ανατρέχοντας στο παρελθόν παρατηρούμε ότι, με βάση όλα τα προγενέστερα μισθολόγια, υπήρχαν κρατήσεις υπέρ ΜΤΣ ΕΛΟΑΣ λόγω προαγωγής σε επόμενο διοικητικό βαθμό (μέχρι το 1998 αν δεν απατόμαστε), οι οποίες προέκυπταν από τη διαφορά μεταξύ του νέου ΒΜ και του αντίστοιχου παλαιού, επί ένα τρίμηνο. Στην περίπτωση προαγωγής οποιουδήποτε στελέχους, διενεργείτο κράτηση ανάλογη µε αυτή του ΜΤΣ/ΔΠ, ενώ µόνο για την περίπτωση του ΤΑΣ, η παρακράτηση διαφοράς των ΒΜ γινόταν για ένα μήνα.

Το οξύμωρο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι οι κρατήσεις γίνονταν εφάπαξ στα στελέχη του ΣΞ, ενώ αντίστοιχα για τα υπόλοιπα στελέχη που υπηρετούν στο ΠΝ και την ΠΑ η κράτηση γινόταν σε 3 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, προς διευκόλυνση των συναδέλφων.

Από τα παραπάνω, ανακύπτουν πολλές απορίες και ερωτήματα:

Ερώτημα 1ο: Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ, μεταξύ των συναρμοδίων Υπουργείων, η οποία θα ρυθμίζει και θα αποσαφηνίζει όλα τα ζητήματα περί κρατήσεων;  Πρόκειται περί τυχαίου γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση σε τι μπορεί να οφείλεται η εν λόγω κωλυσιεργία;

Ερώτημα  2ο:  Ποιος ο λόγος διαφοροποίησης μεταξύ των 3 κλαδών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), αναφορικά με το καθεστώς παρακράτησης, που εύλογα προκαλεί αίσθημα αδικίας στο προσω-πικό του ΣΞ;

Ερώτημα 3ο: Είναι γεγονός ότι με την ισχύουσα διάρθρωση του μισθολογίου θα πραγματοποιούνται πυκνότερα οι συγκεκριμένες μη ανταποδοτικού χαρακτήρα κρατήσεις, λόγω της διαδοχικής αλλαγής ΜΚ στα στελέχη των ΕΔ (γεγονός που υπέχει μεγαλύτερη επιβάρυνση εκθετικά σε βάθος χρόνου);

Ερώτημα 4ο:   Γιατί η συγκεκριμένη πρόβλεψη παρακράτησης διαφοράς προαγωγής γίνεται επί των διαδοχικών κλιμακίων του μισθολογικού αναπτύγματος (μισθολογική ωρίμανση βάση ετών υπηρεσίας, που χορηγείται αντί του χρονοεπιδόματος) και όχι αποκλειστικά στις περιπτώσεις προαγωγής σε επόμενο διοικητικό βαθμό όπως ίσχυε παλαιότερα (αυτή άλλωστε είναι η έννοια της προαγωγής, εκτός αν επιλεκτικά έχουμε ξεχάσει την ακριβή ερμηνεία του όρου στην ελληνική γλώσσα); 

Ερώτημα 5ο:  Ποιος σκοπός επιβάλλει τη διενέργεια έκτακτης πρόσθετης κράτησης υπέρ των ΜΤΣ-ΜΤΑ-ΜΤΝ και ΕΛΟΑ, όταν σε κάθε περίπτωση γίνεται τακτική κράτηση υπέρ αυτών των ταμείων σε μηνιαία βάση; Μήπως το υπόψη γεγονός συνιστά απροκάλυπτη αφαίμαξη («χαράτσι») των στελεχών των ΕΔ, χωρίς κανένα απολύτως ψήγμα ανταποδοτικότητας;

Ερώτημα 6ο:   Μήπως για μια ακόμη φορά η συγκεκριμένη γενιά εργαζομένων, καλείται αυθαίρετα και σε μεγάλο βαθμό καταχρηστικά να δώσει λύσεις (επιπλέον ενέσεις ρευστού) για να στηρίξει την επισφαλή βιωσιμότητα των ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ; Υπενθυμίζεται ότι, κατά γενική ομολογία όλων των παρατάξεων, για τη δυσχερή οικονομική κατάσταση των Μετοχικών Ταμείων και ειδικότερα του ΜΤΣ, κυριότεροι υπεύθυνοι είναι οι διαδοχικές κυβερνήσεις από τη δεκαετία του 80’ και εντεύθεν!  Στο συγκεκριμένο θέμα μάλιστα έχουμε αναφερθεί επισταμένως με άλλη επιστολή μας.

Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται η πλήρης κατάργηση των κρατήσεων λόγω διαφοράς προαγωγής ή κατ’ ελάχιστον η διενέργεια αυτών μόνο στις περιπτώσεις προαγωγής σε επόμενο διοικητικό βαθμό

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

το εισόδημα των στελεχών των ΕΔ συρρικνώθηκε κατά συρροή τα τελευταία έτη, εξαιτίας λαθών και παραλήψεων της Πολιτείας. Η ένταξη στις τάξεις των ΕΔ δεν αποτελεί επιλογή βιοπορισμού, δεν την βλέπουμε ως επάγγελμα, με τη στενή έννοια του όρου. Οι αγνές προθέσεις μας όμως δεν πρέπει να τυγχάνουν εκμετάλλευσης, ούτε να εκλαμβάνονται ως άγνοια, απάθεια ή αδυναμία. Έχουμε τη γνώση, έχουμε τη δύναμη, έχουμε το πάθος και την επιμονή. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε θερμά όπως επανεξετασθεί το συγκεκριμένο ζήτημα από μηδενικής βάσης. 

ΠΟΕΣ 1638/2020 ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΡ ΜΤΣ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

 ΠΟΕΣ 535/2018 ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΜΤΣ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΣΑΣΜΥ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΜΤΣ by ΠΟ ΕΣ on Scribd