Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

14
Κυρ, Απρ

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ:   Κοινό Σώμα Πληροφορικής

ΣΧΕΤ. :   α.   Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)

              β.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 277/2024 έγγραφό μας

              Κύριε Υπουργέ.

      Σε πρόσφατη παρουσία του σε Ημερίδα με θέμα «Τεχνική Νοημοσύνη και Ανθεκτικότητα» ο κ. ΥΦΕΘΑ επιβεβαίωσε πλήρως (όχι ότι αναμέναμε διαφορετικά) τις πρόσφατες αποκαλύψεις για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των ΑΣΕΙ, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής και λοιπές διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων συστήνεται, Κοινό Σώμα Πληροφορικής, το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλο αναβρασμό και αναταραχή που φτάνουν στα όρια της αγανάκτησης.

      Ο αναβρασμός, βεβαίως, δεν οφείλεται στην προγραμματιζόμενη ίδρυση αντίστοιχου Τμήματος Πληροφορικής στη ΣΣΑΣ, αφού το σχέδιο νόμου έχει δημοσιευθεί και σε ιστοσελίδες αμυντικού ρεπορτάζ, αλλά στο γεγονός ότι θα υπαχθούν αυτοδικαίως σε αυτό όλα τα στελέχη με τη συγκεκριμένη εξειδίκευση (άρθρο 56 σ/ν). Εικάζουμε ότι, οι εμπνευστές αυτής της εισηγήσεως δεν έχουν τεκμηριώσει επαρκώς τι θα σημάνει η υποχρεωτική μετάταξη στα στελέχη που ήδη υπηρετούν στις ΕΔ, εκτός εάν υπήρξε τεκμηρίωση και δεν ελήφθη υπόψιν.

      Όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις προκηρυχθεισών μετατάξεων στις ΕΔ, υφίσταται μια βασική προϋπόθεση: το στέλεχος οφείλει να εκδηλώσει εμπράκτως το ενδιαφέρον του. Στην περίπτωση που εξετάζουμε, οι μετατάξεις καθίστανται υποχρεωτικές και μάλιστα πολύ κατόπιν εορτής.

      Προς επίρρωσιν των ανωτέρω θα αναφέρουμε εντελώς ενδεικτικά τις κάτωθι παρενέργειες:

  • Στελέχη που θα μεταταγούν θα πρέπει να αλλάξουν το σύνολο των στολών τους, έξοδο ιδιαίτερα μεγάλο και δίχως να αναλαμβάνεται από την Υπηρεσία.
  • Θα δουν την προσωπική και οικογενειακή τους καθημερινότητα να ανατρέπεται εκ βάθρων λόγω μιας υπηρεσιακής ανάγκης, που δεν υφίστατο καν ως προϋπόθεση όταν είχαν αποκτήσει την εν λόγω εξειδίκευση.
  • Ενώ έχουν «διαπαιδαγωγηθεί» με τη νοοτροπία και τις ιδιαιτερότητές του Όπλου στο οποίο υπηρετούν, αύριο θα κληθούν να βρεθούν μέσα σε μια εντελώς νέα νοοτροπία και τρόπο λειτουργίας, ως αποτέλεσμα της διακλαδικότητας.

              Κύριε Υπουργέ.

      Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες που καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, το ΥΠΕΘΑ προγραμματίζει να φέρει προ τετελεσμένων τα στελέχη των ΕΔ, δίχως καν να τα έχει, προηγουμένως, ενημερώσει σχετικά. Περιέργως, όλα τα σχέδια δείχνουν να βασίζονται σε συμπίεση / σαρδελοποίηση: Σώμα Υπαξιωματικών, Σώμα Πληροφορικής, Ενοποίηση στρατιωτικών νοσοκομείων, ενοποίηση Μετοχικών Ταμείων. Η τάση για ενοποίηση δείχνει γενικευμένη και υποδηλώνει συντονισμένη κινητικότητα και αυτό συμπέρασμά μας, όχι τωρινό, απλώς το αναφέρουμε με αφορμή το συγκεκριμένο έγγραφο.

      Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε αυτονόητο ότι κάθε σκέψη για τη δημιουργία Κοινού Σώματος Πληροφορικής οφείλει να αφορά τα στελέχη που θα υπάγονται σε αυτό εφεξής και όχι αναδρομικά. Στα στελέχη που ήδη κατέχουν τη συγκριμένη ειδικότητα θα πρέπει να δοθεί το δικαίωμα επιλογής, εάν επιθυμούν να μεταταγούν. Η Πληροφορική είναι ένα επιστημονικό πεδίο που, αν μη τι άλλο, ταλαιπωρείται παραδοσιακά από «ιούς». Δεν υπάρχει λόγος να το ταλαιπωρήσει και ο ιός των παραιτήσεων.

      Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.  

      Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.