Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

24
Δευ, Ιουν

ΠΟΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Με αφορμή το υπ' αριθμ. πρωτ. 420/2024 έγγραφο της Ομοσπονδίας μας, σχετικά με το πλήθος προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των ΕΔ στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, και τις αναφορές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου , στη ΒτΕ, από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον ανεξάρτητο βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης κ. Μιχαήλ Χουρδάκη, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης απάντησε με επισυναπτόμενο έγγραφο της "Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε" ως εξής:

Σε απάντηση των σχετικών [1] και [2], για τα θέματα που τίθενται σας ενημερώνουμε ως εξής:
- Για την ένταξη του ΥΠΕΘΑ στην έκδοση ηλεκτρονικών παραπεμπτικών εξετάσεων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης πραγματοποιήθηκε συνάντηση τον Μάιο του 2022 μεταξύ της ΗΔΙΚΑ και στελεχών των τριών σωμάτων (ΓΕΣ/ΓΕΑ/ΓΕΝ) ώστε να καθοριστούν οι λειτουργικές απαιτήσεις του φορέα και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ένταξη του φορέα, που αφορούν τόσο σε προσαρμογές του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης όσο και, από πλευράς του φορέα, σε δεδομένα εξετάσεων, κανόνων εξετάσεων κτλ.
Κατά το 2023 πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις, τον Μάρτιο και τον Μάιο, όπου τέθηκε από την πλευρά του ΥΠΕΘΑ η προϋπόθεση για έναρξη και της ηλεκτρονικής εκτέλεσης παραπεμπτικών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, παράλληλα με την έκδοση.


Ενημερώθηκε ο φορέας από την ΗΔΙΚΑ ότι η εκτέλεση παραπεμπτικών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δεν είχε ποτέ τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, καθώς για τον φορέα ΕΟΠΥΥ η εκτέλεση πραγματοποιείται στο σύστημα e-ΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ, ενώ λοιποί μικρότεροι φορείς έως τότε εκτελούσαν τα παραπεμπτικά τους χειρόγραφα. Επομένως, εφόσον μαζί με την έκδοση θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί και η εκτέλεση, θα υπήρχε καθυστέρηση έως ότου προσαρμοζόταν το σύστημα και ολοκληρωνόταν η διαδικασία πιστοποίησης και διαχείρισης των διαγνωστικών κέντρων.


Τον Σεπτέμβριο του 2023 αποστάλθηκαν από τον φορέα τα δεδομένα των εξετάσεων, όπως ισχύουν για τους ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ, ενώ τον ίδιο μήνα αποστάλθηκαν από την ΗΔΙΚΑ οι τελικές προδιαγραφές για την έκδοση και εκτέλεση παραπεμπτικών, ώστε να τις αποδεχτεί ο
φορέας και να ξεκινήσει η προσαρμογή του συστήματος. Στο εντωμεταξύ, κατά το έτος 2023 εντάχθηκαν στην έκδοση παραπεμπτικών δύο ακόμη φορείς, που είχαν προηγηθεί του ΥΠΕΘΑ (Λιμενικό Σώμα και ΤΥΠΕΤ), ενώ παράλληλα στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης πραγματοποιήθηκαν μεγάλες υλοποιήσεις, που έλαβαν προτεραιότητα από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, όπως προληπτική ιατρική, πλημμυροπαθείς Θεσσαλίας, τροποποιήσεις στη λειτουργία των κανόνων εξετάσεων κτλ.


Η ΗΔΙΚΑ έχει πλέον προχωρήσει στις απαραίτητες υλοποιήσεις στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για την εκτέλεση παραπεμπτικών, οπότε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι διαθέσιμη τόσο η έκδοση όσο και η εκτέλεση των παραπεμπτικών για τους ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ. Η ενεργοποίηση της λειτουργικότητας θα γίνει μετά από τις κατάλληλες συνεννοήσεις με τον φορέα.


- Από την έναρξη της έκδοσης συνταγών φαρμάκων για το ΥΠΕΘΑ στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (2ος/2020), είναι ενεργή η  ηλεκτρονική θεώρηση συνταγών για τον φορέα.


- Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης η διάρκεια συνταγών φαρμάκων είναι ίδια για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς. Από την πανδημία και έπειτα δόθηκε στις συνταγές του ΕΟΠΥΥ τρίμηνη παράταση, η οποία ανανεώνεται στο τέλος κάθε τριμήνου, έως και σήμερα.
Ωστόσο, οι λοιποί μικρότεροι φορείς δεν είχαν επιλέξει την ίδια διαδικασία. Για τους φορείς αυτούς, όταν προκύπτει ανάγκη για εκτέλεση συνταγής φαρμάκων που έχει ήδη λήξει, τότε ο φορέας αποστέλλει σχετική οδηγία στο Κέντρο Εξυπηρέτησης της ΗΔΙΚΑ και η ΗΔΙΚΑ προβαίνει σε τροποποίηση του διαστήματος ισχύος της συγκεκριμένης συνταγής έως την ημ/νία που έχει υποδείξει ο φορέας. Σε περίπτωση που το ΥΠΕΘΑ αποφασίσει να ισχύσει η τρίμηνη παράταση συνταγών και για τους ασφαλισμένους του, τότε αυτό μπορεί άμεσα να εφαρμοστεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.


- Για τα προβλήματα στην εκτέλεση άυλων συνταγών για προμήθεια φαρμάκων, ενημερώνουμε ότι δεν πρόκειται για θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της ΗΔΙΚΑ.


- Για την αδυναμία εξυπηρέτησης προστατευόμενων μελών σταρτιωτικών σε Δημόσια Νοσοκομεία μόνο με ΑΜΚΑ, ενημερώνουμε ότι δεν πρόκειται για θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της ΗΔΙΚΑ.


- Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δίνεται η δυνατότητα για συνταγογράφηση ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ τόσο από στρατιωτικούς ιατρούς όσο και από ιδιώτες ιατρούς. Ωστόσο, κατόπιν σχετικής οδηγίας του ΥΠΕΘΑ, κατά την αναζήτηση ασθενή με ΑΜΚΑ εμφανίζεται
το παρακάτω μήνυμα:


«Η συνταγογράφηση των εν ενεργεία στρατιωτικών διενεργείται κατά σειρά Βπροτεραιότητας από ιατρούς στρατιωτικής μονάδας ή στρατιωτικού νοσοκομείου ή τμήματος επειγόντων περιστατικών κρατικού νοσοκομείου για επείγοντα απειλητικά για τη ζωή περιστατικά. Συνταγογράφηση κατά σειρά προτεραιότητας από δημόσιες ή ιδιωτικές δομές υγείας ή ιδιώτες ιατρούς επιτρέπεται μόνο με την προσκόμιση σχετικού παραπεμπτικού ή βεβαίωσης από ιατρό στρατιωτικής μονάδας ή στρατιωτικού νοσοκομείου. Η συνταγογράφηση στα έμμεσα μέλη ασφαλισμένων στο ΥΠ.ΕΘ.Α. εξαιρείται από τον παραπάνω κανόνα.»


Ομοίως, κατά την εκτέλεση των συνταγών ΥΠΕΘΑ στο φαρμακείο εμφανίζεται το εξής μήνυμα:
«Οι συνταγές ασφαλισμένων του ΥΠ.ΕΘ.Α. σε μη συμβεβλημένα με αυτό ιδιωτικά φαρμακεία εκτελούνται ηλεκτρονικά καταβάλλοντας τη συνολική αξία των φαρμάκων και η εκτύπωση των εκτελεσμένων συνταγών επιστρέφεται στον ασφαλισμένο με επικόλληση των ταινιών γνησιότητας των χορηγουμένων φαρμάκων προκειμένου αυτός να αιτηθεί αποζημίωσης από τον ασφαλιστικό του φορέα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνταγογράφηση κατά σειρά
προτεραιότητας από δημόσιες ή ιδιωτικές δομές υγείας ή ιδιώτες ιατρούς επιτρέπεται μόνο με την προσκόμιση σχετικού παραπεμπτικού ή βεβαίωσης από ιατρό στρατιωτικής μονάδας ή στρατιωτικού νοσοκομείου. Η συνταγογράφηση στα έμμεσα μέλη ασφαλισμένων στο ΥΠ.ΕΘ.Α. εξαιρείται από τον παραπάνω κανόνα.»


Και τα δύο αυτά μηνύματα δεν είναι απαγορευτικά για τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
                                                                                        Νίκη Τσούμα
                                                                                 Διευθύνουσα Σύμβουλος