Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

24
Δευ, Ιουν

ΠΟΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Νομοσχέδιο Μέριμνας ΥΠΕΘΑ

ΣΧΕΤ.:   α.   Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»)

              β.   Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις

              γ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 218/2023 έγγραφό μας

              Κύριε Υπουργέ.

Μετά από αναμονή τρεισήμισι ετών και πολλά εμπόδια, διαφαίνεται ότι έφτασε η ώρα της ψήφισης του πολυδιαφημισμένου νομοσχεδίου μέριμνας του ΥΠΕΘΑ, το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι έχετε διαπιστώσει πως έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, σχεδόν από το σύνολο των στρατιωτικών (και όχι μόνο των εν ενεργεία).

Δυστυχώς, όσες φορές κι αν αναγνώσαμε και αναλύσαμε τα άρθρα του νομοσχεδίου, δεν μπορέσαμε να βρούμε κάτι που να δικαιολογεί τη διαφήμιση που του γίνεται όλο αυτό το διάστημα. Για την ακρίβεια, έχουμε εντοπίσει περισσότερα προβλήματα παρά θετικά στοιχεία (που υπάρχουν και τέτοια), γεγονός που υποδηλώνει και το συνολικό του πρόσημο, ότι δηλαδή πρόκειται για ένα νομοσχέδιο πολύ κατώτερο των περιστάσεων.

Τα προβλήματα του νομοσχεδίου δύνανται να συνοψισθούν σε τέσσερις (4) άξονες:

              α.   Στα υφιστάμενα άρθρα, τα οποία ασχολούνται, πλην πολύ συγκεκριμένων ελαχίστων εξαιρέσεων, κυρίως με ήσσονος σημασίας προβλήματα.

              β.   Στις ελάχιστες ευεργετικές διατάξεις, μέρος των οποίων εισάγονται με τρόπο που αναμένουμε να δημιουργήσουν σοβαρό πλήθος άλλων προβλημάτων, ίσως περισσότερων απ’ όσα φιλοδοξούν να επιλύσουν.

              γ.   Στην απουσία λύσεων για πολλά προβλήματα που μπορούσαν να επιλυθούν και για ακατανόητους λόγους βρίσκονται εντελώς εκτός ρυθμίσεων, γεγονός που αποτελεί, ίσως, και τη σοβαρότερη πλευρά του προβλήματος.

              δ.   Σε πολύ μεγάλο αριθμό άρθρων που είναι από αδιάφορα για τα ε.ε. στελέχη έως αρνητικά, όπως για παράδειγμα η (προφανώς πολυπόθητη για την Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ για να υπάρχει τέτοια επιμονή) κατάργηση των Γραφείων Νομικής Προστασίας Προσωπικού (ΓΝΟΠΣ), κάτι που είχαμε σχολιάσει και με το (β) σχετικό και τα οποία αν και είχαν θεσμοθετηθεί με το άρθρο 15 του (α) σχετικού, ουδέποτε λειτούργησαν. Αντιλαμβάνεστε φυσικά ότι μια τέτοια ενέργεια υποδηλώνει και την ποιότητα της μέριμνας με την οποίαν ασχολείται το προς ψήφιση νομοσχέδιο.

 Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε τις διαβεβαιώσεις σας κατά την επίσημη συνάντηση που έλαβε χώρα μεταξύ υμών και αντιπροσωπείας της Π.Ο.Ε.Σ. κατά τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Καστοριά, ότι δηλαδή στο νομοσχέδιο θα συμπεριλαμβάνονταν μία σειρά από πρόνοιες και συγκεκριμένα (μεταξύ άλλων)

 • Θα επιλύονταν «όλα τα σταδιοδρομικά θέματα των ΑΣΣΥ».
 • Θα επιλύετο το πρόβλημα με το «μισθολογικό κλιμάκιο των Ανθυπολοχαγών ΕΜΘ» (και των αντιστοίχων).
 • Θα φέρνατε κάποια «ικανοποιητική ενδιάμεση λύση» για το πολύ σοβαρό πρόβλημα των αποστρατειών των ΕΠΟΠ λόγω κατάληψης ηλικιακών ορίων.

 Αντ’ αυτών, διαπιστώσαμε κυριολεκτικώς τα ελάχιστα και σε καμία περίπτωση όσα μας είχατε υποσχεθεί και για το λόγο αυτό θα παραθέσουμε μερικά σύντομα σχόλια, καθ’ όσον τις λεπτομερείς προτάσεις μας θα τις καταθέσουμε στα αρμόδια Όργανα.

 Αν αφαιρέσουμε τα άρθρα που δεν παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον για τα ε.ε. στελέχη (πχ άρθρα 55-75), τα άρθρα που αφορούν τους αποστράτους ή κάποιες αδιάφορες διατάξεις (πχ άρθρα 18, 54), ουσιαστικά απομένει περίπου το μισό νομοσχέδιο, από το οποίο τα άρθρα «επιμερίζονται» σε «κατηγορίες ενδιαφερομένων», ενώ τα περισσότερα ουσιαστικά σχετίζονται με ήσσονος σημασία προβλήματα.

 Εντούτοις, την ίδια στιγμή υφίστανται άρθρα που προκαλούν εύλογες απορίες έως και ανησυχίες, καθ’ όσον φέρνουν ρυθμίσεις που δεν δύνανται να εξηγηθούν ικανοποιητικά (και δεν επιχειρείται ούτε μέσω της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης). Την ίδια στιγμή άλλα άρθρα έχουν προκαλέσει χιλιάδες αντιδράσεις που οφείλουν να ληφθούν υπόψιν, κάτι που διαπιστώθηκε και κατά το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης.

 Στα σχόλια που θα παραθέσουμε, πρώτα μνημονεύονται κάποιες επιλεγμένες, συνοπτικές παρατηρήσεις επί των υφιστάμενων άρθρων και ακολουθούν κάποιες από τις κυριότερες, ενδεικτικές ελλείψεις που έχουμε εντοπίσει:

              α.   Ασφαλιστικά / Συνταξιοδοτικά ζητήματα

 • Πιθανώς εμμένοντας στις κατά καιρούς τοποθετήσεις σας, εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι το θέμα των ΕΠΟΠ αφορά συναρμόδια Υπουργεία (Οικονομιών και Εργασίας). Θα διαφωνήσουμε ξανά: το θέμα είναι ξεκάθαρο ότι αφορά αποκλειστικά το ΥΠΕΘΑ (ως απόρροια άρθρου 39 ΝΔ 445/1974) και ως εκ τούτου δύναται να επιλυθεί οριστικά με δικές σας ενέργειες και μόνο.

              β.   Σταδιοδρομικά ζητήματα

 • Για το πλήθος σταδιοδρομικών ζητημάτων που αφορούν τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, τα προβλήματα διαιωνίζονται. Για τους μεν θιγέντες από το άρθρο 32 του (α) σχετικού, ενώ έχετε αναγνωρίσει την αδικία εμμένετε στη θέση σας να τη διατηρήσετε, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα μπορεί να επιλυθεί δίχως να απεμπολήσουν τα προνόμια που έλαβαν οι εθελόντριες και εθελοντές Αξιωματικοί με το ανωτέρω άρθρο. Την ίδια στιγμή, με την ορθή επίλυση του ζητήματος των καταταγέντων ΑΣΣΥ ετών 1991-93 (άρθρο 53) αλλά με εσφαλμένο τρόπο, ακριβώς το ίδιο πρόβλημα που έχει αναγνωριστεί στους Αξιωματικούς εν λόγω τάξεων, θα μετακυλιστεί στις επόμενες τάξεις ώστε να περιμένει επίλυση κατά τα ως άνω πρότυπα. Το εν λόγω ζήτημα δύναται να αντιμετωπιστεί με ρύθμιση επί του ν. 3883/2010, η οποία εμπεριέχεται στις προτάσεις μας μας και θεωρούμε ότι επιλύει συνολικά και οριστικά το ζήτημα με τρόπο δίκαιο που δεν προκαλεί αντιδράσεις, ούτε προβλήματα στην Υπηρεσία.
 • Με το άρθρο 24 επαναφέρεται η καταργηθείσα [με το άρθρο 2 του (α) σχετικού] πρόνοια του ΝΔ 1400/74 αναφορικά με την αυτεπάγγελτη αποστρατεία στελεχών σε περίπτωση μη ιάσιμου ανίατου νοσήματος, το οποίο δύναται να χαρακτηρίσει στέλεχος σωματικά ανίκανο. Εν λόγω διάταξη αδικεί μια, συνολικά, ευνοϊκή ρύθμιση διότι είναι απάνθρωπη.
 • Στο άρθρο 52 είναι σημαντικό να προστεθεί η δυνατότητα περαιτέρω επιλογών πριν την αποστρατεία υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει για την περίπτωση.
 • Στο άρθρο 77 (Μεταβατικές Διατάξεις) επανέρχεται αναιτίως μια ιδιαίτερα δυσμενής, αναίτια και τιμωρητική διάταξη που είχε καταργηθεί με το άρθρο 30 του (α) σχετικού και αφορά τους σπουδαστές παραγωγικών σχολών.
 • Δεν επιλύεται το μείζον ζήτημα της δυσμενούς σταδιοδρομικής εξέλιξης Αξιωματικών ειδικών καταστάσεων προελεύσεως ΑΣΣΥ, σε σχέση με τους υπόλοιπους άλλων θεσμών που προάγονται κανονικά.
 • Επιπλέον τούτων, εξακολουθεί να υφίσταται διακριτή αντιμετώπιση για τις εθελόντριες και εθελοντές Αξιωματικούς του ΣΞ και του ΠΝ σε σχέση με της ΠΑ, στο θέμα του καταληκτικού βαθμού.
 • Δεν ρυθμίζεται το θέμα του καταληκτικού βαθμού των στελεχών προελεύσεων ΕΜΘ και ΕΠΟΠ που κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ.

              γ.   Οικονομικά ζητήματα

 • Οι Ανθυπολοχαγοί (και αντίστοιχοι) προελεύσεως ΕΜΘ διαφαίνεται ότι θα εξακολουθήσουν να βιώνουν την αδικία και, μάλιστα, επαυξημένη, αφού θα τους απονέμεται ένας ακόμα διοικητικός βαθμός (άρθρο 47), αλλά θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μισθό Ανθυπασπιστή, δίχως ταυτόχρονα να μπορούν να κατοχυρώσουν δικαίωμα προσφυγής στα Δικαστήρια για να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους.
 • Δημιουργεί άνιση αντιμετώπιση ανάμεσα σε ε.ε στρατιωτικούς και αποστράτους καθώς και πολιτικό προσωπικό, στο θέμα της λειτουργίας των Στρατιωτικών Λεσχών, όπου πιθανώς να δημιουργήσει προβλήματα στα έσοδα των Λεσχών στο μέλλον (άρθρα 20-21).
 • Δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα για την οικονομική ενίσχυση των στελεχών των ΕΔ συνολικά, των οποίων το εισόδημα εξακολουθεί να παραμένει δίχως την αναγκαία τιμαριθμική αναπροσαρμογή λόγω του καλπάζοντος πληθωρισμού, ενώ αποζημίωση για εκτέλεση υπηρεσίας παραμένει σε επίπεδα δραχμών έτους 1999.
 • Δεν υφίσταται πρόνοια για την αναδρομική οικονομική αποζημίωση των ανεμβολίαστων στρατιωτικών που επιστρέφουν στην εργασία τους.
 • Δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα για την επιστροφή των διπλών εισφορών 2% προς τους δικαιούχους προελεύσεως ΕΜΘ, αρμοδιότητα που είναι αποκλειστικώς του ΥΠΕΘΑ.
 • Εξακολουθεί να μη θεσμοθετείται η υπερωριακή εργασία, γεγονός που λειτουργεί έμμεσα ως θεσμοθέτηση της απλήρωτης εργασίας (κάτι που δυστυχώς επιβεβαιώνεται ως πρόθεση της Ηγεσίας και από την πρόσφατη, κατάπτυστη ΚΥΑ για την αποζημίωση νυκτερινής εργασίας. Συναφώς τούτου, δεν επιλύεται το πρόβλημα των απλήρωτων περιπολιών για το μεταναστευτικό, ούτε τίθενται δικλείδες και απαγορεύσεις για τη συμμετοχή των στελεχών των ΕΔ σε απασχολήσεις πέραν των καθηκόντων τους.
 • Δεν εξορθολογίζεται η διακριτή αντιμετώπιση ως προς την καταβολή του επιδόματος των στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων.
 • Εξακολουθεί να μην εξομοιώνεται ο μισθός των σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών με τους μισθούς σπουδαστών στις Σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας.
 • Εξακολουθούν να εξαιρούνται οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) από επιδόματα και αποζημιώσεις.

              δ.   Μέριμνα προσωπικού / Θέματα πρόνοιας

 • Καταργούνται τα ΓΝΟΠΣ [άρθρο 79 (Καταργούμενες Διατάξεις)]. Μια πρόνοια του (α) ομοίου που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και που αποδεικνύει στην πράξη ότι ουδεμία πρόθεση μέριμνας έχει το προς ψήφιση νομοσχέδιο. Στη δε, ΑΣΥΡ, διαπιστώνουμε ότι δεν υφίσταται καν η «ανάγκη» για τεκμηρίωση της εν λόγω ρύθμισης, η οποία θα συνδράμει στη διαιώνιση αδικιών και τη διαρκή εμπλοκή των στελεχών ως θιγόμενα στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, έρμαια ενώπιον κάθε πιθανής διοικητικής αυθαιρεσίας.
 • Δημιουργούνται δύο νέοι ειδικοί λογαριασμοί (άρθρα 3 έως 8 και 9 έως 14 για ΣΞ και ΠΑ αντίστοιχα) στα πρότυπα υφιστάμενου λογαριασμού που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες με ευεργετικά αποτελέσματα για το προσωπικό του ΠΝ, δίχως να έχει εξηγηθεί επαρκώς στο ενδιαφερόμενο προσωπικό (ΣΞ-ΠΑ) το πραγματικό όφελος της εν λόγω θεσμοθέτησης. Αποτέλεσμα αυτής της παράλειψης να εκλαμβάνεται από πλήθος στρατιωτικών ως «αντισταθμιστική» κράτηση για το 1% υπέρ των ΜΤ που κακώς καταργήθηκε.
 • Όταν αποδεδειγμένα μεγάλο μέρος των παραιτήσεων αφορά Αξιωματικούς ΑΣΕΙ, δεν υφίσταται ούτε μία διάταξη στο παρόν νομοσχέδιο που να απευθύνεται σε αυτές/ούς. Ούτε μέριμνας, ούτε σταδιοδρομίας, ούτε για κανένα άλλο ζήτημα. Οι παραιτήσεις ξεκινούν ήδη από τις ΑΣΕΙ και οξύνονται ανά περίπτωση στους χαμηλούς, κυρίως, βαθμούς (ιδίως στο ΠΝ).
 • Δεν επιλύεται το ζήτημα της διατήρησης της ένδειξης ΕΥ/ΥΓ (Ελαφράς Υπηρεσίας/Υπηρεσίας Γραφείου) στην ειδικότητα (μετά το βαθμό) των στελεχών του ΣΞ, γεγονός που υποδηλώνει προς τρίτους την ιατρική κατάσταση των στελεχών και η δήλωσή της εναντιώνεται στον ΓΚΠΔ.
 • Εξακολουθεί να μη αποκαθίσταται το πρόβλημα με την επιμέλεια τέκνων ΑμΕΑ (δικαστικοί συμπαραστάτες).
 • Εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά προβλήματα σε ζητήματα αδειών του στρατιωτικού προσωπικού.

              ε.    Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

 • Το άρθρο 22 διαφαίνεται ότι φιλοδοξεί να θεσμοθετήσει την εξυπηρέτηση των στρατιωτικών από το σύνολο των φαρμακείων. Εντούτοις, ο τρόπος εγείρει σοβαρά ερωτήματα, καθ’ όσον η σύμβαση μιας ιδιωτικής επιχείρησης με ένα φορέα του Δημοσίου μόνο προαιρετική μπορεί να είναι (όπως εξάλλου συμβαίνει και με την εξυπηρέτηση ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ). Ο όρος «δύναται» στο άρθρο αποδεικνύει ότι εν λόγω λεπτομέρεια είναι εις γνώση του νομοθέτη. Ως εκ τούτου δεν δύναται να γίνει κατανοητό τι ακριβώς ρυθμίζεται με το παρόν άρθρο, όταν ήδη υπάρχουν φαρμακεία που εξυπηρετούν κατόπιν σύμβασης με το ΓΕΣ. Ειδικότερα, προκαλεί μεγαλύτερες απορίες η διευκρίνιση της παρα.12 του άρθρου 76 (Εξουσιοδοτικές διατάξεις), η οποία προβλέπει ότι η εν λόγω παροχή θα ρυθμίζεται από ΚΥΑ των Υπουργών Άμυνας, Οικονομικών και Υγείας, κατόπιν εισηγήσεων του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως προς τους όρους και προϋποθέσεις της παροχής. Μεταφέρεται/ενσωματώνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των στρατιωτικών στον ΕΟΠΥΥ; Όποιο φαρμακείο εξυπηρετεί ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα εξυπηρετεί υποχρεωτικά και τους ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ; Το άρθρο είναι συνολικά ασαφές.

              στ.  Εργασιακά θέματα

 • Την πλήρη έλλειψη μέριμνας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παραιτήσεις στις ΕΔ και ιδίως στο ΠΝ. Υπενθυμίζουμε ότι ακόμα και το περιβόητο επίδομα, πρώην Στόλου, νυν αποστολών, που είχε παρουσιαστεί από τον κ. Πρωθυπουργό 4 μήνες πριν ως θεσμοθετημένο, εξακολουθεί να βρίσκεται στον αέρα και η απόδειξη είναι η απουσία του και από αυτό το νομοσχέδιο.
 • Δεν αναλαμβάνονται ενέργειες για την καταπολέμηση της διοικητικής αυθαιρεσίας, τα αποτελέσματα της οποίας αποδεικνύονται διαρκώς σε αίθουσες δικαστηρίων όπου και δικαιώνονται θιγόμενα στελέχη.

              ζ.    Θέματα Μετοχικών Ταμείων

 • Τα άρθρα 29-30 κρίνονται συνολικά απαράδεκτα και οφείλουν να επαναξιολογηθούν συνδυαστικά με άλλα άρθρα (35, 36, 40) και νομοθετήματα [ΥΑ Φ. 951.1/101/1243962/Σ. 5091 (ΦΕΚ Β΄ 6694 αναφορικά με το ΒΟΕΑ του ΣΞ)]. Το ΜΤΣ οφείλει να ξεκαθαρίσει εάν αντιμετωπίζει θέματα βιωσιμότητας (οπότε υπάρχει ανάγκη για πρόσθετα έσοδα και περαιτέρω περικοπές) ή αν δεν αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα και ως εκ τούτου έχει τη δυνατότητα ανακατανομής των μεριδίων στους μερισματούχους, η οποία σε κάθε περίπτωση οφείλει να γίνει με στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων. Υπενθυμίζεται ότι τα ΜΤ επλήγησαν με την κατάργηση της εισφοράς 1%, όταν θα έπρεπε αντ’ αυτής να έχει καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης που εξακολουθεί να παρακρατείται αναιτίως.
 • Σε συνάφεια με την ανωτέρω παρατήρηση, θεωρούμε ότι το ποσόν που απαιτείται για αναδρομική δήλωση γάμου στο ΜΤΣ είναι υπερβολικό και μπορεί να επανεξεταστεί (όπως και η αναγκαιότητα για αναδρομικότητα) (άρθρο 36).
 • Το άρθρο 40 κρίνεται, το λιγότερο, ακατανόητο, αν όχι ύποπτο. Οι αναλογιστικές μελέτες αφορούν τον έλεγχο βιωσιμότητας εκάστου Ταμείου και είναι δαπανηρές. Τα ΔΣ των ΜΤ οφείλουν να ελέγχουν ετησίως τα οικονομικά στοιχεία και να πράττουν τα δέοντα ανεξάρτητα από νομικές υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι το εν λόγω άρθρο δεν τεκμηριώνεται επαρκώς στην ΑΣΥΡ, εκτιμάται ότι ο λόγος για τον οποίον να απαιτείται η θεσμοθέτηση τακτικών ελέγχων βιωσιμότητας εκλείπει. Εν λόγω συμπέρασμα ενισχύεται από το γεγονός ότι το σύστημα είναι διανεμητικό, δηλαδή μοιράζει με βάση όσους πόρους έχει συγκεντρώσει, ως εκ τούτου θεωρείται σχεδόν αδύνατον να «πέσει έξω». Πέραν τούτων, η παραπομπή στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 9 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160) δημιουργεί ανησυχία διότι αφήνει να εννοηθεί ότι η διαχείριση του Μετοχικού Ταμείου επαφίεται στην ερμηνεία ή τις εκτιμήσεις του Υπουργού Εργασίας και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, αφαιρώντας αρμοδιότητες από τις Διοικήσεις των ΜΤ. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Ηγεσία πιθανότατα επιθυμεί να γνωρίζει τα ταμειακά διαθέσιμα και τα αποθεματικά τους (όπου τα δεύτερα εκτιμάται ότι δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουν να ενισχύονται καθ’ όσον είναι μη αξιοποιήσιμα). Είναι προφανές ότι ο λόγος για μια τέτοια ενέργεια μπορεί να προσεγγιστεί μόνο εκ του πονηρού.
 • Αναφορικά με το άρθρο 41, είναι αδιανόητο η ανακατανομή του ΔΣ του ΜΤΣ να μην συμπεριλαμβάνει ανώτερο Αξιωματικό απόφοιτο της ΣΜΥ, προκειμένου η μεγαλύτερη μάζα στελεχών του ΣΞ να μην έχει εικόνα για τη λειτουργία του ΜΤ και πως αξιοποιούνται οι εισφορές τους.

              η.   Υπηρεσιακά θέματα

 • Δεν επιλύεται το μείζον θέμα της υπέρβασης των μηνιαίων ανώτατων αριθμών φυλακών/υπηρεσιών ανά βαθμό και έτη υπηρεσίας.
 • Εξακολουθεί να μην χορηγείται ισοτιμία στα πτυχία των ΑΣΣΥ με τα αντίστοιχα των ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα, με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι των ΑΣΣΥ να εισέρχονται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να εξέρχονται απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας, δηλαδή ένα σκαλί κάτω από αυτό που εισήλθαν. Και αυτό την στιγμή που έχει αναγνωριστεί στα (άνευ εισαγωγής διά πανελλαδικών εξετάσεων) Κολλέγια πλήρης αναγνώριση τόσο στην ισοτιμία των πτυχίων τους με αυτά των ΑΕΙ, όσο και ισοτιμία στα επαγγελματικά προσόντα.

              θ.   Συνδικαλιστικά θέματα

 • Όπως ήδη σας γνωστοποιήσαμε με το (γ) σχετικό, η απόσυρση του αρχικού άρθρου 71 μας προκάλεσε εύλογες απορίες και οργή. Αντί να επιλέξετε, έστω και με καθυστέρηση 3 ετών τα έργα σας να φανούν συνεπή με τα λόγια σας, κάνατε πίσω, ενέργεια που έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια. Ένα εξ αυτών, ότι πάλι το Υπουργείο «βάζει πλάτη» σε μια Ομοσπονδία που έχει χαρακτηριστεί στο παρελθόν από αρθρογραφία «εργοδοτική» και «κομματική». Στο συνδικαλισμό στις ΕΔ υπάρχουν διαπιστωμένα σοβαρά προβλήματα τα οποία έχουν ως αφετηρία τη γενικότερη αναρχία που επικρατεί. Επί παραδείγματι, υφίστανται συνδικαλιστές που οφείλει να διερευνηθεί αρμοδίως εάν κατέχουν σύννομα τη συνδικαλιστική ιδιότητα. Ενώ, λοιπόν, διαπιστώσαμε τη βούλησή σας να επιλύσετε ζητήματα, έστω κι αν δεν αγγίξατε αρκετά εξ αυτών, τελικώς επιλέξατε την αναβολή της επίλυσης των προβλημάτων. Κρίμα, διότι ήταν από τα άρθρα που βρίσκονταν προς τη σωστή κατεύθυνση.

              Κύριε Υπουργέ.

Ο κατάλογος με τα προβλήματα που έχουμε πάγια στην ατζέντα μας και θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε στην ανωτέρω καταγραφή είναι ατελείωτος. Εάν ο σκοπός μας ήταν να χαϊδέψουμε αφτιά, θα το είχαμε κάνει ώστε κάθε στέλεχος να έβλεπε καταγεγραμμένο το πρόβλημα που το απασχολεί. Όμως δεν λειτουργούμε έτσι. Το ερώτημα δεν είναι γιατί δεν τα μνημονεύουμε όλα, αλλά γιατί δεν ασχοληθήκατε με αυτά.

Τα γνωρίζατε.

Σας τα έχουμε γνωστοποιήσει κατ’ επανάληψη.

Μας έχετε απαντήσει κατ’ επανάληψη.

 Τρεισήμισι χρόνια είναι μεγάλο χρονικό διάστημα για να είχατε προετοιμαστεί καταλλήλως, να είχατε επικοινωνήσει με τα όποια και όσα συναρμόδια Υπουργεία κρίνατε ότι έπρεπε, να είχατε ρυθμίσει τις εκκρεμότητες.

 Τρεισήμισι χρόνια είναι ικανό χρονικό για να είχατε προετοιμάσει καταλλήλως ένα νομοσχέδιο για το προσωπικό, που να έδινε λύση σε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αντί να προκαλεί τόσες αντιδράσεις.

Αντ’ αυτού φέρατε ένα νομοσχέδιο που ενώ ονομάζεται μέριμνας, καταργεί σχετικά πρόσφατες ρυθμίσεις πραγματικής μέριμνας. Πρόσφατα αναφέραμε σε άλλο έγγραφό μας ότι είναι ξεκάθαρο πως, η Πολιτεία κάνει διαχείριση πόρων εις βάρος των στρατιωτικών (προσδιορίζοντας τις απολύσεις, τις αναστολές καθηκόντων, τη μη συμμόρφωση με το νόμο για οικονομικές εκκρεμότητες κλπ). Δυστυχώς μας επιβεβαιώνεται εκ νέου.

 Παρά ταύτα, θεωρούμε ότι έστω και τώρα μπορεί κάτι να περισωθεί. Ποτέ δεν είναι αργά. Η Ομοσπονδία μας θα υποβάλει αρμοδίως τεκμηριωμένες, ρεαλιστικές και ελεγμένες προτάσεις για την επίλυση πολλών προβλημάτων, είτε επί των υφιστάμενων άρθρων, είτε εκτός νομοσχεδίου, τα οποία ευελπιστούμε ότι η Ηγεσία θα υιοθετήσει.

 Σας παρακαλούμε να μείνετε συνεπής σε όσα μας γνωστοποιήσατε στην επίσημη συνάντησή σας με την Ομοσπονδία μας το Σεπτέμβριο. Δεν έχετε κανένα λόγο να μην το πράξετε.