Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

05
Τρι, Δεκ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Μέριμνα Οικογενειών Στρατιωτικών (Φοίτηση Τέκνων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΧΕΤ.:   α.   Σ.Κ. 300-6 , «Κανονισμός Στρατιωτικών Οικημάτων Αξκών -  Υπξκών (ΣΟΑ-ΣΟΜΥ)]

              β. Υπ’ αριθμ. Φ.454/11/229946/Σ. 3662/2023 Απόφαση ΥΕΘΑ [ΦΕΚ Β’ 3267, «Ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.]

              γ. ΥΑ αριθμ. Φ.411/12/362832/Σ.8977/2021 (ΦΕΚ Β ΄5700,  «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»

              δ. Το υπ αριθμ. πρωτ. 115/9-Μαρ-23 έγγραφό μας

Η  Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής  Ενότητας Καστοριάς μεταφέρει   τον προβληματισμό πολλών στελεχών των ΕΔ ως προς την έλλειψη μέριμνας για τη στήριξη των τέκνων που φοιτούν σε Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετικές πόλεις.

Καθίσταται προφανές ότι σε μια τέτοια περίπτωση οι οικογένειες θα αναγκαστούν να διατηρούν τουλάχιστον τρία διαφορετικά νοικοκυριά (με ενοίκια), για να υποστηρίξουν τις σπουδές των παιδιών τους, όταν είναι γνωστό ότι σε αρκετές περιπτώσεις λόγω των τακτικών μεταθέσεων είναι σύνηθες φαινόμενο η/ο σύζυγος του στρατιωτικού να μην μπορεί να εργάζεται, στερώντας από ένα μισθό το σπίτι, όταν η ακρίβεια θερίζει τα εισοδήματα.

Αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης είναι, μοιραία, η εξαναγκασμένη διακοπή της φοίτησης, άρα ο έμμεσος αποκλεισμός των τέκνων από το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα της πρόσβασης στη δημόσια Παιδεία.

Υπενθυμίζουμε ότι με το (δ) σχετικό είχαμε ενημερώσει έγκαιρα για το εν λόγο πρόβλημα και συγκεκριμένα προτείναμε μια απολύτως ρεαλιστική λύση με μηδενικό κόστος για την Πολιτεία, διά της τροποποίησης της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του (γ) όμοιου, την οποίαν επαναφέρουμε:

«Στον τόπο προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά πολύτεκνοι, γονείς τριών τέκνων, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο με αναπηρία, στελέχη με ανήλικο τέκνο που τελούν σε χηρεία, καθώς και στελέχη που με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, εκτός αν το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίσει διαφορετικά, επειδή συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι ειδικώς αιτιολογημένοι. Στελέχη με τέκνα που θα φοιτήσουν στη Γ΄ Λυκείου μετατίθενται μόνον κατόπιν επιθυμίας τους. Στελέχη με τέκνα που φοιτούν στη Β΄ Λυκείου και θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, εξαιρούνται από τις ετήσιες μεταθέσεις για τα επόμενα δύο (2) έτη σε περίπτωση αποτυχίας κατά τις πρώτες εξετάσεις, ενώ μετατίθενται  κατόπιν επιθυμίας τους κατά τα επόμενα τέσσερα (4) χρόνια από τη χρονολογία της πρώτης συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις, στην περίπτωση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εφόσον αυτό καθίσταται εφικτό, εξετάζεται η δυνατότητα μετάθεσης του στρατιωτικού σε Φρουρά πλησίον του τόπου φοίτησης καθ’ όλο τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον 67%.».

Επικουρικά των ανωτέρω, η Ένωση μας προτείνει την τροποποίηση του (α) σχετικού ώστε να δίνεται η δυνατότητα  στα τέκνα των στρατιωτικών να στεγαστούν σε αδιάθετα στρατιωτικά οικήματα, εφόσον αυτά φοιτούν σε διαφορετικό τόπο απ’ αυτόν της  υπηρέτησης των γονέων του,  η οικογένεια του ιδίου δεν στεγάζεται στα ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ της περιοχής και δεν διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία στον τόπο υπηρέτησης ή φοίτησης του τέκνου. Η μοριοδότηση και η αφαίρεση μορίων για τη στέγαση του τέκνου θα πραγματοποιείται  σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα (α) και (β) όμοια. Το παραπάνω μέτρο επέχει μηδενικό κόστος για την υπηρεσία και στην ουσία δίνεται η δυνατότητα ώστε αδιάθετες στρατιωτικές οικίες να χρησιμοποιηθούν προς όφελος των στελεχών προκειμένου να μην απαξιώνονται, προσφέροντας αφενός έσοδα στην υπηρεσία αλλά και αφετέρου σημαντική βοήθεια στην οικογένεια του στρατιωτικού.

Η ΠΟΕΣ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για την ανάδειξη του θέματος.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.