Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

16
Κυρ, Ιουν

ΠΟΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Οικονομικά (Επίδομα Αποστολών Στόλου)

ΣΧΕΤ.:   α.   ΠΔ 88-1999 (ΦΕΚ Α΄ 94, «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ»)

              β.   ΥΑ Φ. 400/165047/Σ.4722/17-10-2011 (ΦΕΚ Β΄ 2340, «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ. 400/ 163881/ Σ. 4187/ 08-09-2011 (ΦΕΚ Β’ 2156) απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας ‘’Καθιέρωση των ωρών έναρξης της εργασίας του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ – Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ’’»)

              γ.   Φ. 400/96/264124/Σ.3991/19-Οκτ-14/ΓΕΕΘΑ/Β΄

              δ.   Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176, «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.»)

              ε.    Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 -2021 και λοιπές διατάξεις.»)

        στ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 927/18-11-2022 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων (ΣΥΡΙΖΑ)

        ζ.    Φ. 900α/3756/18701/19-Δεκ-22//ΥΠΕΘΑ απάντηση της ΒτΕ

              η.   Νόμος με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις»

              θ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1848/2020 έγγραφό μας

              ι.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 340/2023 έγγραφό μας

              ια.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 011/2023/ΕΣΠΕΕΝΠΑ

              Κύριε Υπουργέ.

 Παρά την τεκμηριωμένη ανάδειξη των προβλημάτων που μετά βεβαιότητας θα φέρει ο νέος νόμος του ΥΠΕΘΑ [ως σχετικό (η)], που κατά την άποψή μας εσφαλμένα φέρει τον ότι «μέριμνα» στον τίτλο του, δυστυχώς οι ουσιαστικές παρεμβάσεις από πλευράς σας ήταν ελάχιστες και αρκετές εξ αυτών, δυστυχώς, έμειναν συνεπείς στη φιλοσοφία του νέου νόμου: έγιναν με λάθος τρόπο.

 Ήδη καταγράφονται οι πρώτες σοβαρές διαμαρτυρίες από το προσωπικό του ΠΝ, όπως αποκαλύπτει, με το σχετικό (ια) έγγραφό της που σας αποστέλλουμε συνημμένως, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής (ΕΣΠΕΕΝΠΑ), με αφορμή την τροποποίηση του άρθρου 127 του (ε) σχετικού.

 Η εν λόγω Ένωση δεν κάνει τίποτα περισσότερο παρά να τεκμηριώνει το προφανές: υφίσταται σειρά από σοβαρές ενδείξεις συστηματικών παραβιάσεων θεσμοθετημένων εργασιακών και ατομικών δικαιωμάτων του στρατιωτικού προσωπικού του ΠΝ, οι οποίες εμφανώς αφορούν και το υπόλοιπο στρατιωτικό προσωπικό και είθισται να αιτιολογούνται με διάφορα προσχήματα [όπως το ατυχές λεκτικό του άρθρου 127 του (ε) ομοίου περί τη δήθεν απουσία ωραρίου ή δικαίωμα στην ανεξέλεγκτη υπέρβαση αυτού]. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι:

              α.   Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο δεν προβλέπει υπερωριακή αποζημίωση για το στρατιωτικό προσωπικό [ιδέτε άρθρο 20 του (δ) ομοίου], παρόλο που η υπερωριακή εργασία στις ΕΔ παρέχεται σε διαρκή βάση.

              β.   Η υπερωριακή εργασία δεν αναγνωρίζεται ούτε ως εργάσιμος χρόνος (άρα δεν συμψηφίζεται με το 40ωρο), ούτε ασφαλιστικά.

              γ.   Υφίστανται διαδικασίες κατά τις οποίες το προσωπικό του ΠΝ βρίσκεται σε γνήσια ετοιμότητα προς εργασία, ήτοι σε αμεσότητα ανάκλησης και επιστροφής στην Υπηρεσία του, προς εκτέλεση υπηρεσίας.

              δ.   Ο θεσμοθετημένος εβδομαδιαίος εργάσιμος χρόνος του 40ώρου [ιδέτε (β) σχετικό] παραβιάζεται συστηματικά παρά και το (γ) σχετικό που εφιστούσε την προσοχή για τη μη υπέρβαση του ωραρίου πέραν των 40 ωρών, στις οποίες, κακώς, δεν συμπεριλαμβάνονται οι 24ωρες υπηρεσίες/φυλακές;

              ε.    Απόρροια των ανωτέρω είναι οι διαρκείς παρεμβάσεις της Υπηρεσίας στον θεσμοθετημένο με το (α) σχετικό και συνταγματικώς κατοχυρωμένο προσωπικό χρόνο των στελεχών.

 Παρά το γεγονός ότι το επίδομα που είχε εξαγγελθεί ως «Στόλου» στη συνέχεια υποβαθμίστηκε σε «αποστολών», τελικώς διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι επεκτάθηκε σε πρόσθετους δικαιούχους που δεν καθορίζονται αλλά εκτελούν τα γενικά κι αόριστα καθήκοντα των «ειδικών αποστολών», την στιγμή που το προσωπικό του ΠΝ περιορίζεται ρητώς σε αυτό που υπηρετεί στο Στόλο και μάλιστα υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

 Επιπλέον τούτων τίθεται ένα αυθαίρετο ανώτατο όριο ετήσιας αποζημίωσης, το οποίο δεν διευκρινίζεται ούτε πως (με ποιον τρόπο) θα επιμεριστεί, ούτε με ποια κριτήρια, πόσο μάλλον αν οι δικαιούχοι (ως φημολογείται) θα αφορούν και τις Ειδικές Δυνάμεις, κάτι που είχε αποκαλύψει τεκμηριωμένη έγκριτη αρθρογραφία του αμυντικού ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα.

 Καθίσταται πλέον προφανές ότι, με αφορμή ένα επίδομα που φέρεται να θεσμοθετήθηκε με την ελπίδα ότι θα αναχαιτίσει τις παραιτήσεις ειδικώς στο ΠΝ, περισσότερο χρησιμοποιήθηκε ως αφορμή να προστεθούν κι άλλοι δικαιούχοι, πιθανότατα εις βάρος των στελεχών του ΠΝ.

 Υπενθυμίζουμε ότι εν λόγω επίδομα είχε εξαγγελθεί τόσο στη ΔΕΘ, όσο και στο Ναύσταθμο Σαλαμίνος από τον κ. Πρωθυπουργό, είχε παρουσιαστεί από το βουλευτή ΝΔ Β3 Νοτίου Τομέα κ. Δ. Χατζιδάκη, ενώ από τον ίδιο και τον έτερο βουλευτή ΝΔ Κέρκυρας, κ. Στ. Γκίκα, αμφότεροι απόστρατοι συνάδελφοι του ΠΝ, έχει γίνει και ερώτημα κοινοβουλευτικού ελέγχου και από όλες τις περιπτώσεις είχε καταστεί ξεκάθαρο ότι αφορούσε αποκλειστικά το προσωπικό του ΠΝ. Παρά ταύτα, διαφαίνεται ότι αποφασίστηκε με αδιαφανείς όρους να επεκταθεί και σε στελέχη εκτός ΠΝ ενώ θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους και στελέχη του ΠΝ που αποδεδειγμένα σχετίζονται με την εκτέλεση των αποστολών των Πολεμικών Πλοίων (ομάδες επισκευών, διοικητικής μέριμνας κλπ).

 Κατόπιν των ανωτέρω, τίθενται τα κάτωθι ερωτήματα που χρήζουν τεκμηριωμένης απαντήσεως:

              α.   Πως ορίζεται το ανώτατο ύψος της δαπάνης όταν οι απασχολήσεις του Στόλου είναι αδύνατον να προσδιοριστούν, τουλάχιστον στην τρέχουσα χρονική συγκυρία, καθ’ όσον εξαρτώνται από τις γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις (βλ. καλοκαίρι 2020), ακόμα και από καιρικές συνθήκες ή φυσικά φαινόμενα (πχ μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, συνδρομή σε διασώσεις κλπ);

              β.   Για ποιον λόγο οι δικαιούχοι ορίζονται με διαφορετικό τρόπο; Συγκεκριμένα, γιατί οι μεν δικαιούχοι του ΠΝ ορίζονται ρητώς ως «πληρώματα των πολεμικών πλοίων», ενώ οι υπόλοιποι δικαιούχοι καλύπτονται από ένα πέπλο γενίκευσης υπό τη γενική φράση «Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική αποστολή»;

              γ.   Ποιες είναι οι εν λόγω «ειδικές αποστολές»; Ποια καθήκοντα και ποια είδη εκτέλεσης υπηρεσίας εμπεριέχουν και με ποια κριτήρια έχουν επιλεγεί; Σε ποιο Όπλο και ποιες Υπηρεσίες/Μονάδες υπηρετούν εν λόγω δικαιούχοι;

              δ.   Στην (υποθετική) περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν είναι μόνο στελέχη του ΠΝ, πως και με ποια κριτήρια θα γίνεται ο επιμερισμός των ποσών και ιδίως στην περίπτωση που το κόστος υπερβαίνεται το ανώτατο όριο των 25 εκατομμυρίων κατ’ έτος;

              ε.    Προτίθεται η Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ να αναγνωρίσει και θεσμοθετήσει την υπερωριακή εργασία και κατ΄ αντιστοιχία την αποζημίωση και ασφάλισή της, αφού αποδεδειγμένα παρέχεται από το στρατιωτικό προσωπικό;

              στ.  Προτίθεται η Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ να αναγνωρίσει τη γνήσια ετοιμότητα προς εργασία, ή θα συνεχίσει να «κρύβεται» πίσω από την ατυχή περιγραφή του άρθρου 127 του (ε) ομοίου κατά την οποίαν οι στρατιωτικοί εργάζονται «χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας», παραγνωρίζοντας ότι ο ανωτέρω προσδιορισμός δεν αφορά εργασία πέραν των 40 ωρών εβδομαδιαίως;

              Κύριε Υπουργέ.

 Οι μνήμες από την κατάπτυστη ΚΥΑ για την αποζημίωση νυκτερινής εργασίας που θεσμοθέτησε την απλήρωτη εργασία είναι ακόμα νωπές. Ο νόμος «μέριμνας» που φέρατε δύναται να χαρακτηρισθεί στην καλύτερη περίπτωση μέτριος. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε θερμά να μην επιδεινώσετε περαιτέρω την κατάσταση των στρατιωτικών, οι οποίοι είναι ακόμα εξοργισμένοι λόγω του εμπαιγμού και από άλλες περιπτώσεις (όπως η αυτή του αποκλεισμού από την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 600 €).

 Είναι γεγονός και το αναγνωρίζουμε ότι υφίστανται ανάγκες θέσπισης πρόσθετων αποζημιώσεων για το προσωπικό των ΕΔ, αφού όπως εξάλλου έχουμε αναδείξει κατ΄ επανάληψη [ενδεικτικά με τα σχετικά (θ) και (ι)] είναι κακοπληρωμένο, εργάζεται σε δυσμενές περιβάλλον και υπό διαρκώς συρρικνούμενα δικαιώματα (εργασιακά και ατομικά). Δεν είναι, όμως, δίκαιο, ούτε ηθικό, ούτε πρέπον, με αφορμή τη θέσπιση μιας αποζημίωσης που αναγνωρίζει τη δυσκολία στις συνθήκες εργασίας σε συγκεκριμένο προσωπικό των ΕΔ, να προστίθενται με αδιαφανή άλλοι δικαιούχοι για τους οποίους η Πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει ξεχωριστά. Μην ρίχνετε περισσότερο νερό στο μύλο της αυθαιρεσίας και της αδικίας, μην δημιουργείται κι άλλα παιδιά και αποπαίδια.

 Το υπό σχολιασμό επίδομα αφορούσε το προσωπικό του ΠΝ και αυτό έχει ξεκαθαριστεί με κάθε τρόπο. Εξάλλου κι εσείς ο ίδιος έχετε αναγνωρίσει με τη (ζ) σχετική απάντησή σας που προκλήθηκε από τη (στ) σχετική ερώτηση της βουλευτού ΣΥΡΙΖΑ Α΄ Αθηνών, κας Αγγελική Αδαμοπούλου, ότι αναγνωρίζετε τις ιδιαιτερότητες των συνθηκών εργασίας του προσωπικού του ΠΝ, για το οποίο «στο πλαίσιο υλοποίησης των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2022, το ΥΠΕΘΑ κατέθεσε σχέδιο τροπολογίας στο Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με την προσαύξηση του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή».

 

        Κατόπιν των ανωτέρω σας και προκειμένου να μην φανείτε ανακόλουθοι, ούτε εσείς, ούτε ο κ. Πρωθυπουργός, παρακαλούμε να προσδιορίσετε με διευκρινιστική εγκύκλιο ότι το υπόψιν επίδομα αφορά αποκλειστικά τα στελέχη του ΠΝ, διαψεύδοντας άρθρα του αμυντικού ρεπορτάζ που έκαναν λόγο για παρεμβάσεις και παιχνίδια στις πλάτες του στρατιωτικού προσωπικού του ΠΝ με σκοπό την προσθήκη «ημετέρων» στους δικαιούχους.