Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

29
Πεμ, Φεβ

ΠΟΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Συμμετοχή Στρατιωτικών στα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας

ΣΧΕΤ.:   α.   ΚΥΑ αριθμ. 1299/2003 (ΦΕΚ Β΄ 423, «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»)

              β.   Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»)

              γ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 134/2023 έγγραφο ΕΣΠΕΕ Καστοριάς

              δ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 137/2023 έγγραφο ΕΣΠΕΕ Καστοριάς

        Κύριε Υπουργέ.

 Με το παρόν έγγραφό μας σας μεταφέρουμε ως κατεπείγουσες τις διαμαρτυρίες και την αιτιολογημένη αγανάκτηση στρατιωτικών που υπηρετούν κατά βάση σε περιοχές της Φρουράς Καστοριάς, οι οποίοι διαμαρτύρονται αφενός για τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγονται τα περίπολα πυρασφάλειας, αφετέρου για την απόλυτη έλλειψη μέριμνας που συνοδεύεται από πλήρη αδιαφορία από πλευράς της Ηγεσίας.

Πιο συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι η ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς ήδη επί πολλές μέρες έχει ένδειξη επικινδυνότητας «1» (χαμηλή) έως «2» (μέση), τα δασοπερίπολα εξακολουθούν να εκπέμπονται κανονικά, ενέργεια που μόνο σε καψώνι μπορεί να παραπέμψει. Ακόμα σοβαρότερα, ήδη από το πρωί έχουν αρχίσει να επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις της ΕΜΥ για σφοδρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, ενώ ήδη έχουν υπάρχει προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα.

 Την ίδιαν στιγμή μας μεταφέρονται ολοένα αυξανόμενα τεκμηριωμένα παράπονα για την απόλυτη έλλειψη μέριμνας που μετουσιώνεται σε πλήρη αδιαφορία. Ο μηνιαίος αριθμός υπηρεσιών των στελεχών έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό [γίνεται λόγος ακόμα και για δέκα (10)], υπάρχει πλήρης αδυναμία χορήγησης προγραμματισμένων κανονικών αδειών του καλοκαιριού, ενώ σε τουλάχιστον μία περίπτωση που αφορά μετακινήσεις στελεχών προς την 3η ΜΣΕΠ διαφαίνεται ότι υπάρχει και παγίωση πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης επ’ οφελία της Υπηρεσίας.  

 Τελικώς, όχι μόνο δεν φαίνεται να ιδρώνει το αφτί κανενός για τις δυσμενείς εργασιακές συνθήκες των στρατιωτικών, αλλά, προφανώς, για την Ηγεσία οι στρατιωτικοί ως προς τη δική τους ασφάλεια οι στρατιωτικοί αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

              Κύριε Υπουργέ.

 Προσφάτως υπήρξαν γεγονότα που συνδέονται με την ανεξέλεγκτη διεύρυνση των «υποχρεώσεων» των στρατιωτικών στο πλαίσιο της πολυδιαφημιζόμενης «ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού». Δεν θα τα σχολιάσουμε στην παρούσα φάση. Ωστόσο από τα προαναφερθέντα προκύπτουν πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα:

              α. Για ποιον λόγο η αυξημένη επικινδυνότητα για το σύνολο των πολιτών της Πατρίδας μας δεν αφορά τις Ελληνίδες και τους Έλληνες στρατιωτικούς; Ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες που χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνες» ώστε να σταματήσουν οι εκπομπές δασοπεριπόλων; Γιατί οι προειδοποιήσεις του 112 δεν αφορούν τους στρατιωτικούς;

              β.   Για ποιον λόγο η Ηγεσία στερεί διαρκώς από τους στρατιωτικούς θεμελιώδη και κατοχυρωμένα και θεσμοθετημένα δικαιώματά τους με το πάντα εύσχημο πρόσχημα των υπηρεσιακών αναγκών; Αναφερόμαστε στη διαρκή παραπομπή της χορήγησης προγραμματισμένων αδειών στις Καλένδες, στη συστηματική υπέρβαση θεσμικών κειμένων περί τους μηνιαίους ανώτατους αριθμούς υπηρεσιών ανά βαθμό και έτη υπηρεσίας, στην τήρηση του εβδομαδιαίου ωραρίου κλπ.

              γ.   Όταν κατ’ επανάληψη έχουμε εκφράσει επιφυλάξεις ως προς την καταλληλότητα των οχημάτων, ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες για τυχόν (νέο) ατυχημα; Πρέπει να υπάρξει για να γίνει κατανοητό ότι  οφείλει να μπει μία τελεία στη συμμετοχή του προσωπικού των ΕΔ πέραν των θεσμοθετημένων από το (α) σχετικό αρμοδιοτήτων του, που δεν είναι άλλες από τη συνδρομή;

              δ.   Για ποιον λόγο υπάρχει αυτή η υπερεκμετάλλευσή των στρατιωτικών μόνο και μόνο επειδή η Υπηρεσία απλά μπορεί να το κάνει; Ουδεμία αμφιβολία υπάρχει πλέον ότι οι στρατιωτικοί διαρκώς χρησιμοποιούνται διά πάσαν νόσον, διότι απλά δεν έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν να εκτελέσουν Διαταγή, πέραν των εξαιρέσεων του άρθρου 53 (παρα.2) του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

 Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι οι εργασιακές συνθήκες των στρατιωτικών είναι ήδη δυσμενείς και διαρκώς γίνονται δυσμενέστερες, όχι ένεκα συγκυρίας αλλά από πολιτικές επιλογές. Μέριμνα αποδεδειγμένα δεν υφίσταται παρά μόνο στα λόγια. Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία αποδεδειγμένα υπάρχει μόνο στη θεωρία. Ως πότε θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση; Ως πότε θα αντιμετωπιζόμαστε ως πολίτες και εργαζόμενοι β’ κατηγορίας;

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για:

 

  • Την άμεση επαναφορά των διαδικασιών εκπομπής περιπόλων πυρασφάλειας στο παλαιότερο καθεστώς (δηλαδή από κατάσταση «3 και πάνω και με συνοδεία στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας).

 

  • Την άμεση ακύρωση των περιπόλων καθ’ όλη τη διάρκεια της καταιγίδας.

 

  • Την άμεση ανάληψη ενεργειών μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό αρχής γενομένης από τη χορήγηση των προγραμματισμένων αδειών.

 

  • Την αυστηρή τήρηση του εβδομαδιαίου ωραρίου, της χορήγησης των προβλεπόμενων απαλλαγών, της αναγνώρισης των πραγματικών συνθηκών της νυκτερινής εργασίας κλπ.

 

  • Την άμεση πρόσθετη αποζημίωση των μετακινούμενων στελεχών για τη συμμετοχή τους σε δασοπερίπολα.

 Συνημμένα σας αποστέλλουμε τα σχετικά (γ) και (δ), συνοδευόμενα από οπτικοακουστικό υλικό, προκειμένου να μην υπάρξει αμφισβήτηση των συνθηκών εργασίας των στελεχών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

 Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη  του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.