Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

05
Τρι, Δεκ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:  Οικονομικά (Εισοδηματικά Κριτήρια Στρατιωτικών)

ΣΧΕΤ.:   α.   ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. Φ.840/134808/Σ.21822/2022 (ΦΕΚ Β΄ 6672, Καθορισμός του ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης και των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»)

              β.   ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. Φ.841/26674/Σ.4145/2023 (ΦΕΚ Β΄ 1425, Καθορισμός ύψους, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της προσαύξησης του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθήκων εργασίας για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική αποστολή.»)

              γ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 032/2023 έγγραφό μας

              δ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 035/2023 έγγραφό μας

              ε.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 051/2023 έγγραφό μας

              στ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 054/2023 έγγραφό μας

              ζ.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 057/2023 έγγραφό μας

 

   1.   Επί σειρά μηνών η Ένωσή μας έχει αναδείξει τις ιδιαίτερα σοβαρές παρενέργειες που δημιούργησε στο εισόδημα των στρατιωτικών η «μέριμνα» της Πολιτείας, στο πλαίσιο είτε συμμόρφωσης με τους νόμους που η ίδια έχει ψηφίσει αλλά δεν εφάρμοζε, ή εξαγγελιών η υλοποίηση των οποίων εκκρεμούσε.

 

   2.   Όπως έχουμε αποδείξει και πλέον θεωρούμε ότι δεν υφίσταται καμία αμφιβολία επί τούτων, αποζημιώσεις για εκτέλεση υπηρεσίας που φορολογούνταν αυτοτελώς ενσωματώθηκαν με διάφορους τρόπους στο εισόδημα των στρατιωτικών. Υπενθυμίζουμε:

              α.   Την κατάργηση των πλευσίμων και αντικατάστασή τους από την «προσαύξηση» στο επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας) παρά το γεγονός ότι η κατάργηση δεν υφίστατο στην πρόβλεψη του νομοθέτη.

              β.   Τη σιωπηρή κατάργηση της αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας σε ημέρες αργιών.

              γ.   Την ενσωμάτωση της αποζημίωσης για εκτέλεση νυκτερινής υπηρεσίας στο εισόδημα.

 

   3.   Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω, στα οποία προστίθενται οι πενιχρές και προσεκτικά στοχευμένες αυξήσεις πείνας που δόθηκαν πρόσφατα με το ν.5045/2023 (Α΄ 136), είναι η εκτόξευση του εισοδήματος των στρατιωτικών με αποτέλεσμα να αλλάζουν φορολογική κλίμακα, κάτι που αποδεικνύεται διαρκώς από τα μηνιαία φύλλα μισθοδοσίας των στελεχών, τα οποία απευθύνονται σε λογιστικά γραφεία τα οποία τους επιβεβαιώνουν τον οικονομικό όλεθρο που έρχεται και που εξαϋλώνει το εισόδημα των στρατιωτικών με κάθε δυνατό τρόπο. Ωστόσο, το πρόβλημα γίνεται ολοένα μεγαλύτερο.

 

   4.   Εκτός από την άμεση μείωση του εισοδήματος (σε πρώτο χρόνο διά της αύξησης φόρων και κρατήσεων) που θα συνοδευτεί από πρόσθετη φορολόγηση κατά την εκκαθάριση της εφορίας για το επόμενο έτος, έχει προκύψει μια ιδιαίτερα σοβαρή παρενέργεια που έχει υπεκφύγει της προσοχής και που θα επιφέρει τεράστια επιπλέον μείωση, ιδίως σε περιπτώσεις οικογενειών με παιδιά. Αναφερόμαστε στις έμμεσες μειώσεις των εισοδηματικών κριτηρίων.

 

   5.   Ήδη υπήρχαν περιπτώσεις όπου στρατιωτικοί, ως δήθεν «έχοντες» αποκλείονταν με εισοδηματικά κριτήρια από τις (δυστυχώς αναγκαίες πλέον) κρατικές ελεημοσύνες τύπου food-pass, fuel-pass κλπ. Πλέον, το νέο «φάντασμα» που τους απειλεί είναι ο αποκλεισμός από τους δημόσιους παιδικούς σταθμούς.

 

   6.   Ιδίως μετά το «έγκλημα» της ενσωμάτωσης της «προσαύξησης» του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας στο μισθολόγιο, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι οι στρατιωτικοί θα αποκλείονται από κάθε δημόσια παροχή η οποία σχετίζεται με εισοδηματικά κριτήρια. Όταν μιλάμε για φροντίδα και επιμέλεια τέκνων (και ιδίως σε πολύ μικρές ηλικίες), οι γονείς δεν έχουν καμία επιλογή ως προς το τι θα κάνουν με τα παιδιά: ή θα πρέπει να σταματήσει να εργάζεται ένας εκ δύο γονέων, ή θα πρέπει να απευθυνθούν σε ιδιωτικό σταθμό. Αυτό θα συνεπάγεται μηνιαία απομείωση του οικογενειακού εισοδήματος κατ’ ελάχιστο μεσοσταθμικά κατά τριακόσια ευρώ (300 €), έως ένα ολόκληρο μισθό μηνιαίως. Αυτό σε ετήσια βάση θα συνεπάγεται κατ’ ελάχιστο 2.700 € επιπλέον οικονομική ζημία που θα έρθει να προστεθεί στις άμεσες μειώσεις, αυξάνοντας το σύνολο των μειώσεων σε πολλές χιλιάδες ευρώ κατ’ έτος.

 

   7.   Ταυτόχρονα υπενθυμίζουμε ότι το ΠΝ δεν διαθέτει δομές κατάλληλες (βρεφονηπιακούς σταθμούς) για την υποστήριξη των στελεχών του, με αποτέλεσμα οι «λύσεις» να είναι ανελαστικά συγκεκριμένες και να περιορίζονται δραματικά στις προαναφερθείσες.

 

   8.   Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι για μια ακόμα φορά αναδεικνύεται με τον πλέον απάνθρωπο τρόπο η προχειρότητα με την οποίαν αντιμετώπισε η Πολιτεία τις υποχρεώσεις της έναντι των στρατιωτικών στο ΠΝ (αλλά και των ΕΔ γενικότερα) και εκφράζουμε δημόσια τον φόβο ότι, όταν γίνουν στην πράξη αντιληπτά όλα τα παραπάνω, οι παραιτήσεις που έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα θα είναι «τίποτα» μπροστά σε αυτές που θα έρθουν. Το στρατιωτικό προσωπικό του ΠΝ έχει κουραστεί από την αδιαφορία και τον εμπαιγμό. Για το λόγο αυτό ζητάμε:

             α.   Τη συνολική επανεξέταση του πλαισίου αποζημιώσεων των σχετικών (α) και (β), προκειμένου αυτές να μεταφερθούν συνολικά στο καθεστώς των αποζημιώσεων για εκτέλεση υπηρεσίας δίχως περαιτέρω συνυπολογισμό στο εισόδημα.

             β.   Την επαναφορά της αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας σε ημέρες αργίας με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή της σε ρεαλιστικά επίπεδα.

             γ.   Την αναπροσαρμογή όλων των αποζημιώσεων σε ρεαλιστικά επίπεδα έτους 2023 με ταυτόχρονη ενσωμάτωση αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στο εισόδημα των στρατιωτικών.

             δ.   Την ταυτόχρονη ανάληψη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων μέριμνας προς ενίσχυση του διαρκώς βαλλόμενου στρατιωτικού προσωπικού του ΠΝ, με βάση τις προτάσεις μας.

             ε.   Τη θεσμοθέτηση του συνυπολογισμού των ιδιαιτεροτήτων του στρατιωτικού επαγγέλματος κατά την επιλογή για τους δημόσιους παιδικούς σταθμούς, ανεξαρτήτως εισοδήματος.

 

   9.   Ευελπιστώντας ότι επιτέλους θα γίνει κατανοητό ότι έχει κουράσει η πάγια δικαιολογία ότι «δεν έχουμε μόνο για τις ΕΔ», οι οποίες έχουν καταντήσει το πειραματόζωο για όλη την αγορά εργασίας, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία.