Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

14
Κυρ, Απρ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Συνθήκες Εργασίας στο ΠΝ και Παραιτήσεις Στελεχών

ΣΧΕΤ.:   α.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 042/2022 έγγραφό μας

              β.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 057/2022 έγγραφό μας

              γ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 060/2022 έγγραφό μας

              δ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 011/2023 έγγραφό μας

              ε.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 024/2023 έγγραφό μας

              στ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 032/2023 έγγραφό μας

              ζ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 035/2023 έγγραφό μας

              η.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 040/2023 έγγραφό μας

              θ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 043/2023 έγγραφό μας

              ι.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 051/2023 έγγραφό μας

              ια.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 052/2023 έγγραφό μας

              ιβ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 054/2023 έγγραφό μας

              ιγ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 057/2023 έγγραφό μας

              ιδ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 063/2023 έγγραφό μας

              ιε.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 065/2023 έγγραφό μας

              ιστ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 066/2023 έγγραφό μας

              ιζ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 072/2023 έγγραφό μας

              ιη.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 006/2024 έγγραφό μας

 

   1.   Με το (ιη) σχετικό έγγραφό μας φέραμε στο φως τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στο ΠΝ, παρουσιάζοντας τις παραιτήσεις / αιτήσεις αποστρατείας για το έτος 2023, συγκριτικά με την τελευταία δεκαετία και εστιάζοντας στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Παράλληλα παρουσιάσαμε στοιχεία για τις απολύσεις στρατιωτικών.

 

   2.   Επί σειρά μηνών ακούμε να γίνεται λόγος για μια εικονική πραγματικότητα που διαψεύδεται διαρκώς από την ίδια την καθημερινότητα. Ακούμε διαβεβαιώσεις για προσλήψεις νέου προσωπικού, για περίπου σταθερή κατάσταση, για αυξήσεις, για μέριμνα, για οικονομικό θαύμα για αναγνώριση του έργου των στρατιωτικών. Άραγε, γιατί δεν τα βλέπουν όλα αυτά οι στρατιωτικοί του ΠΝ και συνεχίζουν να παραιτούνται; Τι είναι αυτό που παρουσιάζεται ως τόσο προφανές, αλλά αδυνατούν να αντιληφθούν;

 

   3.   Με το παρόν έγγραφο θα παρουσιάσουμε πέραν πάσης αμφιβολίας τους λόγους για τους οποίους το ΠΝ αφαιμάζεται από προσωπικό σε διαρκή βάση, βασιζόμενοι στις τεκμηριωμένες αναδείξεις προβλημάτων που έχουμε κάνει τα τελευταία δύο έτη και τα οποία, δυστυχώς για όλους, έχουν επαληθευτεί ως απολύτως ακριβείς και εξακολουθούν να υφίστανται.

 

   4.   Η εξαθλίωση και ο εξευτελισμός των στρατιωτικών βασίζονται σε δύο πυλώνες, οι οποίοι επιδεινώνονται με αυξανόμενους ρυθμούς στο πλαίσιο των κυβερνητικών επιλογών. Ο ένας πυλώνας είναι τα οικονομικά και ο δεύτερος οι εργασιακές συνθήκες που διαπλέκονται με την προσωπική / οικογενειακή ζωή των στελεχών και κατ΄ επέκταση με θεμελιώδη δικαιώματά τους.

 

   5.   Ως προς τα οικονομικά:

               α.   Με το (α) σχετικό αποδείξαμε ότι η ημερήσια αποζημίωση των στελεχών βρίσκεται σε επίπεδα 1999 επί δραχμών, δηλαδή υποβαθμισμένη σε υπερθετικό βαθμό. Υπενθυμίζουμε ότι το καθεστώς που εκκρεμεί να εφαρμοστεί από το μνημονιακό ν. 4336/2015 είναι δυσμενέστερο. Κοινώς με την κατά τα διαφαινόμενα επικείμενη εφαρμογή του νόμου, αναμένουμε ιδιαίτερα σοβαρή επιδείνωση στους ήδη κακούς όρους αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας.

               β.   Με το (δ) σχετικό αποδείξαμε ότι όσα ειπώθηκαν για το περιβόητο «επίδομα Στόλου» ήταν κενό γράμμα. Δυστυχώς οι εξελίξεις μας επιβεβαίωσαν με το χειρότερο τρόπο. Με τα σχετικά (στ) και (ζ) επαληθεύτηκαν πλήρως οι ανησυχίες μας: το «επίδομα Στόλου» κατακερματίστηκε σε «“προσαύξηση” στο επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας», η οποία λειτούργησε με ιδιαίτερα εκδικητικό τρόπο προς του προσωπικό του ΠΝ. Η μεγαλύτερη απόδειξη προς τούτο είναι ότι, παρά τη «διαφήμιση» της δήθεν βέλτιστης «νέα πραγματικότητας», μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της ΚΥΑ και μετά από τις συνεχείς πιέσεις μας, η παράγραφος που αφορούσε αποκλειστικά το ΠΝ καταργήθηκε σιωπηρά, ως αποδεικνύεται από έγγραφο του ΓΕΝ, και επανήλθε το, επίσης σιωπηρά, το προηγούμενο «δυσμενέστερο καθεστώς».

               γ.   Με το (ιγ) σχετικό επιβεβαιωθήκαμε πλήρως ως προς τις αποκαλύψεις μας για τερατώδη φορολόγηση των πλευσίμων που καταβάλλονται στο προσωπικό σε συγκεκριμένες και καθορισμένες υπό ασαφείς και αδιαφανείς όρους αποστολές, ως «προσαύξηση» στο επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας. Δυστυχώς αποδείξαμε ότι ο μόνος κερδισμένος της όλης «μεταρρύθμισης» ήταν το κράτος, μέσω της Εφορίας. Υπενθυμίζουμε ότι η Ένωσή μας μαζί με την Ομοσπονδία και άλλες Ενώσεις έχουμε προσφύγει στο ΣτΕ για το θέμα.

               δ.   Με το (ι) σχετικό επιβεβαιωθήκαμε πλήρως ως προς την αποκάλυψη ότι, λόγω της καταβολής θέσπισης της «προσαύξησης» στο επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας η οποία παρά το πνεύμα του νομοθέτη αντικατέστησε την αποζημίωση για εκτέλεση υπηρεσίας, καταργήθηκε σιωπηρά η αποζημίωση για εκτέλεση υπηρεσίας σε αργίες που ανήρχετο στο δυσθεώρητο ύψος των 8,80 € ανά ημέρα. Πιθανώς επειδή κρίθηκε ότι «τόσα λείπουν» από τα ταμεία του Κράτους.

               ε.   Με το (ια) σχετικό αποδείξαμε ότι η επί σειρά ετών μη καταβαλλόμενη αποζημίωση για τη νυκτερινή απασχόληση στο πλαίσιο συστηματικής μη συμμόρφωσης της Πολιτείας με τους νόμους που η ίδια έχει θεσπίσει, τεχνηέντως ενσωματώθηκε στο εισόδημα προκειμένου να φορολογείται και αυτή με δυσμενέστερους όρους, αν και πρόκειται για ειδική (νυκτερινή) αποζημίωση κατά την εκτέλεση υπηρεσίας. Επίσης, προκειμένου ο εμπαιγμός να είναι απόλυτος, ανάλογα με το συνολικό αριθμό εκτελούμενων υπηρεσιών εξαιρούνται της αποζημίωσης το 35 έως 62% των ωρών, όπως εξαιρείται μεγάλος μέρος του στρατιωτικού προσωπικού. Υπενθυμίζουμε ότι η Ένωσή μας έχει προσφύγει στο ΣτΕ μαζί με την Ομοσπονδία και άλλες Ενώσεις για το θέμα.

               στ.  Υπενθυμίζουμε ότι με τα σχετικά (ιβ) και (ιστ) επιβεβαιωθήκαμε πλήρως και ως προς την αποκάλυψή μας ότι οι αποζημιώσεις για εκτέλεση υπηρεσίας κάθε είδους, εφόσον καταβάλλονται μαζί με τη μισθοδοσία, πλέον εγκυμονούν σοβαρότατους κινδύνους για αλλαγή φορολογικής κλίμακας και αυτό διότι παρουσιάζουν ένα τεχνητά φουσκωμένο εισόδημα για τα στελέχη του ΠΝ. Αν και η οριστική «λυπητερή» θα έρθει με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, τα στελέχη που υπηρετούν στο Στόλο ήδη έχουν λάβει μια πρώτη ψυχρολουσία. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο αποκλεισμός χιλιάδων στελεχών με βάση εισοδηματικά κριτήρια, ακόμα και από τις παροχές που θεσμοθετούν τη φτωχοποίηση (τύπου -pass κλπ).

               ζ.   Όσον αφορά τις περιβόητες αυξήσεις πείνας που δόθηκαν με το ν. 5045/2023, όπως θα αποδείξουμε το μόνο που κατάφεραν είναι να επαναφέρουν τους τις μικτές απολαβές στα επίπεδα του 2012, δηλαδή 12 χρόνια πίσω στην τελευταία μισθοδοσία προ περικοπών (αφού καθαρά εξακολουθούν να υπολείπονται), την στιγμή που το κόστος ζωής έχει εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη.

               η.   Ενδεικτικά θα παραθέσουμε τους κάτωθι συγκριτικούς πίνακες μισθοδοσίας που αφορούν Σημαιοφόρο ειδικοτήτων με 22 έτη υπηρεσίας και συγκεκριμένα για άγαμο χωρίς παιδιά, έγγαμο χωρίς παιδιά, έγγαμο με ένα παιδί και έγγαμο με τρία παιδιά, προ περικοπών, επί νέου μισθολογίου και κατόπιν προσφάτων αυξήσεων, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για τον εμπαιγμό:

 

 

Σημαιοφόρος με 22 έτη υπηρεσίας

Μικτά

Κρατήσεις

Καθαρά

1.

Ιούνιος 12

(άγαμος δίχως τέκνα – προ περικοπών)

1.979,23

584,34

1.394,89

2.

Ιούνιος 12

(έγγαμος με 1 παιδί – προ περικοπών)

2.047,85

635,46

1.412,39

3.

Ιούνιος 18 /

Δεκέμβριος 23

(νέο μισθολόγιο – έγγαμος χωρίς παιδιά)

1.900

656,26

1.243,74

4.

Ιούνιος 18 /

Δεκέμβριος 23

(νέο μισθολόγιο – έγγαμος με 1 παιδί)

2.010

698,48

1.311,52

5.

Δεκέμβριος 23

(έγγαμος με 3 παιδιά)

2.080

718,43

1.361,57

6.

Ιανουάριος 24

(μετά αυξήσεων – έγγαμος χωρίς παιδιά)

1.985

685,62

1.299,38

7

Ιανουάριος 24

(μετά αυξήσεων – έγγαμος με 1 παιδί)

2.120

732,23

1.387,77

8.

Ιανουάριος 24

(μετά αυξήσεων – έγγαμος με 3 παιδιά)

2.215

765,10

1.449,9

 

        Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα κάτωθι πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα:

 

  • Στην Ελλάδα της οικονομικής αναβάθμισης από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, κατόπιν και των αυξήσεων εμπαιγμού, μετά τις πρόσφατες αυξήσεις, ο έγγαμος με τρία παιδιά Σημαιοφόρος με 22 έτη υπηρεσίας (ΜΚ 14) διαφέρει μόλις κατά εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) από τον έγγαμο δίχως παιδιά Σημαιοφόρο με το ίδιο ΜΚ. Αυτό σημαίνει ότι για καθένα από τα τρία παιδιά το Κράτος αποζημιώνει με πενήντα ευρώ (50 €) το μήνα, καθαρά.
  • Ο έγγαμος χωρίς παιδιά μετά τις αυξήσεις του Ιανουαρίου 2024 λαμβάνει καθαρά εκατό ευρώ (100 €) λιγότερα από τον αντίστοιχο του 2012 προ περικοπών 2012.
  • Ο έγγαμος με ένα τέκνο μετά τις αυξήσεις του Ιανουαρίου 2024 λαμβάνει επτά ευρώ (7 €) λιγότερα από τον αντίστοιχο άγαμο δίχως τέκνα και είκοσι πέντε ευρώ (25 €) λιγότερα από τον αντίστοιχο έγγαμο με ένα τέκνο προ, προ περικοπών 2012 και στις δύο περιπτώσεις.
  • Την ίδιαν στιγμή διαφεύγει της προσοχής ότι, η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών που λαμβάνουν την αύξηση που «επέτρεψε το δημοσιονομικό περιθώριο» θα εξαϋλωθεί με δύο έμμεσους τρόπους και συγκεκριμένα, αφενός από τη Εφορία αφού τα θιγόμενα στελέχη θα ανέβουν φορολογική κλίμακα η οποία με τη σειρά της θα τους αποκλείει και από το ΕΣΠΑ για παιδικούς σταθμούς. Εξυπακούεται ότι η ζημία που θα προκληθεί σε κάθε οικογένεια θα είναι πολλαπλάσια του οφέλους των αυξήσεων, με αποτέλεσμα αυτά τα 50 € για κάθε παιδί, η οικογένεια να μην τα δει ποτέ.
  • Προκειμένου να χρυσωθεί το χάπι της εξαπάτησης, θα αναφέρουμε ότι, αμφότερες τις έμμεσες περικοπές τα στελέχη θα τις δουν με τις φορολογικές δηλώσεις του έτος 2025, αφού φέτος αναμένεται να έρθει ο «λογαριασμός» που έφεραν οι περσινές ενσωματώσεις στο εισόδημα (πλεύσιμα, νυκτερινή αποζημίωση), οι οποίες θα δηλωθούν στη φετινή φορολογική δήλωση.

 

Συμπέρασμα των παραπάνω είναι ότι, ο θεσμός της οικογένειας θα συνεχίσει να διώκεται με άγριο τρόπο και το 2024 κι έχει ο Θεός και για παραπέρα.

 

   6.   Οι εργασιακές συνθήκες δυστυχώς, όχι μόνο δεν εξαιρούνται, αλλά μάλλον καταλαμβάνουν πρωταγωνιστική θέση στον πυρήνα των προβλημάτων. Υπενθυμίζουμε ότι με τα σχετικά (γ), (ε) (ιδ) και (ιζ) τεκμηριώσαμε κατ΄ επανάληψιν τις ιδιαίτερα δυσμενείς (αν όχι απάνθρωπες) συνθήκες εργασίας που επικρατούν στο ΠΝ. Η λέξη (απάνθρωπες) μπορεί να θεωρηθεί από κάποιους κύκλους ως υπερβολική. Σήμερα θα τεκμηριώσουμε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η λέξη είναι ιδιαίτερα περιγραφική ως προς τι πραγματικά συμβαίνει στην εργασιακή καθημερινότητα των στελεχών:

              α.   Με τα σχετικά (η) και (θ) αποδείξαμε ότι τα στελέχη του ΠΝ εργάζονται πολλές ώρες πέραν του προβλεπόμενου κάθε έτος και οι οποίες δεν αναγνωρίζονται.

              β.   Ταυτόχρονα, η ανάθεση δύο και τριών καθηκόντων, ενίοτε και «μη συνεργαζόμενων», αποτελεί πλέον την καθημερινότητα των περισσότερων στελεχών, όπου κι αν υπηρετούν. Πέραν του αυτονόητου πρόσθετου φόρτου εργασίας, δημιουργείται και πρόσθετη πίεση στο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων (πχ οι απαιτήσεις των προϊσταμένων για περισσότερες θέσεις).

              γ.   Ο υπερβαίνων αριθμός δεδουλευμένων ωρών εργασίας συνδυαστικά με την πολλαπλή απασχόληση δημιουργούν σοβαρή συμπίεση ακόμα και σε μείζονα Δικαιώματα των στελεχών, όπως ο θεσμοθετημένος χρόνος ξεκούρασης και ύπνου. Επί τούτου επισημαίνεται ότι, πάντα με την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών, αποτελεί σύνηθες φαινόμενο να μην τηρούνται καν διάφορα κανονιστικά ή θεσμικά κείμενα των ΕΔ (όπως πχ η ΥΑ που θεσπίζει το 8ωρο).

              δ.   Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι, να έχει παγιωθεί μια απαίτηση, τα στελέχη να είναι όλη την ώρα με ένα τηλέφωνο στο χέρι, ακόμα και μετά το θεσμοθετημένο πέρας της εργασίας, όπου, πλέον, αποτελεί σύνηθες φαινόμενο αρκετά «να παίρνουν και εργασία για το σπίτι», ιδίως όταν πρόκειται για δουλειά γραφείου, αν δεν επιλέξουν να παραμείνουν για περισσότερες ώρες.

              ε.   Σε όλα αυτά οφείλουν να προστεθούν επιπλέον ιδιαιτερότητες, όπως οι αποσπάσεις και διαθέσεις σε άλλες Μονάδες και Υπηρεσίες: Ως προς το Στόλο, αν μέχρι πρότινος κατέφθαναν πληροφορίες για αποσπάσεις σε όμοια πλοία, πλέον αρχίζουμε και λαμβάνουμε πληροφορίες ακόμα και για αποσπάσεις ακόμα και σε πλοία εντελώς διαφορετικού τύπου, όπου τα υπό απόσπαση στελέχη προφανώς και δεν έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση να ανταπεξέλθουν. Για τις δε, Υπηρεσίες Ξηράς, αποτελεί σύνηθες φαινόμενο να διατάσσεται ένα στέλεχος να αποσπαστεί ακόμα και σε περιοχές με μεγάλη χιλιομετρική απόσταση για «κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών».

              στ.  Την ίδιαν στιγμή, υπενθυμίζουμε ότι με το (ε) σχετικό μεταφέραμε τις δικαιολογημένες φωνές αγωνίας και απελπισίας εκατοντάδων στελεχών, τα οποία αισθάνονται εγκλωβισμένα στο Στόλο και βλέπουν ότι, επί της ουσίας, δεν έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν η να συντηρήσουν οικογένεια. Ακόμα σοβαρότερα, διαπιστώνουν ότι έως και η σύναψη κοινωνικών σχέσεων καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερείς, αφού ακόμα κι αν δεν απουσιάζουν συχνά σε αποστολές, η Υπηρεσία (ένεκα της υποστελέχωσης) πάντα προσπαθεί να παρεμβαίνει προς όφελός της στον προσωπικό και οικογενειακό χρόνο των στελεχών τα οποία βρίσκονται υπό ένα παγιωμένο άγχος διαρκούς ανάκλησης στην Υπηρεσία.

              ζ.   Σε όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα, όπως αποδείξαμε με το (ιε) σχετικό, με το ν. 5018/2023 επανήλθαν οι «απολύσεις μέριμνας», όπου πλέον, ακόμα και τα προβλήματα υγείας τιμωρούνται, ακόμα κι όταν η ΑΝΥΕ δεν συνηγορεί προς τούτο με τη γνωμάτευσή της. Ακόμα σοβαρότερα, αυτό διαπιστώνεται έως και σε περιπτώσεις όπου υφίστανται ιδιαίτερα σοβαρές ενδείξεις ότι η Υπηρεσία δεν είναι συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του ΚΝΥΑΕ (ν. 3850/2010) και ως εκ τούτου δεν διαφαίνεται να έχει διασαφηνιστεί / διερευνηθεί εάν το πρόβλημα υγείας σχετίζεται με / προέκυψε από το εργασιακό περιβάλλον (άρα η απόλυση οφείλει να γίνει ένεκα της Υπηρεσίας).

              η.   Όσον αφορά τη λέξη «μέριμνα», πλέον δεν συζητείται ούτε καν ως αστείο, ιδίως με τις κατάπτυστες ΚΥΑ του 2023 που επιβάρυναν το ήδη δυσμενές πλαίσιο που προϋπήρχε και η οποία (μέριμνα) πλέον επαφίεται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια και την ανθρωπιά των διοικούντων, πράγμα απολύτως λογικό: υπενθυμίζουμε ότι η πρόσφατη ΚΥΑ «ευεργετικών μέτρων» μέσα στη γενικότερη καταβαράθρωση που θεσμοθέτησε, εμπεριέχει συγκεκριμένες διατάξεις που στοχοποιούν φωτογραφικά και κατ’ εξαίρεση τα στελέχη του ΠΝ, κάτι που με την πάροδο του χρόνου γίνει αντιληπτό σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό (ελάχιστο χρονικό διάστημα απουσίας και συμμετοχή σε αποστολές κατά το ήμισυ). Παρόλο που έχει αποδειχθεί, ευτυχώς, ότι στο ΠΝ υφίστανται πολλοί διοικούντες με ανθρωπιά και κατανόηση, δυστυχώς η υποστελέχωση σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες απαιτήσεις  και παράλληλες, αντικειμενικές δυσκολίες (όπως έκτακτες απουσίες λόγω COVID) τους δένουν τα χέρια.

              θ.   Όπως τεκμηριώσαμε λεπτομερώς με το (β) σχετικό, τα ανωτέρω έχουν ιδιαίτερα σοβαρή επίδραση στην ψυχική υγεία των στελεχών με άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο στην εργασία. Δεν θεωρούμε καθόλου τυχαία ή συμπτωματική τη συστηματική προσπάθεια της Ηγεσίας να αποφεύγει να μάθει έγκυρα και τεκμηριωμένα την επαγγελματική ικανοποίηση των στελεχών.

 

   7.   Εξυπακούεται ότι ο κατάλογος των προβλημάτων δεν σταματάει εδώ, αφού μπορούν να επεκταθούν σε κάθε επίπεδο. Εντελώς ενδεικτικά αναφέρονται η δυσχέρεια στέγασης λόγω έλλειψης υποδομών (οικημάτων) ή αντίστοιχης παροχής (επίδομα ενοικίου), η ανεπαρκής υποστήριξη οικογένειας (ενδεικτικά, ακόμα και η συνοδεία τέκνου σε Νοσοκομείο Παίδων δεν υποστηρίζεται από την Υπηρεσία), η μη ύπαρξη υποδομών για τα πληρώματα του Στόλου (παιδικοί σταθμοί κλπ), η ανεπαρκής υποστήριξη των στελεχών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε περιπτώσεις δυσχέρειας κάλυψης από τα ναυτικά ή έτερα δημόσια νοσοκομεία (πχ δυσχέρεια εξεύρεσης ραντεβού σε εύλογο διάστημα ή διαρκής αναβολή έως και χειρουργικών επεμβάσεων), τα ανεπαρκή μέσα μεταφοράς προσωπικού από και προς την εργασία και ιδίως σε περιπτώσεις ανάκλησης όπου δεν εκτελούνται δρομολόγια οικείων μέσων κλπ.

 

   8.   Θα επαναφέρουμε τη θέση μας ότι, για την αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει να υπάρξει παροχή σοβαρών κινήτρων και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την άμεση θέσπιση ρηξικέλευθων μέτρων που να στοχεύουν στην πηγή και όχι με ημίμετρα επικοινωνιακού τύπου και προσωρινά οφέλη. Μόνο έτσι οι ΕΔ θα μπορέσουν να ξαναγίνουν ελκυστικός προορισμός. Ζούμε σε μια εποχή που (όπως απεδείχθη και από τις πανελλαδικές εξετάσεις) τα μεν νέα παιδιά δεν επιλέγουν τις ΕΔ ως επαγγελματικό προορισμό, ενώ τα στελέχη επιλέγουν τη φυγή ώστε να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα. Αν αυτός ο συνδυασμός δεν είναι ικανός να σημάνει συναγερμό, τότε δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί.

 

   9.   Ο σημερινός στρατιωτικός δεν ενδιαφέρεται για ανούσιες δικαιολογίες του τύπου τι «επιτρέπει το δημοσιονομικό περιθώριο», όταν βλέπει στην πράξη πως χρήματα δεν υπάρχουν μόνο για το Δημόσιο και ιδίως για τις ΕΔ. Οι συνάδελφοι ανοικτά σχολιάζουν ότι αν ήμασταν ΜΜΕ είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση θα μας στήριζε περισσότερο.

 

   10.   Στο πνεύμα των ανωτέρω θα αναφέρουμε μόνο μερικές από τις προτάσεις μας, κατ’ αρχάς συνοπτικά. Θεωρούμε δε, αναγκαίο να επεκταθούν στο μέτρο του εφικτού και στα στελέχη που σπουδάζουν στα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα:

               α.   Λήψη μέτρων σταδιοδρομικής φύσεως (όπως ενίσχυση του συστήματος μοριοδότησης με αντικειμενικά κριτήρια, προγραμματισμένες εναλλαγές προσωπικού στο Στόλο με βάση την ειδικότητα για αποφυγή εγκλωβισμού, μεταθέσεις με αίσθημα δικαίου κλπ).

               β.   Θέσπιση οικονομικών μέτρων (πχ άμεση αποζημίωση με βάση αφενός τη ρεαλιστική προσφορά των στελεχών και αφετέρου τις τρέχουσες συνθήκες κόστους διαβίωσης, αποκατάσταση μισθολογικών αδικιών κλπ).

               γ.   Ενίσχυση των υφιστάμενων μέτρων μέριμνας προσωπικού με θέσπιση νέων (όπως η δημιουργία υποδομών και διαδικασιών μέριμνας και υποστήριξης τόσο των στελεχών, όσο και των οικογενειών τους, επέκταση υφιστάμενων μέτρων, δημιουργία στεγαστικού προγράμματος, δημιουργία υποδομών υποστήριξης τέκνων όπως με παιδικούς σταθμούς, αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών κλπ).

               δ.   Θεσμοθέτηση υπηρεσιακών και διοικητικών μέτρων (αντιμετώπιση φαινομένων διοικητικής αυθαιρεσίας, τήρηση και θεσμική ενίσχυση των προβλέψεων υπέρ του προσωπικού, παροχή ισχυρών κινήτρων για οικειοθελή δήλωση μονάδων Στόλου, ενίσχυση υφιστάμενων διαδικασιών, συνειδητή προσαρμογή κανονιστικών και θεσμικών κειμένων στις ιδιαιτερότητες του ΠΝ κλπ).

               ε.   Ενίσχυση των εργασιακά συνθηκών με λήψη μέτρων (βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ενίσχυση των εσωτερικών δομών και μέσων, ενίσχυση μέτρων Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, ισχυροποίηση του υφιστάμενου πλαισίου ΥΑΕ, ελαστικοποίηση στην εφαρμογή θεσμικών και κανονιστικών κειμένων που αφορούν δικαιώματα του προσωπικού, ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών κλπ).

 

   11.   Κατόπιν των ανωτέρω θα κρούσουμε για πολλοστή φορά τον κώδωνα του κινδύνου με την ελπίδα ότι η Ηγεσία θα βγει από το γυάλινο πύργο της και θα ασχοληθεί πραγματικά σοβαρά με το πρόβλημα. Σε αυτό το πνεύμα ζητάμε για μία ακόμα φορά απευθείας συνάντηση μέσω της Ομοσπονδίας με εκπροσώπους της Ηγεσίας. Πρέπει επιτέλους να γίνει αντιληπτό ότι, όταν παραιτούνται στελέχη τα οποία έχουν εκπαιδευτεί ήδη (ακόμα και στο εξωτερικό), στα οποία το ΠΝ έχει επενδύσει, τα οποία έχουν τεχνογνωσία, η λύση δεν είναι οι προσλήψεις ΕΠΟΠ «σήμερα», ή η αύξηση των εισακτέων στις Σχολές «χθες» και «αύριο». Η λύση είναι να πειστεί το υφιστάμενο προσωπικό ότι αξίζει να παραμείνει στο ΠΝ.

 

   12.   Παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.