Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

14
Κυρ, Απρ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Οικονομικά (Επίδομα Στόλου)

ΣΧΕΤ.:   α.   ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. Φ.841/26674/Σ.4145/2023 (ΦΕΚ Β΄ 1425, «Καθορισμός ύψους, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της προσαύξησης του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθήκων εργασίας για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική αποστολή.»)

              β.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 502/2023 έγγραφο ΠΟΕΣ

              γ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 032/2023 έγγραφό μας

              δ.   ΕΠ Φ. 841/7/283957/Σ.763/14-Μαρ-23/ΓΕΝ/Ε3

              ε.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 035/2023 έγγραφό μας

              στ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 702/2023 έγγραφο ΠΟΕΣ

              ζ.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 054/2023 έγγραφό μας

              η.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 057/2023 έγγραφό μας

              θ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 063/2023 έγγραφό μας

              ι.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 006/2024 έγγραφό μας

              ια.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 007/2024 έγγραφό μας

              ιβ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 008/2024 έγγραφό μας

              ιβ.  Α.π. 17246 ΕΞ 2024/ΥΠΟΙΚ

              ιγ.   ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. Φ.841/06/282186/Σ.362/2024 (ΦΕΚ Β΄ 928, «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.841/26674/Σ.4145/07-03-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός ύψους, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της προσαύξησης του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική αποστολή» (Β’ 1425).»)

 

   1.   Η Ένωσή μας εδώ και πολλούς μήνες αναδεικνύει το πολύ σοβαρό πρόβλημα των συνθηκών εργασίας στο ΠΝ, που έχει οδηγήσει σε όξυνση του φαινομένου των παραιτήσεων, οι οποίες, δυστυχώς, ως διαρκώς μας μεταφέρεται φαντάζουν ως η μόνη λύση που έχει απομείνει στο στρατιωτικό προσωπικό.

 

   2.   Είναι προφανές ότι οι ασταμάτητες πιέσεις μας και τα αμείλικτα γεγονότα, αποτέλεσαν την αιτία των εξαγγελιών του κ. ΥΕΘΑ κατά την πρόσφατη παρουσία του στο Ναύσταθμο Σαλαμίνος, στο πλαίσιο των οποίων διαβεβαίωσε ότι θα μεριμνήσει για τη δίκαιη αντιμετώπιση του προσωπικού του ΠΝ («δίκαιη ευγνωμοσύνη της ελληνικής κοινωνίαςκαι της πατρίδας»). Ως ενδεικτικό παράδειγμα αυτής, ανέφερε την επαναξιολόγηση του πολύπαθου «επιδόματος Στόλου», εξαγγελία που, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι, προκάλεσε αρκετά θετικά σχόλια.

 

   3.   Η συνολική τοποθέτηση του κ ΥΕΘΑ, αν και απευθύνθηκε αποκλειστικά στο προσωπικό του Στόλου, έδειξε, αν μη τι άλλο, συνειδητοποίηση του προβλήματος, αφού έκανε λόγο για «αποτυχία της ‘‘προσαύξησης’’» και «αντίτιμο». Επίσης, προκάλεσε ιδιαίτερα ευμενή σχόλια από το προσωπικό η τοποθέτηση ότι «το ανθρώπινο δυναμικό που κινεί τον Στόλο μας απαιτεί από όλους εμάς την αναγνώριση της συνδρομής του στην υπεράσπιση της πατρίδας. Η παρατήρηση δε αυτή αφορά το σύνολο των Ενόπλων μας Δυνάμεων». Οι προσβολές προς το τους στρατιωτικούς, ακόμα και με βέλη προερχόμενα μέσα από το ΥΠΕΘΑ, είναι πολύ νωπές.

 

   4.   Από το σύνολο του των στρατιωτικών έγινε αντιληπτό ότι, την ίδια, κιόλας, μέρα εμφανίστηκε και σχετική αρθρογραφία (μεταξύ άλλων και σε όλα τα μεγάλα ΜΜΕ), η οποία έκανε λόγο για αποσύνδεση του «επιδόματος» από τη φορολογία εισοδήματος, καθώς και για λήψη σοβαρών μέτρων μέριμνας, τα οποία, προς πολύ μεγάλη μας ικανοποίηση, διαπιστώσαμε ότι βασίζονταν πάνω στα συμπεράσματα και τις προτάσεις μας.

 

   5.   Βεβαίως εντοπίσαμε τη σοβαρή δυσαρμονία, ότι οι εξαγγελίες δεν έδειξαν να αναγνωρίζουν εμπράκτως την συνεισφορά στελεχών που σχετίζονται άμεσα με τις αποστολές, αλλά δεν ανήκουν στα πληρώματα των πλοίων [πχ προσωπικό από υπηρεσίες ξηράς που εργάζεται υπερωριακά για αποκατάσταση βλαβών, υποστήριξη (κλπ) και τα οποία ομοίως οφείλουν να συμπεριληφθούν στις σχετικές πρόνοιες]. Εντούτοις θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να διορθωθεί.

 

   6.   Ενώ, λοιπόν, οι εξαγγελίες είναι ακόμα νωπές, ήρθε η (ιδ) σχετική τροποποίηση για να φέρει την ψυχρολουσία. Καμία μέριμνα, καμία αποσύνδεση από το εισόδημα, τίποτα γενικώς. Μόνο μια προχειρότητα, που προστέθηκε σε μια ήδη κακογραμμένη ΚΥΑ και που δημιουργεί επιπλέον εύλογα και πολλά ερωτήματα, εκτός από επιπλέον αγανάκτηση.

 

   7.   Η εν λόγω τροποποίηση, ουσιαστικά, δείχνει να προσπαθεί να κατευνάσει το προσωπικό που θα συμμετάσχει στην επικείμενη αποστολή στην Ερυθρά Θάλασσα (εν προκειμένω της Φ/Γ ΥΔΡΑ). Για το λόγο αυτό θεσπίζει μια πρόσθετη αποζημίωση, δίχως καμία άλλη υπόμνηση η μέριμνα, πλην της πληροφορίας για κατ’ εξαίρεση καταβολή εφάπαξ επιδόματος ύψους 1.500 € για τις οικογένειες των στελεχών, δίχως να διευκρινίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

 

   8.   Στο ανωτέρω πλαίσιο, τα 120 € μικτά / 72 € καθαρά που θα αποτελέσουν την αποζημίωση του εν λόγω πλου, θα συμπεριληφθούν κανονικά στο εισόδημα, θα καταβληθούν ως εισόδημα, θα συνυπολογιστούν φορολογικά ως εισόδημα και θα εξαερωθούν μαζί με το εισόδημα, μέρος του οποίου ήδη έχει δαπανηθεί από το προσωπικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τον απόπλου. Το ιδιαιτέρως εντυπωσιακό είναι ότι η συνολική ετήσια δαπάνη παραμένει παραμένει στο ίδιο ύψος (25.000.000 €, ποσόν που εμφανώς προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τον προϋπολογισμό του ΓΕΝ για τα πλεύσιμα).

 

   9.   Υπενθυμίζουμε ότι, δίχως την ανωτέρω τροποποίηση, για τη συγκεκριμένη αποστολή το προσωπικό θα ελάμβανε για ημερήσια αποζημίωση 100 € μικτά / 60 € καθαρά. Κοινώς, η διαφορά (ως δήθεν αναγνώριση του επιπλέον κινδύνου που περιορίζεται στις λέξεις «υψηλή επιχειρησιακή ευθύνη») είναι 12 €/ημέρα καθαρά. Ως έχει επιβεβαιωθεί πλήρως από παλαιότερες αποκαλύψεις μας, όλο το προαναφερθέν ποσόν, θα οδηγήσει σε (ακόμα μεγαλύτερη) αύξηση των φορολογικών συντελεστών (πιθανώς έως και κατά δύο κλίμακες), αποτέλεσμα που, ως επίσης έχουμε αποδείξει, θα έχει ολέθριες συνέπειες (πχ αποκλεισμός από το ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς).

 

   10.   Επιπλέων των ανωτέρω, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η διατήρηση της παρα.2 του άρθρου 1 που (ως απόδειξη της βαρύτατης προσβολής με την οποίαν έχει αντιμετωπιστεί θεσμικά το προσωπικό) προοριζόταν να αφορά αποκλειστικά το ΠΝ, ενώ έχει καταργηθεί σιωπηρά μόλις ένα μήνα μετά την κυκλοφορία της ΚΥΑ, όπως εξάλλου έχει επιβεβαιώσει και το ΓΕΝ [σχετικό (δ)]. Προκαλεί, λοιπόν, σοβαρές απορίες ο λόγος της διατήρησης εν λόγω, απόλυτα αποτυχημένης, διάταξης και μετά την (ιδ) σχετική τροποποίηση. Να υπενθυμίσουμε ότι με τη συγκεκριμένη «προσαύξηση» το προσωπικό με 20 € μικτά θα ελάμβανε 12 € καθαρά, όταν με το «(χειρότερο) προηγούμενο καθεστώς» για 19,57 € (μικτά) ελάμβανε 17,61 € καθαρή (μείωση κατά 5,61 €/ημέρα).

 

   11.   Δυστυχώς τα δυσοίωνα σημάδια δεν σταματούν εδώ: Πρόσφατα, σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου που κατατέθηκε από το κόμμα ΝΙΚΗ για το θέμα των παραιτήσεων στο ΠΝ, το Υπουργείο Οικονομικών, δέκα ημέρες μετά τις εξαγγελίες του ΥΕΘΑ στο Ναύσταθμο Σαλαμίνος, με μια κατάπτυστη απάντηση [(ιγ) σχετικό] κάνει, απαξιωτικά, λόγο για «αυξήσεις που χορηγήθηκαν», με τη λέξη αυξήσεις να είναι σε έντονη γραφή (bold). Προφανώς ξεχάστηκε ήδη ότι η (α) σχετική κατήργησε στην πράξη τα πλεύσιμα, δίχως ο νομοθέτης να προβλέπει κάτι σχετικό.

 

   12.   Όσον αφορά τη λέξη «αυξήσεις», μας είναι αδύνατο να μην επισημάνουμε ότι, ευτυχώς που αυτή τονίστηκε, διότι τα στελέχη θα τη δουν μόνο στο συγκεκριμένο έγγραφο και τα φύλλα μισθοδοσίας τους. Η Εφορία (δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών που συνέταξε την προαναφερθείσα κατάπτυστη και απαξιωτική απάντηση) ήδη τρίβει τα χέρια της και θα μεριμνήσει ώστε να μην φτάσει ποτέ στις τσέπες τους.

 

   13.   Προκειμένου, λοιπόν, να μην υπάρξουν παρερμηνείες και περιττή «πληροφόρηση» από γνωστούς, πλέον, «κύκλους» (και πιθανώς, όχι μόνο τέτοιους), θα επαναφέρουμε τις αποκαλύψεις μας (μαζί με τους σχολιασμούς) ως προς τις κρατήσεις της Εφορίας, που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί πλήρως, με αφορμή παλαιότερη περίπτωση με τη μισθοδοσία στελέχους, σε πολύ σύντομο διάστημα και με τους ίδιους οικονομικούς όρους:

              α.   Περίπτωση πρώτη: μηνιαία μισθοδοσία δίχως «προσαυξήσεις»:

 

 

Όπως παρατηρούμε, οι συνηθισμένες κρατήσεις ανέρχονται σε:

 • 148,38 € φόρο.
 • 46,13 € υγειονομική περίθαλψη
 • 120,66 € κύρια σύνταξη νέων
 • 36,18 € ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρ.38 (παρ.2α) ν.3986/11
 • 77,42 ΕΛΟΑΝ έως Πλοιάρχων
 • Σύνολο εν λόγω κρατήσεων: Τετρακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (428,77 €)

(Οι υπόλοιπες κρατήσεις δεν απαιτείται να καταγραφούν διότι παραμένουν αμετάβλητες. Ομοίως δεν συνυπολογίζονται περαιτέρω.)

               β.   Περίπτωση δεύτερη: μισθοδοσία με «προσαύξηση» για αποστολή εκτός περιοχής ευθύνης Α/ΓΕΕΘΑ:

 

 

Με τη μισθοδοσία του επόμενου μήνα, καταβλήθηκε το ποσόν των 9.500 €, ήτοι με 100 €/ημέρα (μικτά) για 95 μέρες πλου. Οι κρατήσεις σε αυτήν την περίπτωση ανήλθαν σε:

 • 1816,89 € φόρο.
 • 288,38 € υγειονομική περίθαλψη
 • 475,37 € κύρια σύνταξη νέων
 • 226,18 € ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρ.38 (παρ.2α) ν.3986/11
 • 447,92 ΕΛΟΑΝ έως Πλοιάρχων
 • Σύνολο κρατήσεων: τρεις χιλιάδες διακόσια εξήντα δύο ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (3262,74 €)

               γ.   Περίπτωση τρίτη: μισθοδοσία με «προσαύξηση» για αποστολή εντός περιοχής ευθύνης Α/ΓΕΕΘΑ και αποζημίωση νυκτερινής εργασίας:

 

 

Σε μεταγενέστερο μήνα (δύο μήνες μετά τον κατάπλου) στο ίδιο στέλεχος κατεβλήθησαν τρείς (3) πρόσθετες ημέρες για «ειδική αποστολή εντός περιοχής ευθύνης Α/ΓΕΕΘΑ» (ήτοι 60 €/μέρα), καθώς και αποζημίωση νυκτερινής απασχόλησης για τρεις (3) 24ωρες υπηρεσίες. Εν λόγω πρόσθετο ποσόν ανήλθε αθροιστικά σε διακόσια είκοσι ένα ευρώ πενήντα πέντε λεπτά (221,55 €). Από αυτά τα χρήματα παρακρατήθηκαν (επιπλέον των μηνιαίων κρατήσεων) 181,06 €, δηλαδή ποσόν που αναλογεί στο 80% της συγκεκριμένης καταβολής. Εν ολίγοις, στο πλαίσιο εξομάλυνσης (λόγω αλλαγής στα μισθολογικά κλιμάκια), ενώ οι κρατήσεις στα λοιπά πεδία αυξήθηκαν αναλογικά με το ποσόν της καταβολής, η αύξηση στο φόρο διπλασιάστηκε, όπως εξάλλου φαίνεται και από τον ακόλουθο συγκεντρωτικό πίνακα:

 

 

Μισθοδοσία Μαΐου 2023

 (δίχως πρόσθετες καταβολές)

Μισθοδοσία Ιουνίου 2023

 (με καταβολή «προσαύξησης» για 95 ημέρες προς 100 €/μέρα)

Μισθοδοσία Ιουλίου 2023

(με καταβολή «προσαύξησης» για 3 μέρες  προς 60 €/μέρα + 3 μέρες νυκτερινή απασχόληση)

 

Διαφορά

μισθοδοσίας

Μαΐου / Ιουλίου

Εισόδημα

Μισθός

Μισθός + 9500 €

Μισθός + 221,55 €

221,55 €

Φόρος

148,38 €

1816,89 €

299,31 €

150,93 €

Σύνολο

κρατήσεων

428,77 €

3262,74 €

609,83 €

181,06

 

   14.   Δυστυχώς, πλέον είμαστε βέβαιοι ότι η (ιγ) σχετική, κατάπτυστη και απαξιωτική, απάντηση δεν απευθύνεται στα στελέχη του ΠΝ, αλλά προσωπικά στον ΥΕΘΑ και αφορμή γι’ αυτή την απάντηση είναι οι πρόσφατες εξαγγελίες. Εξάλλου, το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια το έργο, το ένα Υπουργείο να παραπέμπει στο άλλο και η κατάληξη να καταλήγει πάντα ότι «δεν έχουμε» [σχετικό (β)]. Το ερώτημα είναι, λοιπόν, γιατί να έχουν τώρα για στους στρατιωτικούς όταν έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν είχαν ποτέ;

 

   15.   Θεωρούμε δε, βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με την γνωστή διελκυστίνδα του πινγκ-πονγκ ανάμεσα σε συναρμόδιους φορείς, όπου τον μεν ΥΠΕΘΑ θα ζητάει, το δε ΥΠΟΙΚ θα επικαλείται δικαιολογίες ώστε να καταναλώνεται άσκοπα πολύτιμος χρόνος. Χρόνος, κατά τον οποίον τα στελέχη έχουν χάσει (προ πολλού) την υπομονή τους και ήδη παραιτούνται [σχετικό (ιβ)].

 

   16.   Είναι προφανές ότι ο εμπαιγμός δεν μπορεί να συνεχιστεί. Απαιτούνται καθαρές απαντήσεις και ενέργειες από κάθε συναρμόδιο φορέα. Άμεσα. Κατόπιν των ανωτέρω δεν αναμένουμε τίποτα λιγότερο από την υλοποίηση των εξαγγελιών για την αποκατάσταση της αδικίας και της προσβολής που έχει υποστεί το προσωπικό του ΠΝ. Η Ηγεσία γνωρίζει τα προβλήματα, δεν υπάρχει λόγος να τα επαναφέρουμε. Όσον αφορά την Ένωσή μας, δηλώνουμε δημόσια ότι θα στηρίξουμε «πάσα δυνάμει» τις ειλικρινείς προσπάθειες του ΥΕΘΑ για την αποκατάσταση των αδικιών που έχει υποστεί το προσωπικό του ΠΝ. Ωστόσο, θα επαναλάβουμε για μια ακόμα φορά ότι δεν υπάρχει χρόνος.