Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ε.Φ.Κ.Α. - Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχων συντάξεως θανάτου

Κοινοποιούμε την υπ΄ αριθμ. 26/8.6.2018 εγκύκλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), όπως μας απεστάλη, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.